Search

– – – Update – – –

Tag

sluitknoppen

OnwijsMenu 3.4k

Bugs & fixes

  • paar extra checks op activatie via update.xml
  • fout opgelost (601) waarbij op een RotateControl een element werd toegevoegd dat er al was
  • fout opgelost in het settingsscherm voor items waarbij de naam alleen uit een prefix bestaat
  • het versturen van de statistieken is verplaatst naar de achtergrond om traag opstarten van het menu te verminderen

 

Sluitknoppen

De plaatjes voor de standaard sluitknoppen kunnen vervangen worden door alternatieve versie in de map Resources. Restricties zijn dat deze dezelfde naam (Sluit.png en Sluit1.png) en hoogte-breedte-verhouding (2 : 1 en 1 : 1) moeten hebben als de originele knoppen.

 

Bluetooth

Er is functionaliteit toegevoegd om de Bluetooth-functie te “verversen” (uit- en aanzetten). Dit is nodig voor sommige systemen, waar een Windows-update roet in het eten gooit.

Standaard staat deze functie uit, maar die kan aangezet worden met het attribuut:

ToggleBlueTooth="true"

 

OnwijsMonitor

Versie 2.5.0 van de OnwijsMonitor is toegevoegd.

 

 

 

 

Advertisements

MapView 1.95

Bugfix

Een fout in de taalondersteuning voor InfoViews in een satellietmenu is in deze versie opgelost.

 

Style

De functionaliteit van het style-bestand is uitgebreid, er kunnen nu ook InfoViews in gedefinieerd worden. In de praktijk betekent dat dat je een template voor een MapView kan maken, met plaatsen en andere opties voor de punten. In de aparte config-bestanden van een kaart kan dan de invulling van een InfoView ingesteld worden.

 

Sluitknoppen

Er is een optie toegevoegd om de plaatjes voor de sluitknoppen te vervangen door alternatieve afbeeldingen. Naam (sluit.png en sluit2.png) en maat (half vierkant, vierkant) en staan vast. De alternatieve afbeeldingen moeten in de map Resources staan.

TipTile 4.1

Sluitknoppen

Deze versie bevat nieuwe functionaliteit om knoppen op het scherm te definiëren. Een knop wordt gedefinieerd in een aparte node: Button. Hierin staan de relevante attributen:

<Button
    Size="40"
    X="120"
    Y="120"
    Orientation="45"
    Image="stop.png"
    Action="Close" />

De maat kan worden aangegeven met Size (voor een vierkant plaatje) of Width en Height (voor een rechthoekig plaatje). Verder geven X en Y de maat op het scherm aan, Orientation de hoek waaronder de afbeelding wordt weergegeven en Image is de naam van het bestand dat moet worden geladen.

Met Action wordt aangegeven welke actie er uitgevoerd moet worden als de knop wordt aangetikt. Vooralsnog is daarvoor de enige mogelijke waarde Close.

NB Op deze manier kun je dus alternatieve sluitknoppen op het scherm zetten.

 

OnwijsMenu 3.4i

(Nog meer) kleine aanpassingen

  • meer informatie bij bugreport over fout bij het downloaden
  • foutafhandeling op lege bestandsnaam bij downloaden

 

Instellingen

Het settingsscherm is uitgebreid met opties om sluitknoppen en volumeknoppen te tonen/verbergen en de iconen en tekst al of niet rond te maken.

Dit hoeft dus niet meer handmatig in de MenuConfig of MenuSettings worden gedaan.

 

TipTile 3.5b

BugFix

Er zat een miniem foutje in het programma: de scrollviewer die gebruikt wordt in ScrollMode was bij het starten van een TipTile vaag zichtbaar, ook als hij niet gebruikt werd. Die is nu niet meer te zien.

 

Versie

Er zijn vaak verschillende varianten van hetzelfde programma (executable + data) in omloop waarbij niet duidelijk is wat de meest recente is. Dit is een probleem bij de spellen, maar in een enkel geval ook bij TipTiles. Om wat meer zekerheid te geven over de status van een dataset (is het de meest recente, is het een variatie met een speciaal doel) is er een nieuw attribuut toegevoegd:

ConfigVersie="18-12-2017"

De invulling hiervan wordt voor het programma zelf niet gebruikt, maar kan informatie bevatten zoals de datum waarop een config voor het laatst is aangepast of dat het om een speciale versie gaat (ConfigVersie=”18-12-2017 verticaal”).

 

Naam

Een TipTile kan een naam hebben, die opgeslagen wordt in het configuratiebestand. Bij TipTileOnline wordt deze getoond in het overzicht, offline werd hier niets mee gedaan.

Dat is in deze versie veranderd, met het nieuwe attribuut:

ShowName="true"

Als deze op true wordt gezet (de standaardwaarde is false) wordt de naam van de TipTile op de achtergrond getoond, aan de twee zijkanten. In één speciaal geval, namelijk
de TipTiles die gemaakt zijn voor de Historische Canon, gebeurt dat automatisch.

 

Settings

TipTile leest een aantal instellingen uit een apart bestand, settings.dat. Dit is een historisch gegroeide situatie die eigenlijk niet meer logisch of nodig is. Vanaf deze versie kunnen de instellingen uit het settings-bestand in de config worden opgeslagen. Het gaat dan om deze attributen:

CloseButtons="true"
FullScreen="true"
SingleTouch="false"
StayOnTop="true"
SingleInstance="false"

Hierboven is aangegeven wat de standaardwaarden zijn. Dit zijn ook de waarden die eigenlijk altijd het meest voor de hand liggend zijn.

Dat betekent dat het settings.dat-bestand weggelaten kan worden. In het zeldzame geval dat een TipTile
– geen sluitknoppen moet hebben,
– in een venster moet draaien,
– in SingleTouch-modus moet starten,
– niet op de voorgrond moet blijven of
– vaker dan één keer tegelijk moet kunnen draaien
kan dit aangepast worden in het config-bestand.

 

 

TipTile 3.3a

Sur40 en OnwijsMenu

Op de Sur40 draaien de applicaties van oorsprong in het Surface-menu. Dat wordt steeds meer overgezet naar het OnwijsMenu. Probleem daarbij was dat de sluitknoppen niet op touch reageerden.

In deze versie is dat opgelost. Normaal gesproken start de applicatie op een Sur40 in een ander type windows. Daar zit functionaliteit achter die het Surface-menu ondersteunen, maar de sluitknoppen werken dan niet correct.
Dit gaat automatisch: de applicatie herkent de Surface-omgeving.

Die functionaliteit is in deze versie uitgeschakeld. Nu moet in het zeldzame geval dat een TipTile in het Surface-menu geïnstalleerd wordt dit weer expliciet ingeschakeld worden.
Dat gebeurt in het settings.dat bestand met de regel:

Sur40 = true

De bedoeling is dat deze situatie steeds zeldzamer wordt.

OnwijsMenu 1.5u

Bugfix

Naast een paar kleine aanpassingen achter de schermen zijn in deze versie de sluitknoppen bijgewerkt, zodat ze ook op 4K-schermen op de goede plaats getoond worden.

 

Taal

Er is een taaloptie toegevoegd voor het sluitscherm. In de config is er een nieuw attribuut:

Language

De waarde hiervan kan van alles zijn, maar voor de hand liggende waarden zouden EN, DE of FR kunnen zijn. Als dit veld ingevuld is worden de teksten in het sluitscherm gelezen uit een xml-bestand met een naam die verwijst naar deze taal-instelling, bijvoorbeeld Language-EN.xml.
Als dit bestand niet bestaat wordt het gegenereerd met de (nu nog Nederlandse) standaardteksten die in het sluitscherm getoond worden. Door de teksten in dit bestand aan te passen worden de getoonde teksten in het programma veranderd.

Een makkelijke manier om een vertaling te maken is dus een Language op te geven en het menu op te starten. Er wordt dan een xml-bestand gegenereerd waar de vertaling in kan komen te staan.

 

MapView 1.75

Bugfix

De optie OpenFullScreen liet de sluitknoppen verdwijnen. Na het sluiten van een InfoView item bleven deze onzichtbaar als het niet om een AV-item ging. Dat is in deze versie gerepareerd.

 

Idle-animatie

De idle-animatie op punten kan worden aan- en uitgezet met het attribuut:

PointIdleAnimation

Standaard staat deze aan en de optie om die uit te zetten wordt zelden gebruikt.
Om de configuratie consequent te maken kan deze optie nu ook per punt worden aangepast.

 

Tekstvakken

De rand om de tekstvakken bij een InfoView kunnen behalve met een kleur ook gevuld worden met een afbeelding, met het attribuut:

TextBorderImage

Deze optie werkte niet meer, maar dat is in deze versie gerepareerd.

Bovendien kan nu ook de achtergrond van een tekstvak gevuld worden met een afbeelding, met het attribuut:

TextBackgroundImage

Voor beide vullingen kunnen .jpg of .png-bestanden opgegeven worden.

 

MapView 1.74

Bugfix

Er zat een fout in MapView waardoor bij een SpotView-versie met rotatieknoppen, bij een geroteerd scherm de InfoViews aan de tegenoverliggende kant van het scherm verschenen. Die fout is in deze versie opgelost.

 

SluitScherm

In MapView zit het sluitscherm ingebouwd dat bijvoorbeeld ook in het OnwijsMenu zit. Dit is in de meeste gevallen niet nodig, het heeft alleen nut als de applicatie als enige op een apparaat draait.
Het sluitscherm (of stopscherm) kan (onder andere) opgeroepen worden door twee logo’s tegelijk aan te klikken. In deze versie is een attribuut toegevoegd dat dit (on-)mogelijk maakt:

StopScreenEnabled="true"

Deze is default false. Alleen als het nodig is dat het sluitscherm verschijnt moet deze op true gezet worden.

 

Sluitknoppen

De wachttijd op de sluitknop is gehalveerd, zodat het iets minder lang duurt voordat deze knop zichtbaar is bij het starten van de applicatie.

Powered by WordPress.com.

Up ↑