Search

– – – Update – – –

Tag

TipTileMaker

OnwijsMenu 2.0b

BugFix

Er zat een fout in de applicatie waardoor de applist-functie niet goed werkte als er een punt staat in de naam van de map (of het pad) waar het menu staat.

Die is nu opgelost.

 

Applist

TipTiles die geïnstalleerd zijn met de oude TipTileMaker verschijnen niet in het menu omdat ze niet toegevoegd zijn aan de applist. Om dat te omzeilen is er een nieuw attribuut toegevoegd aan de config:

ApplistEnabled="false"

Hiermee wordt de applist-functionaliteit uitgeschakeld. De standaardwaarde is true, maar voor een menu waarvan bekend is dat er TipTiles geïnstalleerd worden met de oude editor kan deze dus worden aangepast.

 

TipTile

De functionaliteit om een TipTile te installeren vanaf TipTilePro is niet in alle menu’s wenselijk. Om te voorkomen dat gebruikers per ongeluk een TipTile in het verkeerde menu installeren is deze functionaliteit nu standaard uitgeschakeld en kan worden geactiveerd met het nieuwe attribuut:

TipTileEnabled="true"

Hiermee kan de downloadfunctionaliteit ingeschakeld worden in de menu’s waar die werkelijk nodig is. Standaard staat de functie uit.

Advertisements

TipTile 3.1e

Nieuwe knoppen

In het configuratiescherm in de TipTile viewer (op te roepen met een rechtermuisklik op een Onwijs-logo) is een vierde set knoppen toegevoegd. Naast de klassieke en nieuwe zwart-witte knoppen en de wit-transparante knoppen is het nu ook mogelijk rode knoppen te kiezen.

 

Tekstgrootte

Een tweede toevoeging in dit configuratiescherm is de mogelijkheid om de tekstgrootte aan te passen. Deze wordt in de TipTileMaker gezet, maar kan nu vanuit een TipTile aangepast worden.

Het oude alternatief is om dit handmatig aan te passen in de ConfigFile.xml,  met dit attribuut in de root:

FontSize

OnwijsMenu 1.5h

MaxSearchLevel bugfix

Er was een probleem met het OnwijsMenu waardoor er soms extra programma’s verschenen in het menu. Dit bleek veroorzaakt te worden door het zoek-algorithme dat zoekt naar executables. Normaal gesproken heeft elk programma één executable in zijn eigen map – dan is er niets aan de hand. Elke executable wordt getoond in het menu, onder de naam van de map.

In de beveiligde versie wordt gebruik gemaakt van de OnwijsActivator die in de data-map staat. Het menu filtert daarom alle executables die in de datamap staan. Er bleek een complicatie op te treden bij submenu’s; hier werkte de filter niet. Dat was aanvankelijk niet helemaal duidelijk, maar een snelle oplossing was om de MaxSearchLevel op “1” te zetten. Dat zou een heel simpele en effectieve oplossing zijn, ware het niet dat bij sommige programma’s de ikonen dan niet meer gevonden worden. Dit was met name het geval bij TipTiles die door de TipTileMaker geïnstalleerd worden.

Er zijn dan twee mogelijke oplossingen:
– pas de TipTileMaker aan, zodat die de ikonen op een vindbare plaats zet
– pas het OnwijsMenu aan, zodat de filter wat nauwkeuriger is.
Dat laatste is in deze versie dus gebeurd. Nu kan MaxSearchLevel op “2” blijven staan, de beste instelling voor submenu’s en worden toch de ikonen gevonden bij TipTiles.

(De eerste oplossing wordt onderdeel van de hele nieuwe TipTileMaker, waar de mappenstructuur sowieso overhoop gaat.)

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑