Twee bugfixes:

Submenu vs taakbalk

Het menu heeft een functie waarbij de taakbalk bij het opstarten wordt verborgen en bij het afsluiten weer verschijnt. Bij het gebruik van een submenu moet de taakbalk bij het afsluiten nog niet verschijnen.

Deze nieuwe versie laat de taakbalk verborgen als het gaat om een submenu. Als in het configuratiebestand een HoofdMenu is gedefinieerd wordt aangenomen dat het gaat om een submenu.

Nog te doen hier: volgens mij is het attribuut Hoofdmenu inmiddels overbodig, afgezien van deze nieuwe toepassing. Het werken met een menustructuur moet nog een keer goed nagekeken en misschien opnieuw opgezet worden.

Submenu vs pincode

Als een submenu wordt geopend is het hoofdmenu daaronder nog open. De pincodes kunnen ingevoerd worden via het scherm, maar voor speciale codes (STAT of VVVV) is een toetsenbord nodig. Bij het invoeren van een pincode op deze manier bleek dat allebei de menu’s reageerden op het toetsenbord. In deze versie wordt dit afgevangen: de invoer vanuit het toetsenbord wordt alleen ingelezen als het menu actief / op de voorgrond is.

Advertisements