Search

– – – Update – – –

Tag

vertaling

OnwijsMenu 3.0

De 3.0-versie is een nogal belangrijke update vanwege de introductie van de . . .

OnwijsMonitor

De OnwijsMonitor is ingebouwd in het OnwijsMenu. Deze schakelt Verkenner uit zolang het OnwijsMenu open is en start hem weer op als het  menu wordt afgesloten. Hiermee wordt MetroKiller overbodig en vervallen er een aantal functies die het besturingsssyteem onder controle moeten houden.

De OnwijsMonitor gaat ook updates verzorgen. Dat betekent dat de updatefunctie in het menu overbodig is. De standaardwaarde van het AutoUpdate-attribuut is veranderd in false.

Voor het geval dat er op een systeem iets mis gaat met de OnwijsMonitor is de bestaande functionaliteit (met o.a. Metrokiller) nog gehandhaafd, als reserveoplossing. Deze kan ingeschakeld worden met het attribuut:

MonitorEnabled="false"

Hiermee wordt de monitor niet uitgeschakeld, blijft het bureaublad op de achtergrond beschikbaar en wordt Metrokiller ingeschakeld. Dit is een optie voor noodgevallen.

 

Vertaling

De ondersteuning voor andere talen is uitgebreid naar het instellingenscherm en de TipTile-installatie. De taal wordt ingesteld met het attribuut:

Language="EN"

Als deze gedefinieerd is zoekt het menu (in het geval van dit voorbeeld) het bestand language-EN.xml. Als dat niet bestaat wordt het aangemaakt, met alle in het programma gebruikte tekst in de standaardtaal (Nederlands). Deze kan gebruikt worden als basis voor een vertaling.

Advertisements

MapView v1.59

MapView wordt continu aangepast. Deze versie bevat (o.a.) twee opvallende nieuwe functies:

Versienummer

Tot nu toe werd er geen versienummer bijgehouden en moest je de versie herkennen aan de datum waarop een executable was gecompileerd.
Vanaf deze versie is in het programma zelf een versienummer te zien, samen met een copyright-aanduiding.
Copyright en versienummer worden automatisch op de achtergrond gezet (boven en onder), in kleine letters. Als je op een Onwijs-logo de rechtermuisknop ingedrukt houdt verschijnt er een klein venstertje waarin deze informatie wat duidelijker is te zien.

Het eerste versienummer, v1.59, is overigens een gok, gebaseerd op het aantal versies van de broncode.

Vertalingen

Nieuw in deze versie is de optie om tekst in twee talen toe te voegen (Nederlands en Engels). Als van een item (InfoView) de tekst wordt getoond verschijnen er twee knoppen waarmee van taal gewisseld kan worden. Dit wisselen kan op twee niveaus:

1. op item-niveau: alleen de tekst van dat item wordt aangepast

2. op menu-niveau: de knoppen staan op het menu en daarmee wordt de taalinstelling van alle items in dat menu aangepast.

Op root-niveau zijn er de volgende attributen bij gekomen:

Language

Dit is de taal waarmee de applicatie start. Opties zijn nu: “EN” voor Engels of de defaultwaarde Nederlands.

LanguageButtonsInfoView

Deze geeft aan of de taalknoppen zichtbaar zijn op itemniveau. De defaultwaarde is False.

LanguageButtonsMenu

Deze geeft aan of de taalknoppen zichtbaar zijn op menuniveau. De defaultwaarde is False.

Deze attributen zijn niet exclusief, d.w.z. ze kunnen allebei True zijn, dan staan de taalknoppen zowel op de menu’s als op de items of ze kunnen allebei False zijn en dan zijn er helemaal geen taalknoppen te zien.

Powered by WordPress.com.

Up ↑