Search

– – – Update – – –

Tag

tekst

MapView 1.88

ImagePacker

In deze versie is ImagePacker-functionaliteit toegevoegd. Dat wil zeggen dat de applicatie afbeeldingsbestanden kan lezen die versleuteld zijn met ImagePacker. Op deze manier kunnen afbeeldingen worden beveiligd.

 

BackgroundItems

Behalve afbeeldingen kunnen de BackgroundItems nu ook tekst bevatten.

Let op: een BackgroundItem moet nog steeds een afbeelding bevatten, maar dat kan een compleet transparant vlak zijn. De afbeelding wordt gebruikt om de afmetingen van het tekstvak te bepalen.

De tekst wordt opgegeven met het attribuut:

Text="©2018 Onwijs"

De weergave van de tekst wordt bepaald met een aantal globale attributen:

BackgroundItemFont="Segoe UI"
BackgroundItemFontSize="16"
BackgroundItemFontColor="#000000"
BackgroundItemFontWeight="normal"

Hiermee worden respectievelijk het lettertype, de maat, de kleur en de dikte van de tekst bepaald.

Er zijn nog een paar extra opties:

BackgroundItemLineSpacing="-8"
BackgroundItemVShift="0"

Met de eerste kan de onderlinge regelafstand worden aangepast, de tweede kan gebruikt worden om de verticale positie van de tekst aan te passen. Standaard staat deze verticaal gecentreerd, maar dit kan soms niet helemaal kloppen (o.a. afhankelijk van het lettertype). Met VShift kan de tekst preciezer in een tekstvak (als dat zichtbaar is in een afbeelding) gecentreerd worden, of juist tegen de boven of onderrand gezet worden.

 

AutoPlay en AutoLoop

Normaal gesproken worden mediabestanden in een InfoView gestart met de speelknop. Daar is een variatie op gekomen met het nieuwe attribuut:

AutoPlay="true"

Als deze op true staat wordt het mediabestand gelijk gestart als het InfoView-item is geopend.

Als een video- of audiobestand helemaal is afgespeeld stopt het afspelen. Ook daar is een variatie opgekomen met het attribuut:

AutoLoop="true"

Hiermee kan aangegeven worden dat een video- of audiobestand na het afspelen automatisch opnieuw start.

Beide attributen kunnen zowel globaal als in een InfoView-item opgegeven worden.

 

Advertisements

TipTile 3.4e

Tegelijk met wat stroomlijning in de code voor het openen en sluiten van tegels zijn er een aantal nieuwe opties toegevoegd in deze versie en een probleem opgelost met transparante tegels.

 

Transparantie

Bij transparante tegels waren na het openen soms twee versies van de afbeelding zichtbaar. Dat is in deze versie opgelost. Bovendien zijn de tegels nu werkelijk transparant als ze gesloten zijn. Bij het openen krijgen ze een heel vage schaduw zodat duidelijk is welk stopknop bij welke tegel hoort.

 

Tekst als plaatje

In de allereerste versie van TipTile werd de tekst als plaatje getoond. Om de oude TipTiles nog steeds te kunnen laten zien was deze functionaliteit bewaard gebleven, alleen die werkte niet meer. Dat is in deze versie gerepareerd.

Vervolgens is het toch beter om de tekst over te typen en in het config-bestand op te nemen.

 

Tekstopmaak

TipTile ondersteund al RichText, maar voor de invoer is dat niet echt handig. Er is nu een rudimentaire opmaakoptie toegevoegd, op dezelfde manier als in MapView. Een opmaakcode kan er zo uitzien:

Dit is #[b]vette# tekst.

Een opmaakblok begint en eindigt met een #. Na de eerste # staat tussen vierkante haken de opmaak, met de volgende opties:

  • b – vet
  • i – cursief
  • s – kleinere letter

De opties zijn te combineren, dus bijvoorbeeld als volgt:

Dit is #[bi]vette, schuine# tekst en deze tekst is #[si]schuin en klein#.

De volgorde doet er niet toe. In een volgende versie wordt dit als het goed is aangevuld met (of vervangen door) de mogelijkheid om html-tags te gebruiken.

 

ShowInfo

Een nieuwe optie is ShowInfo, waarmee aangegeven kan worden dat de tekst bij een tegel direct na het openen automatisch getoond wordt. Dit kan globaal (voor alle tegels) of per tegel aangegeven worden. In beide gevallen is het attribuut:

ShowInfo="true"

Deze optie kan bijvoorbeeld handig zijn als TipTile gebruikt wordt voor een presentatie, waar tekst bij hoort.

 

ScreenSaver

Een andere nieuwe optie is de screensaver-stand waarmee tegels automatisch om de zoveel seconden openen. Het attribuut hiervoor is:

AutoOpenTime="5"

Hiermee wordt aangegeven om de hoeveel seconden een nieuwe tegel opent.

Deze optie is vooral interessant in SingleTile-modus, waarbij er steeds één tegel getoond wordt, maar werkt ook in de gewone modus. Daarbij is het effect nog sterker als de OpenOptions op Center staat. Dus, bijvoorbeeld:

SingleTile="true"
OpenOptions="Center"
AutoOpenTime="10"

 

Mapview 1.68

Tekstfix

In eerdere versies zat er een verschil in de tekstgrootte bij het openen van de tekst op Infoviews die meer of minder uitgerekt zijn. Deze fout was verholpen voor de tekst onder de afbeelding, maar nog niet voor het geval de tekst over de afbeelding wordt getoond.
In deze versie is dat ook gebeurd.

SpotView

Bij een SpotView- of PraatPlaat-variant schaalt een kaart niet naar de afmetingen van het scherm. Op een scherm met een lagere resolutie dan 1920 x 1080 viel een deel weg, op een groter scherm verscheen er een rand om de kaart.

Dat was op te lossen met behulp van

Filloption="UniformToFill"

Hiermee vergroot of verkleint de kaart na opstarten naar het juiste formaat.

Nieuw in deze versie is een alternatieve methode:

ScaleToFit="true"

Hiermee start de kaart direct op het juiste formaat.

De SpotView-versie gaat overigens nog steeds uit van een beeldverhouding van 16 : 9. Uiteindelijk is de meest betrouwbare oplossing om een SpotView precies op maat te maken voor het scherm waarop die getoond gaat worden.

 

Aanvulling:

Als een afbeelding niet de goede beeldverhouding heeft zijn er verschillende mogelijkheden:

ScaleToFit="false"

In dit geval zal de afbeelding beeldvullend starten (dus met gedeelten die buiten het scherm vallen) en daarna in een animatie zo schalen dat de hele afbeelding getoond wordt, dus met randen aan de zijkanten of aan de boven- en onderkant. Dit is de defaultwaarde, dus als er niets gedefinieerd is wordt deze oplossing gekozen.

ScaleToFit="true"

De afbeelding zal bij het starten gelijk in zijn geheel te zien zijn, dus met randen aan de zijkanten of aan de boven- en onderkant. het uiteindelijk resultaat is dus hetzelfde als de bovenstaande optie, maar zonder animatie.

FillOption="UniformToFill"

Geeft hetzelfde resultaat als ScaleToFit=”false”, op een standaard FullHD (1920 x 1080) scherm.

FillOption="none"

Laat de afbeelding beeldvullend zien, zonder animatie. Dit is in de meeste gevallen de gewenste keuze, maar kan op schermen met een ander beeldformaat dus niet goed uitpakken.

NB: hier zou nog wel een keer een optimalisatie kunnen plaatsvinden…

TipTile 3.1e

Nieuwe knoppen

In het configuratiescherm in de TipTile viewer (op te roepen met een rechtermuisklik op een Onwijs-logo) is een vierde set knoppen toegevoegd. Naast de klassieke en nieuwe zwart-witte knoppen en de wit-transparante knoppen is het nu ook mogelijk rode knoppen te kiezen.

 

Tekstgrootte

Een tweede toevoeging in dit configuratiescherm is de mogelijkheid om de tekstgrootte aan te passen. Deze wordt in de TipTileMaker gezet, maar kan nu vanuit een TipTile aangepast worden.

Het oude alternatief is om dit handmatig aan te passen in de ConfigFile.xml,  met dit attribuut in de root:

FontSize

MapView 1.65

Video + tekst

Naast een paar kleine (onzichtbare) wijzigingen in de code bevat deze versie één nieuwe functie: tegels met video kunnen nu ook tekst laten zien.
Dit gaat op dezelfde manier als bij de andere tegels. Dat betekent dat er ook bij de InfoViews met soort=video tekst gedefinieerd kan worden met:

info=""

Deze functionaliteit is ondersteund in MapMaker vanaf versie 0.9i.

 

Bugfix

Het programma crashte als een nieuwe afbeelding voor de kaart geladen werd. Dat is in deze versie gerepareerd.

 

Zonder achtergrond

Als een kaart geen achtergrond heeft liet het programma een placeholder zien (“image not found”). In deze versie is dat gewoon een lege achtergrond.

 

Meer knoppen

De knoppen “Test” en “Stop” staan standaard alleen op de Eigenschappen-tab. In deze versie staan ze ook op de Kaart-tab, zodat ze wat beter vindbaar zijn.
Met een kleine toggle-knop kunnen ze verborgen of getoond worden.

Powered by WordPress.com.

Up ↑