Search

– – – Update – – –

Tag

WebView

OnwijsMenu 2.1b

Webfunctionaliteit

Er zijn een aantal websites die niet of slecht werken in de WebView-applicatie. Om die reden is er in het menu een functie ingebouwd waarmee een website gestart kan worden in een externe browser.

Er bleken nog wat problemen te zijn met deze functionaliteit, met name rond het gedrag van de vensters van het menu en de browser. Het menuvenster wordt uitgeschakeld, maar kwam soms toch over het browservenster heen te liggen waardoor de hele omgeving ontoegankelijk werd (zonder toetsenbord).

Deze versie van het OnwijsMenu heeft daarvoor de volgende aanpassingen:

  • er wordt nu standaard gebruik gemaakt van Internet Explorer (dit is de meest robuuste oplossing)
  • het menu wordt uitgeschakeld als de browser open is en wordt “verduisterd”
  • bij het opstarten wordt het browservenster op fullscreen gezet

Aanvankelijk werd het menuvenster ook geminimaliseerd waardoor het bureaublad toegankelijk werd. Dat is duidelijk een onveilige en dus onwenselijke situatie, daarom is er nog een truc uitgehaald: bij het openen van het browservenster blijft het menu op de achtergrond zichtbaar en er wordt een externe applicatie gestart die zorgt dat het browservenster altijd zichtbaar blijft over het menu.

 

Hoe kun je dit zien?

  • Als je de browser hebt geopend en het venster minimaliseert wordt die gelijk weer geopend.
  • Als je de grootte van het venster aanpast zie je op de achtergrond het menu. Als je dit aantikt kan het even over het browservenster heen komen (dat gebeurt niet altijd), maar vervolgens wordt de browser weer getoond.
  • als het goed is, is de taakbalk verborgen zolang het OnwijsMenu draait. Als dat niet zo is, zie je een extra ikoontje met de naam OnwijsMenuHelper. Dit is het programmaatje dat dit regelt.

 

NB: deze aanpassing is alleen relevant voor heel specifieke gevallen en wordt niet opgenomen in de automatische update-cyclus.

Advertisements

WebView 1.0g

Bugfix

Als de afmetingen van de webview waren aangepast werkte tijdens die sessie de rotatie niet helemaal goed meer. Dat is in deze versie opgelost.

WebView 1.0f

Cookies en cache

De WebView slaat tijdelijke data (de cache) en cookies op in een datamap. Die map werd aangemaakt op de plek waar vandaan het programma gestart was, wat in het geval van het OnwijsMenu dus de map is waar het menu staat.
Dat is in deze versie aangepast, zodat de datamap in de map van de WebView wordt aangemaakt.

 

Problemen met de cache

Sommige sites geven problemen met data in de cache waardoor ze een lege pagina weergeven. Dit is op te lossen in het config-bestandmet:

SaveSession="false"

Dit betekent wel dat de site elke keer weer toestemming vraagt om cookies op te slaan.

 

 

OnwijsActivator 1.1

De nieuwe versie van OnwijsActivator heeft twee nieuwe functies:

Activering OnwijsViewers

De OnwijsViewers (SlideView, WebView, VideoView en in de toekomst BookView) krijgen beveiligde versies. Voor VideoView is die er al (vanaf versie 1.0e).
Het verschil met de andere applicaties is dat de viewers vaker gebruikt mogen worden onder dezelfde licentie, zolang het maar op hetzelfde apparaat is. Dat betekent dat het beveiligen via het configuratiebestand geen goede oplossing biedt. Om die reden wordt de activatiesleutel opgeslagen in de registry. Zodoende kunnen de (beveiligde) viewers vrij gekopieerd en opnieuw ingevuld worden.

 

Activering Demoversies

Een demoversie van een applicatie moet beveiligd worden, omdat een onbeveiligde executable ook zou werken op volledige versies. Bij applicaties als TipTile, MapView of Vieze Vingers zit de demofunctionaliteit ingebouwd in de executable. Bij de (andere) spellen zit de demofunctie in de configfiles.

De OnwijsActivator gebruikt een aparte methode om demoversies te ontsleutelen. Een demoversie wordt herkend door de toevoeging van “Demo_” voor de naam van de applicatie, bij het aanmaken van een activeringscode. De naam van de map waarin de applicatie staat blijft hetzelfde.
De activator controleert vervolgens of het werkelijk om een demoversie van de applicatie gaat. Dit wordt herkend op twee manieren, afhankelijk van de applicatie.

Bij TipTile, MapView en ViezeVingers moet er in de config dit stukje code staan:

Demo="true"

Verder zou daar ook de DeactTime gezet moeten zijn, maar dit kan per geval verschillen.

 

Bij de overige applicaties moet de config exact deze code bevatten:

<Voorwerp Plaatje="demo.png" PlaatjesDir="Achtergronden"
CenterX="512" CenterY="384"
Breedte="600" Hoogte="150"
Opacity="0.25" Omlooptijd="30"
LaagIndex="-1" Orientatie="45"/>

Vervolgens controleert de OnwijsActivator ook of er in de map Resources/Achtergronden het bestand demo.png staat.
Verder zou de config ook een stukje code moeten bevatten waardoor de applicatie na 30 seconden afgesloten wordt, maar dat werkt alleen als het scherm niet aangeraakt wordt.

WebView 1.0e

Nieuw attributen in de config:

StayOnTop

Standaardwaarde is True.

Kleine aanpassing waarmee de applicatie altijd bovenop komt.

Cookies

Een string waarin cookies gedefinieerd kunnen worden die aan een website worden doorgegeven. Standaard is deze leeg.

Een cookie heeft altijd de vorm “Name=Value”. Meerdere cookies kunnen achter elkaar worden opgegeven, gescheiden door een “|”.

De achtergrond van deze toevoeging is een probleem dat optrad bij een site van Volkswagen (via Pon/Syntec) waarbij de cookies wel werden opgeslagen, maar om een vooralsnog onduidelijke reden niet goed werden doorgegeven. Na wat zoeken was te achterhalen om welke cookie (naam en waarde) het ging en bleek het probleem op te lossen door deze expliciet vanuit de code door te geven.

WebView v1.0d

De voornaamste toevoeging in versie 1.0d van WebView is de Zoom-optie. Dit is een percentage waarmee de inhoud van de webpagina’s wordt geschaald, vergelijkbaar met wat je kunt doen met Ctrl+ of Ctrl- in een webbrowser.

De standaardwaarde is 100%, minimum is 25% en maximum 400%.

De optie is toegevoegd om een pagina die gemaakt is voor een iPad op te blazen naar full screen formaat (op 170%).

Powered by WordPress.com.

Up ↑