Search

– – – Update – – –

Tag

statistieken

OnwijsMenu3.4e

Bugfix

Deze versie bevat een paar bugfixes en een kleine aanpassing:

 • bugfix voor een foutmelding bij het aanmaken van de AppList (te zien via de bugreports)
 • bugfix voor een fout bij het aanmaken van een stats.xml-bestand. Hier ging iets mis waardoor er geen statistieken meer werden opgeslagen of opgestuurd
 • aanpassingen in de informatie bij bugreports
Advertisements

MapView 1.87

Bugfix

Er is een extra foutafhandeling toegevoegd bij het laden van statistieken bij aanraken van het scherm. Als er met het statistiekbestand iets niet helemaal klopt (bijvoorbeeld omdat de kaart is aangepast) crashte het programma hier op.

 

SpotView

Een SpotView moet idealiter de afmetingen, of in elk geval de hoogte-breedte-verhouding hebben van het beeldscherm waarop de applicatie bekeken wordt. In verreweg de meeste gevallen is dat 1920 x 1080 pixels (FullHD).

Als de verhouding afwijkt moet de “kaart”-afbeelding geschaald worden naar het optimale formaat. Dit gaat via een animatie na het laden van de punten. In vorige versies had dit als resultaat dat de kaart te klein werd geschaald. Dat is in deze versie aangepast.

 

OnwijsMenu 2.3

Bugfixes

 • De fout met het ontbrekende audioapparaat die in de vorige versie al werd afgevangen, bleek ook op te treden bij het instellen van het volume in het paarse scherm. Daar wordt nu een melding gegeven als het audioapparaat niet gevonden is. Het aanpassen van het volume is dan niet mogelijk (en zinloos).
 • Bij een logo-afbeelding kan een hoek (oriëntatie) opgegeven worden. Die werkte niet, maar vanaf deze versie wel.
 • Er was een fout met het controleren van de applist waardoor deze altijd opnieuw werd aangemaakt. Dat is in deze versie opgelost.
 • Het programma crasht op het aanmaken van een applist bij bestandsnamen waar een ‘ (apostrof) in voorkomt.

 

ServiceTag

Om apparaten te kunnen identificeren maken we gebruik van een servicetag. Deze wordt met een sticker op het apparaat zelf aangegeven, maar moet ook beschikbaar zijn in de software, o.a. om statistieken te kunnen doorgeven.

Als een systeem nog geen servicetag heeft verschijnt bij het opstarten van het menu een invulvenster waarin om de tag gevraagd wordt. Dit gebeurt alleen op onze eigen locatie (via een check of er verbinding gemaakt kan worden met de Bazinga).

Als het systeem op een andere plek staat of er geen verbinding is met de server kan het invulvenster handmatig opgeroepen worden door de code SERV in te vullen in het (paarse) pincode-scherm.

De servicetag wordt opgeslagen in een apart bestand op een gedeelde locatie (meestal: C:\Gebruikers\[UserName]\AppData\Local) en is beschikbaar voor alle menu’s. Hij hoeft dus ook maar één keer ingevoerd te worden.

De tag is zichtbaar rechts onderin het pincode scherm. Als daar geen code staat moet er dus nog een ingevoerd worden.

 

Statistieken

De servicetag is onder andere nodig bij het versturen van de statistieken naar de SovaStats server. Elke keer dat het menu wordt opgestart worden de tot dan toe verzamelde statistieken opgestuurd.

Deze functionaliteit is nog in ontwikkeling. Voorlopig kunnen de resultaten bekeken worden op www.sovastats.nl, waar je kunt inloggen met de servicetag. Je kunt de resultaten daar per menu bekijken.

In principe stuurt elk menu van elk systeem dat verbonden is met internet de gegevens door. Dat betekent dat we er vanuit gaan dat elke eigenaar daarmee akkoord gaat. Mocht dat niet zo zijn, dan is het versturen ook te stoppen met dit attribuut:

SendStats="false"

Deze is standaard true, maar als die op false wordt gezet worden er geen gegevens verstuurd.

 

TipTile

Het installeren van TipTiles is verbeterd om bij het downloaden beter om te kunnen gaan met (veel en grote) mediabestanden. Er wordt een voortgang per hele TipTile én per bestand getoond en de mediabestanden worden ook getoond in de lijst met gedownloade bestanden.

 

Lokaal?

Het OnwijsMenu checkt standaard of het programma lokaal (in de ontwikkelomgeving) draait of niet. Hiermee wordt voorkomen dat bij het ontwikkelen Metrokiller per ongeluk wordt gestart.
In een heel enkel geval lijkt het of deze check problemen op kan leveren op een netwerk.
Daarvoor is nu een oplossing met het nieuwe attribuut:

CheckLocal="true"

Deze staat standaard op true (dus ook als hij niet in het config-bestand staat). In geval van problemen bij het opstarten, kan de check uitgezet worden door CheckLocal op “false” te zetten.

 

Ikonen

In de oerversies van het OnwijsMenu werden de plaatjes van de ikonen helemaal getoond, ook als ze niet vierkant waren. Ergens is dat aangepast, zodat de afbeeldingen afgesneden worden naar een vierkant.

Om in menu’s met oude applicaties (m.n. TipTiles) de ikonen toch goed te laten zien is er een nieuw attribuut:

StretchIcon="true"

Deze is standaard “true” zodat de afbeeldingen van ikonen het hele vlak vullen en als vierkant worden afgesneden. Om de afbeeldingen helemaal te laten zien kan deze op “false” gezet worden.

MapView 1.84

Bugfix

Het laden van de statistieken kon af en toe fout gaan waardoor de applicatie niet startte. Dat is in deze versie opgelost:

 • als het laden van het stats-bestand slaagt wordt er een backupbestand gemaakt,
 • in het geval van een corrupt stats-bestand wordt de backup geladen,
 • als het laden van de backup ook niet lukt wordt er een nieuw bestand aangemaakt.

MapView 1.81

Statistieken

In deze versie worden een aantal gegevens gemeten over het gebruik van de applicatie. Dit is een eerste opzet van deze meting en de functionaliteit is nog niet uitgebreid (en in een enkel geval nog helemaal niet) getest.

De resultaten worden opgeslagen in een xml-bestand (stats.xml) dat dezelfde structuur heeft als het config-bestand, met een globaal deel en een lijst van InfoView-items.

Hier is een overzicht van wat op dit moment wordt gemeten:

 

Globaal

 •  RunCount – het aantal keren dat de applicatie gestart is
 •  RunTimes – een lijst met tijden, hoe lang de applicatie heeft gedraaid per keer (run)
 •  TotalRunTime – de totale tijd dat de applicatie heeft gedraaid
 •  SessionCount – het aantal sessies dat geteld is. Een sessie is een periode dat de applicatie daadwerkelijk door een gebruiker gebruikt wordt.
 •  SessionTimes – een lijst met tijden, hoe lang de sessies hebben geduurd
 •  TotalSessionTime – de totale tijd dat de applicatie daadwerkelijk gebruikt is.
 •  LanguageCount – een teller per taal die aangeeft hoe vaak die taal is gekozen.
 • ScreenPoints – een meting van welke punten op het scherm het meest aangeraakt worden
 • MapPoints – een meting van welke punten van de kaart het meest aangeraakt worden
 • MapScale – lijst met schalingen van de kaart

 

Per InfoView

 • OpenCount – het aantal keren dat het item geopend is
 • OpenTimes – en lijst met tijden, hoe lang een item geopend is geweest
 • NewWidth, NewHeight, NewScale – een lijst met maten, naar welke maat een item geschaald is
 • NewX, NewY – een lijst met posities, waar een item naar toe is verplaatst
 • InfoCount – het aantal keren dat de tekst wordt geopend
 • InfoTimes – een lijst met tijden, hoe lang de tekst geopend is geweest
 • VideoCount – het aantal keren dat een video is gestart (ongetest)
 • VideoTimes – een lijst met tijden, hoe lang de video heeft gespeeld (ongetest)

 

NB: Er is nog geen optie voor de weergave van de resultaten.

MapView 1.80

Tekstopmaak

De mogelijkheden voor opgemaakte tekst zijn uitgebreid met de optie voor kleine tekst met de code:

#[s]tekst#

Dit is dezelfde methode als in TipTile gebruikt wordt.

 

Taal

De taalkeuzeknoppen worden standaard met een vlag-icoon weergegeven. Als variatie zijn er nu ook twee sets knoppen met een gekleurde achtergrond en tekst: NL, FR, DE, EN.

Deze alternatieve knoppen worden aangegeven met het attribuut:

LanguageButtonType="Flag"

De mogelijke waarden zijn:
– Flag: de standaardkeuze, met vlaggen op de knoppen
– Color: tekst met rode, gele, blauwe en groene achtergrond
– AltColor: tekst met dezelfde achtergronden in een wat gedektere variant

 

Stopscherm

De opties om het Stopscherm (het paarse scherm waar de afsluitcodes worden ingevoerd) op te roepen zijn uitgebreid. De standaardinstelling was: raak twee hoeken / logo’s tegelijk aan. Via het attribuut ExtraCode kon dit gewijzigd worden,  zodat de vier hoeken achter elkaar aangeraakt moeten worden om het Stopscherm te laten verschijnen. Daar is een nieuwe mogelijkheid bijgekomen die bepaald wordt door het attribuut:

CloseSequence="Two"

Deze vervangt het attribuut ExtraCode (dat overigens nog wel blijft werken).

De mogelijke waarden zijn:
– Two: de standaardkeuze waarbij twee hoeken tegelijk aangeraakt moeten worden
– Cross: de keuze waarbij na elkaar alle vier de hoeken kruislings aangeraakt moeten worden ( voorheen via ExtraCode)
– Four: een nieuwe variant waarbij alle vier de hoeken na elkaar aangeraakt moeten worden, in een willekeurige volgorde

De keuze hier wordt bepaald door een afweging tussen veiligheid (Cross) en gebruikersgemak (Two en in mindere mate Four).

 

Statistieken

In deze versie worden de eerste paar statistische gegevens verzameld. Dat gaat nu alleen nog om wat globale dingen zoals taalkeuze en lengte van sessies en op niveau van een InfoView over het aantal keren dat een item geopend wordt, hoe lang het open blijft en hoe het verplaatst en geschaald wordt.

De gegevens worden opgeslagen in een bestand stats.xml. Als dit te groot wordt of er gaat iets anders mee mis dan kan het verwijderd worden en wordt er automatisch een nieuw bestand aangemaakt.

Er is nog geen mogelijkheid om de resultaten in de applicatie te tonen.

 

 

OnwijsMenu 1.5w

Apostrof

Er zaten twee bugs in de statistiekfunctie van het OnwijsMenu. De eerste veroorzaakte een crash bij het opslaan van de statistieken als er in de naam van de applicatie (dus de naam van de map) een apostrof voorkomt.
Deze bug is gerepareerd waarbij het gelijk mogelijk moet zijn (maar niet aan te raden) om aanhalingstekens in de naam van een applicatie op te nemen.
Allebei kan niet.

 

Afsluiten

Een manier om de vorige bug te omzeilen was door statistieken niet op te slaan. Dit leidde tot een tweede crash bij het afsluiten van de applicatie. Omdat het bij het afsluiten gebeurde was er in veel gevallen niets  of niet veel van te merken.
Dat er wel degelijk iets mis ging was in sommige gevallen te zien, als een submenu werd afgesloten en het menu daarboven een aantal seconden blokkeerde voordat het weer actief werd.
Ook deze fout is opgelost.

 

Versie

Een kleine aanpassing in de applicatie is dat nu bij een foutmelding tijdens het opstarten getoond wordt om welke versie van het menu het gaat.

 

OnwijsMenu 1.5l

Statistieken

Er (b)leek een fout te zitten in de manier waarop de statistieken werden opgeslagen, met als gevolg dat ze niet werden opgeslagen. De waarschijnlijke oorzaak is dat er iets mis gaat met het afsluiten van het menu.
De fix in deze versie is dat de statistieken elke keer worden opgeslagen als er nieuwe gegevens zijn (een programma wordt gestopt).

(eigenlijke datum 21 juni 2016)

Powered by WordPress.com.

Up ↑