Search

– – – Update – – –

Tag

Sluitscherm

MapView 1.74

Bugfix

Er zat een fout in MapView waardoor bij een SpotView-versie met rotatieknoppen, bij een geroteerd scherm de InfoViews aan de tegenoverliggende kant van het scherm verschenen. Die fout is in deze versie opgelost.

 

SluitScherm

In MapView zit het sluitscherm ingebouwd dat bijvoorbeeld ook in het OnwijsMenu zit. Dit is in de meeste gevallen niet nodig, het heeft alleen nut als de applicatie als enige op een apparaat draait.
Het sluitscherm (of stopscherm) kan (onder andere) opgeroepen worden door twee logo’s tegelijk aan te klikken. In deze versie is een attribuut toegevoegd dat dit (on-)mogelijk maakt:

StopScreenEnabled="true"

Deze is default false. Alleen als het nodig is dat het sluitscherm verschijnt moet deze op true gezet worden.

 

Sluitknoppen

De wachttijd op de sluitknop is gehalveerd, zodat het iets minder lang duurt voordat deze knop zichtbaar is bij het starten van de applicatie.

Advertisements

MapView 1.71

Starten

Aan het einde van de startanimatie verspringen soms de punten. Dit heeft te maken met een bug in de opstartroutine: het bepalen van de minimale en maximale maten van de kaart, het inlezen en op de kaart zetten van de punten en de startanimatie.
De fout zit ergens in de animatie, die zou opnieuw opgezet moeten worden.
Daardoor mogen de minimale breedte of hoogte niet groter zijn dan de referentiematen die gebruikt worden bij het schalen van de applicatie. Deze zijn (historisch bepaald) respectievelijk 1024 en 768.

De snelle oplossing is om de waarden die uit de config worden ingelezen te begrenzen tot deze maxima. Dat betekent dat je in MapMaker een waarde kunt opgeven, maar dat elke waarde groter dan de referentiewaarde wordt afgekapt. MapMaker wordt hierop aangepast.

Uiteindelijk zou het mooi zijn om de startroutine opnieuw op te zetten.

 

Afsluiten

Door het aanraken van de logo’s kan het afsluitscherm worden opgeroepen. De standaardoptie is dat hiervoor twee logo’s tegelijkertijd aangeraakt moeten worden.
Hier lijkt iets mis te gaan waardoor het scherm al verschijnt bij één aanraking.

Om dit te voorkomen is het programma zo aangepast dat in elk geval twee verschillende logo’s aangeraakt moeten worden.

 

 

MapView 1.61

Sluitscherm

Nieuw in versie 1.61 is het sluitscherm waarmee de applicatie of het apparaat afgesloten kan worden. De vormgeving en functionaliteit zijn grotendeels overgenomen uit het OnwijsMenu, zodat deze functie exact hetzelfde werkt.

Het paarse sluitscherm kan opgeroepen worden door twee Onwijs-logo’s in de hoeken tegelijk aan te raken of met de rechtermuisknop op een logo te klikken.

In de config kunnen twee pincodes gedefinieerd worden:

ClosePinCode

De code waarmee de applicatie wordt afgesloten.

ShutdownPinCode

De code waarmee het apparaat wordt afgesloten.

Op het scherm kunnen alleen getallen ingevoerd worden. Het is ook mogelijk om een lettercode te gebruiken, zodat de code alleen ingevoerd kan worden met een toetsenbord. Dit werkt alleen met hoofdletters. In een eerste compilatie werkte dit nog niet, maar in v1.61a is dit toegevoegd.

Voor het geval dat het risico te groot wordt geacht dat gebruikers per ongeluk twee keer logo’s tegelijk aanraken is er een extra veilige optie:

ExtraCode

Als deze op true staat kan het sluitscherm alleen opgeroepen worden door de vier logo’s kruislings, na elkaar aan te tikken.

Powered by WordPress.com.

Up ↑