Search

– – – Update – – –

Tag

thumbnails

TipTile 3.7a

Bugfixes

Deze versie bevat een aantal fixes voor kleine en grotere problemen:

  • in een TipTile met een beveiliging met pincode gaat het achtergrondgeluid (als dat er is) pas spelen als de goede pincode is ingevoerd.
  • bij een TipTile met FullSize- of Thumbs-afbeeldingen wordt de orientatie in alle versies van een afbeelding gecorrigeerd (voorheen werd dat in de alternatieve versies niet gedaan)
  • bij het afsluiten van de TipTile worden spelende mediabestanden (vooral geluid) direct gestopt (voorheen bleven ze soms wat langer doorspelen)

 

Speedratio

Let op: de speedratio-functie blijkt niet te werken zoals zou moeten.

Er zijn een aantal problemen die af en toe optreden, in elk geval in het geval van audio-bestanden, maar waarschijnlijk ook bij mediabestanden.

  • het bestand start helemaal niet – dit probleem is in deze versie waarschijnlijk verholpen.
  • het bestand start niet helemaal aan het begin (de eerste één of twee seconden worden overgeslagen). Hier is nog geen oplossing voor.
  • het bestand wordt vervormd afgespeeld. Ook hier is nog geen oplossing voor.

Deze fouten treden alleen op als de snelheid aangepast is. Vooralsnog zijn er geen oplossingen en is het beter om de optie niet te gebruiken of pas na goed testen of alles naar behoren werkt.

 

Advertisements

TipTile 3.3

Schema en documentatie

Dit is een vrij ingrijpende update, waarbij de TipTile viewer geschikt is gemaakt om gedownload te worden van de TipTilePro-site. Bovendien is het xml-schema compleet gemaakt, met een optie om daar een documentatie mee aan te maken. Hierin staan alle attributen die in TipTile ondersteund worden.

Om schema of documentatie aan te maken zijn de volgende attributen toegevoegd:

CreateSchema="true"
CreateDocumentation="true"

Beide zijn standaard false.

 

Een overzicht van alle overige aanpassingen / toevoegingen:

BorderSize

De dikte van de rand om de tegels kan aangepast worden met een nieuw attribuut:

BorderSize="4"

De standaardwaarde is 4 pixels.

 

FontSize

De tekstgrootte tussen de verschillende viewers (online en offline) liep nogal uiteen. In deze nieuwe versie wordt die grootte in de offline viewer aangepast (verkleind). Zo is er ook meer keuze in de kleinere maten.

 

Thumbs & FullSize

De attributen Thumbs en FullSize waarmee de afbeeldingen op tegels kleiner geladen en groter getoond kunnen worden zijn overbodig geworden. Als er een map Thumbs is, worden daar automatisch bij het opstarten van de TipTile de kleinere versies uit geladen.
Daarna wordt de normale versie pas geladen.

Hetzelfde geldt voor de map FullSize, waar mee grotere versies worden geladen bij het openen van een tegel. Dit verbetert de performance, vooral bij het starten, maar maakt het ook mogelijk om extra grote afbeeldingen te laten zien.

De optimale situatie is waar drie varianten van afbeeldingen zijn:
– een thumbnail van 120 tot 240 pixels
– een ‘gesloten’ versie van rond de 400 pixels
– de volledige versie die tot nu toe steeds maximaal 1600 pixels is, maar dat zou nu ook groter mogen.

 

Numbers

Op gesloten tegels kan een nummer getoond worden. Daar waren de kleur en de maat van aan te passen. Verder werd er standaard een donkere rand om heen gezet. Die rand is vervangen door een schaduw en kan ook ingesteld worden via het nieuwe attribuut:

NumberShadow="0.25"

Dit kan een getal zijn tussen de 0 en de 1 (groter kan ook, met mogelijk rare effecten). De standaardwaarde is 0.
Een grote waarde kan de performance bij de opstartanimatie beïnvloeden.

 

Totaal

Het attribuut Total (of Totaal – maar die naam is verouderd) kon zowel per item als globaal gedefinieerd worden, maar alleen de globale definitie werkte (of juist andersom). Nu werken ze allebei.

Bovendien was er een probleem bij een item met video waarbij Total op true stond. Dat is in deze versie opgelost.

 

Vertical

In Vertical-modus staan nu alle tegels goed georiënteerd, d.w.z. met de goede kant naar boven. Voor een verticaal scherm is dat de meest logische keuze.
Mocht dat toch niet de bedoeling zijn, dan is er het nieuwe attribuut:

AllVertical="false"

Standaard is deze true, maar als deze op false wordt gezet hebben de tegels een willekeurige oriëntatie, ook als Vertical true is.

 

FlipTile

Er is een (niet veel gebruikte) optie, DoubleSided, waarmee tegels twee kanten kunnen hebben. De idleanimatie laat de tegels dan steeds omdraaien. Bij het openen wordt de kant die dan zichtbaar is getoond. Dit kan aangepast worden met de attributen FrontViewOnly en BackViewOnly, die altijd de voorkant of altijd de achterkant laten zien.
Deze twee zijn vervangen door één nieuw attribuut:

DoubleSidedViewMode="Mixed"

Deze kan de waardes FrontView, BackView of Mixed (de standaardwaarde) hebben.

 

Title

Een tegel kan behalve een nummer ook een titel laten zien. Deze is zichtbaar als de tegel nog gesloten is en verdwijnt bij het openen. De vormgeving hiervan was gekoppeld aan de vormgeving van de nummers. Dat is in deze versie aangepast met de nieuwe attributen:

TitleSize="20"
TitleColor="#FFFFFF"
TitleShadow="0"
TitleAlignment="Center"

Size, color en shadow (0-1) spreken voor zich. De alignment bepaalt de verticale plaatsing. Opties zijn Top, Bottom of Center.

 

Tweaks

Er zijn een paar kleine tweaks:
– de maat en plaats van het tekstvak bij DropText=”true” zijn een  klein beetje aangepast.
– de FixedRotation-optie werkte niet, nu wel

 

 

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑