Search

– – – Update – – –

Tag

Title

TipTile 3.4d

Bugfix

Er zat een bug in de laatste versies waardoor knoppen na openen en sluiten van een tegel niet meer zichtbaar werden. Die fout is in deze versie opgelost.

 

Fonts

Voor de gewone tekst en de title-tekst (de tekst die over een tegel heen verschijnt) is een attribuut toegevoegd waarmee de dikte aangepast kan worden:

FontWeight="Regular"
TitleFontWeight="Regular"

Ondersteunde opties zijn: Light, Regular, DemiBold, Bold en ExtraBold.

 

Meer title-opties

Om een copyrightvermelding toe te voegen op alle tegels kan de title gebruikt worden. Om dit wat eenvoudiger te maken kan die nu ook in de root worden gedefinieerd.
Als er op tegelniveau een title staat wordt die gebruikt, anders wordt de eventuele definitie uit de root gebruikt.
Met de TitleVisibility kan zo de vermelding getoond worden als een tegel geopend wordt.

Om deze optie wat te verfijnen is de TitleAlignment uitgebreid met opties waarmee niet alleen de verticale maar ook de horizontale plaatsing bepaald kan worden.
Behalve Top, Bottom en Center zijn toegevoegd Left en Right en de combinaties TopLeft, TopRight, BottomLeft en BottomRight (mag ook andersom).

Als een title aan de rand wordt geplaatst is het ook handig om de margin te kunnen bepalen. Dat kan nu met de nieuwe optie

TitleMargin="4"

 

Advertisements

TipTile 3.4

Scroller

Deze versie heeft een relatief simpele, maar om te zien ingrijpende aanpassing/toevoeging: het tegelrooster kan vervangen worden door een scrollende rij tegels op het scherm.

Deze optie wordt aangezet met het attribuut:

OpenFromScroll="true"

Hiermee verschijnt een rij tegels op het scherm die heen en weer bewogen kan worden. Met het aantikken van een tegel wordt die geopend, net zoals in een standaard TipTile.

Er zijn een aantal opties waarmee de scroller geconfigureerd kan worden:

ScrollPosition="Bottom"

Hiermee kan de plaats van de rij bepaald worden. De mogelijkheden zijn Top, Center of Bottom.

ScrollSize="200"

Dit bepaalt de maat van de tegels. Omdat niet alle tegels tegelijk op het scherm getoond worden, wordt de maat niet automatisch bepaald. Hiermee vervallen ook functies als Margin, HorSpacing en VertSpacing.

WrapScroll="true"

Als deze true is, wordt de lijst circulair, d.w.z. er komt geen einde aan. Dat betekent dat er ook geen eerste of laatste tegel is. Als WrapScroll false is, kan de rij niet verder gescrolled worden dan de eerste of laatste tegel.

AutoScroll="true"

Dit laat de rij automatisch langzaam bewegen, vergelijkbaar met de idle-animatie met ronddraaiende tegels.

ScrollSpeed="1"

Dit bepaalt de snelheid waarmee de rij tegels beweegt, als AutoScroll true is.

 

Title

De functie waarmee tekst op een gesloten tegel gezet kan worden is uitgebreid met een aantal opties. De teksten worden per tegel bepaald met het attribuut

title="tekst"

De opties worden globaal gedefinieerd. De bestaande opties waren:

TitleFontSize="20" (was TitleSize)
TitleColor="#FFFFFF"
TitleShadow="0"
TitleAlignment="Center"

Voor respectievelijk de grootte en kleur van de tekst, de schaduw achter de tekst en de plaats op de tegel. De nieuwe opties zijn:

TitleFont="Segoe UI"

Dit bepaalt het lettertype van de tekst.

TitleWidth="100"

Dit bepaalt de relatieve breedte (in procent dus) van het tekstblok. De tekst wordt automatisch over meer regels verdeeld als die niet op één regel past.

TitleOpacity="1"

Een waarde tussen 0 en 1 die de transparantie van de tekst aangeeft.

TitleContentAlignment="Center"

Bij meerregelige tekst wordt hiermee de centrering van de tekst bepaald.

TitleVisibility="OnClosed"

Standaard is de tekst alleen te zien op een gesloten tegel en verdwijnt bij het openen van de tegel. Met TitleVisibility kan dit aangepast worden. Opties zijn OnOpened (de tekst is alleen zichtbaar op een open tegel) of Always (de tekst is altijd zichtbaar).

TitlePlaceHolder=""

Dit is een placeholder tekst die getoond kan worden in plaats van de echte tekst te verbergen.

TitlePlaceHolderFontSize="40"

Omdat de placeholder tekst vaak korter is kan hiervoor een aparte FontSize gedefinieerd worden.

 

TipTile 3.3

Schema en documentatie

Dit is een vrij ingrijpende update, waarbij de TipTile viewer geschikt is gemaakt om gedownload te worden van de TipTilePro-site. Bovendien is het xml-schema compleet gemaakt, met een optie om daar een documentatie mee aan te maken. Hierin staan alle attributen die in TipTile ondersteund worden.

Om schema of documentatie aan te maken zijn de volgende attributen toegevoegd:

CreateSchema="true"
CreateDocumentation="true"

Beide zijn standaard false.

 

Een overzicht van alle overige aanpassingen / toevoegingen:

BorderSize

De dikte van de rand om de tegels kan aangepast worden met een nieuw attribuut:

BorderSize="4"

De standaardwaarde is 4 pixels.

 

FontSize

De tekstgrootte tussen de verschillende viewers (online en offline) liep nogal uiteen. In deze nieuwe versie wordt die grootte in de offline viewer aangepast (verkleind). Zo is er ook meer keuze in de kleinere maten.

 

Thumbs & FullSize

De attributen Thumbs en FullSize waarmee de afbeeldingen op tegels kleiner geladen en groter getoond kunnen worden zijn overbodig geworden. Als er een map Thumbs is, worden daar automatisch bij het opstarten van de TipTile de kleinere versies uit geladen.
Daarna wordt de normale versie pas geladen.

Hetzelfde geldt voor de map FullSize, waar mee grotere versies worden geladen bij het openen van een tegel. Dit verbetert de performance, vooral bij het starten, maar maakt het ook mogelijk om extra grote afbeeldingen te laten zien.

De optimale situatie is waar drie varianten van afbeeldingen zijn:
– een thumbnail van 120 tot 240 pixels
– een ‘gesloten’ versie van rond de 400 pixels
– de volledige versie die tot nu toe steeds maximaal 1600 pixels is, maar dat zou nu ook groter mogen.

 

Numbers

Op gesloten tegels kan een nummer getoond worden. Daar waren de kleur en de maat van aan te passen. Verder werd er standaard een donkere rand om heen gezet. Die rand is vervangen door een schaduw en kan ook ingesteld worden via het nieuwe attribuut:

NumberShadow="0.25"

Dit kan een getal zijn tussen de 0 en de 1 (groter kan ook, met mogelijk rare effecten). De standaardwaarde is 0.
Een grote waarde kan de performance bij de opstartanimatie beïnvloeden.

 

Totaal

Het attribuut Total (of Totaal – maar die naam is verouderd) kon zowel per item als globaal gedefinieerd worden, maar alleen de globale definitie werkte (of juist andersom). Nu werken ze allebei.

Bovendien was er een probleem bij een item met video waarbij Total op true stond. Dat is in deze versie opgelost.

 

Vertical

In Vertical-modus staan nu alle tegels goed georiënteerd, d.w.z. met de goede kant naar boven. Voor een verticaal scherm is dat de meest logische keuze.
Mocht dat toch niet de bedoeling zijn, dan is er het nieuwe attribuut:

AllVertical="false"

Standaard is deze true, maar als deze op false wordt gezet hebben de tegels een willekeurige oriëntatie, ook als Vertical true is.

 

FlipTile

Er is een (niet veel gebruikte) optie, DoubleSided, waarmee tegels twee kanten kunnen hebben. De idleanimatie laat de tegels dan steeds omdraaien. Bij het openen wordt de kant die dan zichtbaar is getoond. Dit kan aangepast worden met de attributen FrontViewOnly en BackViewOnly, die altijd de voorkant of altijd de achterkant laten zien.
Deze twee zijn vervangen door één nieuw attribuut:

DoubleSidedViewMode="Mixed"

Deze kan de waardes FrontView, BackView of Mixed (de standaardwaarde) hebben.

 

Title

Een tegel kan behalve een nummer ook een titel laten zien. Deze is zichtbaar als de tegel nog gesloten is en verdwijnt bij het openen. De vormgeving hiervan was gekoppeld aan de vormgeving van de nummers. Dat is in deze versie aangepast met de nieuwe attributen:

TitleSize="20"
TitleColor="#FFFFFF"
TitleShadow="0"
TitleAlignment="Center"

Size, color en shadow (0-1) spreken voor zich. De alignment bepaalt de verticale plaatsing. Opties zijn Top, Bottom of Center.

 

Tweaks

Er zijn een paar kleine tweaks:
– de maat en plaats van het tekstvak bij DropText=”true” zijn een  klein beetje aangepast.
– de FixedRotation-optie werkte niet, nu wel

 

 

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑