SingleInstance

Om te voorkomen dat een TipTile twee keer tegelijk opstart is er een optie toegevoegd aan het bestand settings.dat:

SingleInstance = True

zorgt er voor dat het programma maar één keer tegelijk kan starten. De standaardwaarde is False.
Hiermee zouden eventueel problemen voorkomen kunnen worden met menuprogramma’s die dubbeltikken niet afvangen.