Search

– – – Update – – –

Tag

Volume

OnwijsMenu 3.3g

Kleine aanpassingen

 •  activatie na een update werkt nu ook voor VideoViews (en andere programma’s waar het configbestand naast de executable staat)
 •  het trage opstarten als de MonitorEnabled op false staat is verholpen (de oude update-functie is uitgeschakeld)
 • de CheckLocal test is uitgebreid met een check op het bestand C:\remco.txt. (d.w.z. als je geen OnwijsMonitor wil starten bij het testen, kun je dit bestand aanmaken om dat te voorkomen)
 • het volume wordt bij elke wijziging opgeslagen (het leek af en toe of het ingestelde menu niet werd opgeslagen)
 • de OnwijsShell wordt nu in alle gevallen gestart (ook als het menu wordt afgesloten met de sluitknoppen)
Advertisements

OnwijsMenu 2.4g

Bugfix

 • met ApplistEnabled op false crashte het menu als je een TipTile wilde overschrijven. Die fout is opgelost.
 • de proefversie-melding is iets verplaatst

 

Beheer

Met de statistieken wordt nu ook de pakketversie, het land, het pakketID en de taal meegestuurd. Om verwarring te voorkomen wordt MenuVersion hernoemd. De nieuwe attributen zijn:

PackageVersion="1.1d"
PackageID="BT"
PackageCountry="EN"

Het eerste is het versienummer, de tweede het pakket waar het menu deel van uit maakt en het derde geeft het taalgebied aan waar het pakket voor bedoeld is.

 

Proefversie

De proefversie-functionaliteit kan nu definitief uitgeschakeld worden met de code DEMY in het pincode-venster.

De relevante codes zijn dan:

 • DEMO – de proefperiode start, het pakket moet nog wel geactiveerd worden
 • DEMX – de proefperiode wordt geforceerd afgesloten, het pakket wordt geactiveerd en op het scherm verschijnt een melding
 • DEMY – de proeffunctie wordt uitgeschakeld, het pakket blijft geactiveerd en de melding wordt van het scherm verwijderd

 

Volume

Het volume wordt na afsluiten terugezet op het originele systeemvolume.

TipTile 3.6

Versie 3.6 bevat een paar kleine bugfixes, een kleine uitbreiding van de openopties en een paar relatief grote toevoegingen die te maken hebben met video en geluid.

Bugfixes

 • Probleem waarbij tegels soms niet wilden openen opgelost door een iets andere inputafhandeling.
 • Er was een fout ontstaan bij het veranderen van de stijl van de knoppen waarbij de knoppen op geopende tegels niet direct veranderden (maar pas als ze een keer gesloten en weer geopend zijn). Die is opgelost.

 

OpenOpties

De OpenOptions is uitgebreid met een variant Medium, waarbij de afbeelding groter opent dan normaal (125%).

De complete lijst ziet er zo uit:

 • Center – tegels openen op 200% van de normale grootte in het midden van het scherm, met de goede kant naar boven
 • Medium – tegels openen op 125% van de normale grootte, iets naar het midden van het scherm
 • Large – tegels openen op 150% van de normale grootte, iets naar het midden van het scherm.
 • Presentation – tegels openen extra groot, op 300% van de normale grootte (zo aangepast dat ze binnen het scherm passen), in het midden van het scherm, met de goede kant naar boven
 • Half, Crossed, CrossedTop en CrossedBottom – de tegels openen op hun eigen of juist de andere helft van het scherm, eventueel aan de boven- of onderkant. Deze opties worden nooit gebruikt.

 

Volume

Het volume kan binnen de applicatie ingesteld worden met volumesliders die zichtbaar gemaakt kunnen worden met het nieuwe attribuut:

VolumeVisible="true"

Deze staat standaard niet aan en heeft vanzelfsprekend alleen nut als er geluid in een TipTile voorkomt. Als er geen achtergrondgeluid of tegel met audio of video in de TipTile zit wordt de slider dus niet getoond.

 

“Scrubber”

Een nieuwe optie is om vooruit of terug te spoelen, met een zgn. scrubber. Deze optie staat standaard uit maar kan aangezet worden met het nieuwe attribuut:

VideoSliderVisible="true"

Deze functionaliteit is nog min of meer experimenteel.

 

OnwijsMenu 2.2

Bugfixes

 • de code voor de automatische update is uitgebreid met een check op de tijd van de laatste update-poging. Hiermee kan een update-loop voorkomen worden.
 • de manier waarop statistieken worden opgeslagen is aangepast zodat de bestanden niet meer corrupt worden als het systeem verkeerd wordt afgesloten
 • er was een bug waardoor een submenu niet op de voorgrond kwam als het aanroepende menuscherm herhaaldelijk aangetikt werd. Dat is nu opgelost.

N.B. Er leek een fout te zijn waardoor programma’s die gestart waren niet op de voorgrond kwamen. Dit zit niet in het OnwijsMenu, maar in de instellingen van die specifieke programma’s. Bij de meeste gaat het om het bestand settings.xml, waar dit zou moeten staan:

TopMostType="Always"

Bij enkele andere (VeegFoto, Vormen) staat deze instelling in het config-bestand als:

AlwaysOnTop="true"

 

Versie

Er is een nieuw attribuut waarin de versie kan worden opgeslagen van het pakket waar het menu deel van uit maakt:

MenuVersion="1.0"

De naam kan een beetje verwarrend zijn omdat het lijkt alsof het gaat om de versie van het menuprogramma, maar die wordt automatisch weergegeven in het paarse venster.

Dit versienummer slaat op de versie van het pakket en is te zien links onderin op het menuscherm. Zo moet het makkelijker worden om inzicht te krijgen in de pakketversies.

 

Ikonenvak

Het vak met de ikonen wordt automatisch geschaald. In de laatste paar versies werkte dit niet helemaal goed zodat het vak tot de rand van het scherm kwam. De standaardmaat is nu teruggezet naar 85% van het scherm.

Er was een optie om de maat van dit vak aan te passen. Deze werkte aanvankelijk alleen als de ikonen op een willekeurige plek stonden (RandomPlaces=”true”). Nu werkt dit in alle gevallen.

De relatieve maat van het scherm kan aangepast worden met het attribuut:

RelAppAreaSize="85"

 

Verder zijn de highlights over de ikonen wat duidelijker en wat consistenter in gedrag gemaakt. Je ziet nu beter welk ikoon je geselecteerd (aangeraakt) hebt. Dit werkt ook bij muisbewegingen over de ikonen.

 

Volumebalk

Er zat een foutje in de balk waarmee het volume ingesteld kan worden. Deze kon niet lager dan 1 en niet hoger dan 99. Nu loopt de balk zoals het hoort: van 0 tot 100.

Bovendien is de functie uitgebreid zodat de stappen sneller gaan als de knoppen (+ of -) langer worden ingedrukt.

 

Achter de schermen

Er zijn een aantal aanpassingen in de code die aan de voorkant niet direct zichtbaar zijn, maar die eventueel wel zouden helpen de applicatie robuuster te maken. Bovendien is er wat meer functionaliteit die het gebruik kunnen vereenvoudigen.

Er was al een attribuut (CreateSchema) om een xml-schema aan te kunnen maken. Daar is een nieuw attribuut bijgekomen:

CreateDocumentation="true"

waarmee een documentatie kan worden gemaakt. In principe is deze niet nodig omdat die documentatie inmiddels online staat en hier te vinden is.

 

 

OnwijsMenu 1.5i

MaxSearchLevel bugfix deel 2

De bugfix uit de vorige versie bleek niet helemaal compleet. Er werd gefilterd op executables die niet getoond moeten worden in de data-map van het menu. Daardoor verschenen er nog wel executables die in de resources-map van een submenu stonden (zoals Metrokiller.exe). In deze versie is de filter uitgebreid.

Misschien dat in een volgende versie de te filteren mappen in de configfile opgegeven kunnen worden.

 

Volumefix

Vanuit het menu kan het systeemvolume aangepast worden. Dat is wat gecompliceerder als je met submenu’s werkt en daar een ander volume wilt. In deze versie is dat (beter) mogelijk gemaakt.

 

TipTile 3.0d

Volume

In de veronderstelling dat de filmpjes en audiofragmenten in TipTile niet op vol volume afgespeeld werden is een manier toegevoegd om het volume aan te passen. Het bleek overigens dat het volume al wel voluit stond. Nu kan dus het geluid zachter worden gezet.

De aanpassing kan direct in de config worden gedaan, met dit nieuwe attribuut

Volume

Deze stelt het geluidsniveau in, met een waarde tussen 0 en 100.

Een alternatieve manier om het volume aan te passen is via het instellingscherm, dat met een klik met de rechtermuisknop op een logo is op te roepen.

OnwijsMenu v1.4

In versie 1.4 van het OnwijsMenu zijn een paar foutjes met de video’s opgelost en een paar nieuwe functies toegevoegd:

– In de LayoutSectie is een nieuw attribuut toegevoegd :

VideoVolume

hiermee kan het volume van de video’s in het menu worden geregeld. Waarden kunnen liggen tussen de 0 en de 1. Voor het menu is het prettig als het geluid niet te hard staat. Om het echt zacht te krijgen zijn behoorlijk lage waarden nodig (rond 0.05).

– Een andere volumekwestie is die van het systeemvolume. Dit is niet meer beschikbaar als het menu open staat en met Metrokiller is ook de volumeregeling in Windows 10 niet te openen. Wat rest zijn de volumeknoppen op een toetsenbord of deze nieuwe optie in het algemene deel van MenuConfig.xml:

Volume

hiermee wordt het systeemvolume geregeld. Mogelijke waarden gaan van 0 tot 100

– Een alternatief is te bereiken via:

VolumePinCode

Een nieuwe pincode, die een on screen volumeregeling opent. De standaardwaarde is VVVV, maar in de config kun je een andere (makkelijkere – met cijfers) waarde aangeven.

Powered by WordPress.com.

Up ↑