Search

– – – Update – – –

Tag

sluitknoppen

TipTile 3.5b

BugFix

Er zat een miniem foutje in het programma: de scrollviewer die gebruikt wordt in ScrollMode was bij het starten van een TipTile vaag zichtbaar, ook als hij niet gebruikt werd. Die is nu niet meer te zien.

 

Versie

Er zijn vaak verschillende varianten van hetzelfde programma (executable + data) in omloop waarbij niet duidelijk is wat de meest recente is. Dit is een probleem bij de spellen, maar in een enkel geval ook bij TipTiles. Om wat meer zekerheid te geven over de status van een dataset (is het de meest recente, is het een variatie met een speciaal doel) is er een nieuw attribuut toegevoegd:

ConfigVersie="18-12-2017"

De invulling hiervan wordt voor het programma zelf niet gebruikt, maar kan informatie bevatten zoals de datum waarop een config voor het laatst is aangepast of dat het om een speciale versie gaat (ConfigVersie=”18-12-2017 verticaal”).

 

Naam

Een TipTile kan een naam hebben, die opgeslagen wordt in het configuratiebestand. Bij TipTileOnline wordt deze getoond in het overzicht, offline werd hier niets mee gedaan.

Dat is in deze versie veranderd, met het nieuwe attribuut:

ShowName="true"

Als deze op true wordt gezet (de standaardwaarde is false) wordt de naam van de TipTile op de achtergrond getoond, aan de twee zijkanten. In één speciaal geval, namelijk
de TipTiles die gemaakt zijn voor de Historische Canon, gebeurt dat automatisch.

 

Settings

TipTile leest een aantal instellingen uit een apart bestand, settings.dat. Dit is een historisch gegroeide situatie die eigenlijk niet meer logisch of nodig is. Vanaf deze versie kunnen de instellingen uit het settings-bestand in de config worden opgeslagen. Het gaat dan om deze attributen:

CloseButtons="true"
FullScreen="true"
SingleTouch="false"
StayOnTop="true"
SingleInstance="false"

Hierboven is aangegeven wat de standaardwaarden zijn. Dit zijn ook de waarden die eigenlijk altijd het meest voor de hand liggend zijn.

Dat betekent dat het settings.dat-bestand weggelaten kan worden. In het zeldzame geval dat een TipTile
– geen sluitknoppen moet hebben,
– in een venster moet draaien,
– in SingleTouch-modus moet starten,
– niet op de voorgrond moet blijven of
– vaker dan één keer tegelijk moet kunnen draaien
kan dit aangepast worden in het config-bestand.

 

 

Advertisements

TipTile 3.3a

Sur40 en OnwijsMenu

Op de Sur40 draaien de applicaties van oorsprong in het Surface-menu. Dat wordt steeds meer overgezet naar het OnwijsMenu. Probleem daarbij was dat de sluitknoppen niet op touch reageerden.

In deze versie is dat opgelost. Normaal gesproken start de applicatie op een Sur40 in een ander type windows. Daar zit functionaliteit achter die het Surface-menu ondersteunen, maar de sluitknoppen werken dan niet correct.
Dit gaat automatisch: de applicatie herkent de Surface-omgeving.

Die functionaliteit is in deze versie uitgeschakeld. Nu moet in het zeldzame geval dat een TipTile in het Surface-menu geïnstalleerd wordt dit weer expliciet ingeschakeld worden.
Dat gebeurt in het settings.dat bestand met de regel:

Sur40 = true

De bedoeling is dat deze situatie steeds zeldzamer wordt.

OnwijsMenu 1.5u

Bugfix

Naast een paar kleine aanpassingen achter de schermen zijn in deze versie de sluitknoppen bijgewerkt, zodat ze ook op 4K-schermen op de goede plaats getoond worden.

 

Taal

Er is een taaloptie toegevoegd voor het sluitscherm. In de config is er een nieuw attribuut:

Language

De waarde hiervan kan van alles zijn, maar voor de hand liggende waarden zouden EN, DE of FR kunnen zijn. Als dit veld ingevuld is worden de teksten in het sluitscherm gelezen uit een xml-bestand met een naam die verwijst naar deze taal-instelling, bijvoorbeeld Language-EN.xml.
Als dit bestand niet bestaat wordt het gegenereerd met de (nu nog Nederlandse) standaardteksten die in het sluitscherm getoond worden. Door de teksten in dit bestand aan te passen worden de getoonde teksten in het programma veranderd.

Een makkelijke manier om een vertaling te maken is dus een Language op te geven en het menu op te starten. Er wordt dan een xml-bestand gegenereerd waar de vertaling in kan komen te staan.

 

MapView 1.75

Bugfix

De optie OpenFullScreen liet de sluitknoppen verdwijnen. Na het sluiten van een InfoView item bleven deze onzichtbaar als het niet om een AV-item ging. Dat is in deze versie gerepareerd.

 

Idle-animatie

De idle-animatie op punten kan worden aan- en uitgezet met het attribuut:

PointIdleAnimation

Standaard staat deze aan en de optie om die uit te zetten wordt zelden gebruikt.
Om de configuratie consequent te maken kan deze optie nu ook per punt worden aangepast.

 

Tekstvakken

De rand om de tekstvakken bij een InfoView kunnen behalve met een kleur ook gevuld worden met een afbeelding, met het attribuut:

TextBorderImage

Deze optie werkte niet meer, maar dat is in deze versie gerepareerd.

Bovendien kan nu ook de achtergrond van een tekstvak gevuld worden met een afbeelding, met het attribuut:

TextBackgroundImage

Voor beide vullingen kunnen .jpg of .png-bestanden opgegeven worden.

 

MapView 1.74

Bugfix

Er zat een fout in MapView waardoor bij een SpotView-versie met rotatieknoppen, bij een geroteerd scherm de InfoViews aan de tegenoverliggende kant van het scherm verschenen. Die fout is in deze versie opgelost.

 

SluitScherm

In MapView zit het sluitscherm ingebouwd dat bijvoorbeeld ook in het OnwijsMenu zit. Dit is in de meeste gevallen niet nodig, het heeft alleen nut als de applicatie als enige op een apparaat draait.
Het sluitscherm (of stopscherm) kan (onder andere) opgeroepen worden door twee logo’s tegelijk aan te klikken. In deze versie is een attribuut toegevoegd dat dit (on-)mogelijk maakt:

StopScreenEnabled="true"

Deze is default false. Alleen als het nodig is dat het sluitscherm verschijnt moet deze op true gezet worden.

 

Sluitknoppen

De wachttijd op de sluitknop is gehalveerd, zodat het iets minder lang duurt voordat deze knop zichtbaar is bij het starten van de applicatie.

TipTile 3.2

Touch optimalisatie

Er is een bekend probleem met touch onder Windows. Meer hierover is te vinden op (o.a.) deze pagina. De afhandeling van touch in het besturingssysteem hapert, vooral bij intensief gebruik.

Er leek een oplossing te zijn, vooral voor Windows 7, waarbij een deel van de input (van de stylus) wordt uitgeschakeld. Deze oplossing is hier beschreven en werkt inderdaad voor een applicatie zoals VeegFoto, waar de touch direct wordt uitgelezen.

Bij een poging deze oplossing in te bouwen in TipTile bleek dat de applicatie te complex is en te veel gebruik maakt van meervoudige touch input. Al gauw werd duidelijk dat er een complete laag voor de afhandeling van touch gemaakt zou moeten worden die om kan gaan met het openen, slepen, schalen en roteren van meerdere items tegelijkertijd.
Daarmee zou de basis onder de applicatie, de ScatterView, opnieuw geschreven moeten worden.

Dit bleek dus een (vrijwel) doodlopende weg. Bovendien is het een poging een probleem op te lossen dat buiten de software ligt en er is geen aanwijzing en zeker geen garantie dat het succes zou hebben.

 

Upgrade

Op de boven aangehaalde pagina wordt door Microsoft aangegeven dat er een fix is in de nieuwe versie van .Net. Welke versie dat is, staat niet aangegeven, maar het bericht is uit 2015 en geeft in elk geval een aanwijzing voor een alternatieve oplossing.

TipTile draaide vooralsnog onder .Net 4.0 (Client Framework). In deze versie is dat omgezet naar .Net 4.5.2. Het is (nog) niet duidelijk of dit de juiste versie is.
Informatie over .Net-upgrades zoals hier hebben het over Improved touch services, zonder aan te geven wat dat precies inhoudt.

Een extra toevoeging in versie 3.2 is een check op de .Net-versie. Deze geeft aan welke .Net-versie er geïnstalleerd is, maar doet dit alleen als die ouder is dan 4.5. In dat geval zal de applicatie hoogstwaarschijnlijk niet starten dus deze functie is gelijk al redundant.

 

Sluitknoppen

Een kleine aanpassing in versie 3.2 is dat bij het starten van de applicatie de sluitknoppen nog niet zichtbaar zijn. Voorheen waren ze bij het opstarten even te zien, waarna ze verdwenen om vervolgens na een paar seconden het scherm in te komen.

TipTile 3.1j

Sluitknoppen

Vanaf versie 3.1j kunnen de sluitknoppen aangepast worden door in de map Resources alternatieve plaatjes te zetten (met de naam sluit.png en sluit2.png).
De resources-map staat naast de data-map en kan ook gebruikt worden om voor de andere knoppen de plaatjes te vervangen.

 

Transparante knoppen

Van oorsprong zijn de knoppen op een tegel een beetje transparant. Dit ziet er niet altijd mooi uit. Daarom is de optie toegevoegd om de transparantie aan te passen met een nieuw attribuut:

ButtonOpacity="0.95"

Deze waarde kan tussen de 0 en de 1 liggen, de default is 0.7.

 

In deze versie is ook een vervelende bug verholpen waardoor sluitende tegels soms achter andere tegels langs draaien.

VideoView 1.0g

Sluitknoppen

Nieuw in deze versie is een optie om de maat van de sluitknoppen aan te passen met het nieuwe attribuut:

CloseButtonSize="42"

De standaardwaarde is 32.

SlideView 1.1c

Sluitknoppen

Nieuw in deze versie is een optie om de maat van de sluitknoppen aan te passen met het nieuwe attribuut:

CloseButtonSize="42"

De standaardwaarde is 32.

Powered by WordPress.com.

Up ↑