Search

– – – Update – – –

Tag

Volume

OnwijsMenu 1.5i

MaxSearchLevel bugfix deel 2

De bugfix uit de vorige versie bleek niet helemaal compleet. Er werd gefilterd op executables die niet getoond moeten worden in de data-map van het menu. Daardoor verschenen er nog wel executables die in de resources-map van een submenu stonden (zoals Metrokiller.exe). In deze versie is de filter uitgebreid.

Misschien dat in een volgende versie de te filteren mappen in de configfile opgegeven kunnen worden.

 

Volumefix

Vanuit het menu kan het systeemvolume aangepast worden. Dat is wat gecompliceerder als je met submenu’s werkt en daar een ander volume wilt. In deze versie is dat (beter) mogelijk gemaakt.

 

TipTile 3.0d

Volume

In de veronderstelling dat de filmpjes en audiofragmenten in TipTile niet op vol volume afgespeeld werden is een manier toegevoegd om het volume aan te passen. Het bleek overigens dat het volume al wel voluit stond. Nu kan dus het geluid zachter worden gezet.

De aanpassing kan direct in de config worden gedaan, met dit nieuwe attribuut

Volume

Deze stelt het geluidsniveau in, met een waarde tussen 0 en 100.

Een alternatieve manier om het volume aan te passen is via het instellingscherm, dat met een klik met de rechtermuisknop op een logo is op te roepen.

OnwijsMenu v1.4

In versie 1.4 van het OnwijsMenu zijn een paar foutjes met de video’s opgelost en een paar nieuwe functies toegevoegd:

– In de LayoutSectie is een nieuw attribuut toegevoegd :

VideoVolume

hiermee kan het volume van de video’s in het menu worden geregeld. Waarden kunnen liggen tussen de 0 en de 1. Voor het menu is het prettig als het geluid niet te hard staat. Om het echt zacht te krijgen zijn behoorlijk lage waarden nodig (rond 0.05).

– Een andere volumekwestie is die van het systeemvolume. Dit is niet meer beschikbaar als het menu open staat en met Metrokiller is ook de volumeregeling in Windows 10 niet te openen. Wat rest zijn de volumeknoppen op een toetsenbord of deze nieuwe optie in het algemene deel van MenuConfig.xml:

Volume

hiermee wordt het systeemvolume geregeld. Mogelijke waarden gaan van 0 tot 100

– Een alternatief is te bereiken via:

VolumePinCode

Een nieuwe pincode, die een on screen volumeregeling opent. De standaardwaarde is VVVV, maar in de config kun je een andere (makkelijkere – met cijfers) waarde aangeven.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑