Search

– – – Update – – –

Tag

settings

OnwijsMenu 3.4i

(Nog meer) kleine aanpassingen

  • meer informatie bij bugreport over fout bij het downloaden
  • foutafhandeling op lege bestandsnaam bij downloaden

 

Instellingen

Het settingsscherm is uitgebreid met opties om sluitknoppen en volumeknoppen te tonen/verbergen en de iconen en tekst al of niet rond te maken.

Dit hoeft dus niet meer handmatig in de MenuConfig of MenuSettings worden gedaan.

 

Advertisements

OnwijsMenu 3.3

Layout

Deze versie bevat een aantal aanpassingen in de weergave van (de tekst bij) de MenuItems en de algemene layout:

Logo-afbeeldingen (extra afbeeldingen op het menuscherm) kunnen bovenop geplaatst worden met het nieuwe attribuut:

OnTop="true"

Standaard staat deze instelling uit, maar in sommige gevallen kan het handig zijn om een afbeelding (deels) over de rest van het scherm inclusief de MenuItems te tonen.

Een ander nieuw attribuut voor een logo-afbeelding is:

DoubleSided="false"

Deze heeft alleen nut als ThreeSixtyInterface op true staat. In dat geval worden alle afbeeldingen twee keer, gespiegeld op het scherm gezet. Als DoubleSided op false staat gebeurt dit niet. Zo kun je ook bij een 360° interface een afbeelding één keer laten weergeven. Dit kan voor layout/versiering doeleinden zinvol zijn.

Zowel in de standaard menuweergave als in de variant met een layout-gedeelte kan de tekstweergave op verschillende manieren aangepast worden.

De fontgrootte kan op twee manieren bepaald worden, met deze attributen:

RelFontSize="0.83"
FontSize="16"

Met RelFontSize wordt de grootte van de tekst gerelateerd aan de maat van het item.
Met FontSize wordt de tekstgrootte absoluut bepaald.

Verder kan de kleur worden aangepast met het attribuut:

FontColor="#000000"

De standaardkleur is wit, maar kan dus aangepast worden naar elke gewenste kleur.

In de standaard weergave is er ook de mogelijkheid om het lettertype aan te passen met het attribuut:

FontFamily="Segoe UI"

Hier kan een geïnstalleerd font worden aangegeven met de interne fontnaam, of een los bijgeleverd font met de naam van het font-bestand (*.ttf). Dit font moet in de Resources map van het menu staan.

NB. er is nog een probleem met het laden van sommige lettertypen.

 

OnwijsShell

Naast de OnwijsMonitor is in deze versie ook de OnwijsShell ingebouwd. Dit programma start automatisch als het laatste menu afsluit.

Het starten van de shell kan geblokkeerd worden met het attribuut:

ShellEnabled="false"

Deze staat (net zoals MonitorEnabled) in de MenuSettings en de standaardwaarde is true.

 

Settings

Het al of niet starten van de OnwijsMonitor en de OnwijsShell kan vanuit het menu geregeld worden in het Settingsscherm (pincode = SETT).

 

OnwijsMonitor

Deze versie van het menu bevat versie 1.1.4 van de OnwijsMonitor.

 

OnwijsMenu 3.1

De belangrijkst verandering in deze versie is de optie om te schakelen tussen instellingen (overbed of tafel). Verder zijn er wat hele kleine dingen aangepast en een enkele bugfix.

 

Bugfix

Er was een foutje bij de functionaliteit die er voor zorgt dan een menu maar één keer kan starten, waardoor het menu soms crashte of submenu’s niet wilde openen. Die fout is opgelost.

 

TipTile

Bij de installatie van een TipTile wordt de settings.dat niet meer gedownload omdat die overbodig is. Alle instellingen staan standaard al op de goede waarde en kunnen waar nodig in de config aangepast worden (maar dat komt vrijwel nooit voor).

 

OnwijsMonitor

Er is een nieuwe versie van de OnwijsMonitor ingebouwd.

 

AppMode

Vanuit het pincode-scherm kan met de code MODE een venster geopend worden waar geschakeld kan worden tussen verschillende versies van de configs van applicaties. De standaard configs zijn bedoeld voor gebruik op een tafel-model (scherm plat) maar er kan hier ook gekozen worden voor een versie die geschikt is voor een verticaal scherm, zoals bij een overbedtafel.

Als hier een nieuwe instelling gekozen wordt, worden bij alle applicaties waar dat van toepassing is, de configs vervangen door de goede versie. Dit gebeurt per menu, dus niet in submenu’s.

De instelling staat opgeslagen in de menuconfig onder het attribuut:

AppMode="Flat"

Let op: deze moet niet handmatig in de config worden aangepast, maar alleen vanuit het instellingenscherm in het menu.

 

OnwijsMenu 2.4a

Applist

Om vooralsnog onverklaarbare reden kan heel af en toe de applist corrupt raken. Daardoor crashte het menu bij het laden. Dit probleem is in deze versie opgelost. In het geval van een corrupte applist.xml wordt deze genegeerd en wordt er een nieuwe aangemaakt.

 

StayOnTop

Om het menu goed te laten samenwerken met de applicaties in het menu moeten die laatste in hun instellingen hebben staan dat ze altijd boven alle andere vensters moeten komen te staan. Dit staat in de meeste gevallen in een settings-bestand. In het geval van een TipTile is dit settings.dat, in de andere gevallen settings.xml.

Er staan helaas af en toe spellen in een menu waar de TopMost- of StayOnTop-instelling niet goed staan, waardoor het kan voorkomen dat het spel op de achtergrond opent waardoor het lijkt alsof het menu is vastgelopen.

Om dit te voorkomen controleert het menu nu bij het opstarten van een applicatie of in het settings-bestand (.dat of .xml) de TopMost of StayOnTop goed staan en als dat niet zo is wordt die instelling gewijzigd.

 

TipTile 3.5b

BugFix

Er zat een miniem foutje in het programma: de scrollviewer die gebruikt wordt in ScrollMode was bij het starten van een TipTile vaag zichtbaar, ook als hij niet gebruikt werd. Die is nu niet meer te zien.

 

Versie

Er zijn vaak verschillende varianten van hetzelfde programma (executable + data) in omloop waarbij niet duidelijk is wat de meest recente is. Dit is een probleem bij de spellen, maar in een enkel geval ook bij TipTiles. Om wat meer zekerheid te geven over de status van een dataset (is het de meest recente, is het een variatie met een speciaal doel) is er een nieuw attribuut toegevoegd:

ConfigVersie="18-12-2017"

De invulling hiervan wordt voor het programma zelf niet gebruikt, maar kan informatie bevatten zoals de datum waarop een config voor het laatst is aangepast of dat het om een speciale versie gaat (ConfigVersie=”18-12-2017 verticaal”).

 

Naam

Een TipTile kan een naam hebben, die opgeslagen wordt in het configuratiebestand. Bij TipTileOnline wordt deze getoond in het overzicht, offline werd hier niets mee gedaan.

Dat is in deze versie veranderd, met het nieuwe attribuut:

ShowName="true"

Als deze op true wordt gezet (de standaardwaarde is false) wordt de naam van de TipTile op de achtergrond getoond, aan de twee zijkanten. In één speciaal geval, namelijk
de TipTiles die gemaakt zijn voor de Historische Canon, gebeurt dat automatisch.

 

Settings

TipTile leest een aantal instellingen uit een apart bestand, settings.dat. Dit is een historisch gegroeide situatie die eigenlijk niet meer logisch of nodig is. Vanaf deze versie kunnen de instellingen uit het settings-bestand in de config worden opgeslagen. Het gaat dan om deze attributen:

CloseButtons="true"
FullScreen="true"
SingleTouch="false"
StayOnTop="true"
SingleInstance="false"

Hierboven is aangegeven wat de standaardwaarden zijn. Dit zijn ook de waarden die eigenlijk altijd het meest voor de hand liggend zijn.

Dat betekent dat het settings.dat-bestand weggelaten kan worden. In het zeldzame geval dat een TipTile
– geen sluitknoppen moet hebben,
– in een venster moet draaien,
– in SingleTouch-modus moet starten,
– niet op de voorgrond moet blijven of
– vaker dan één keer tegelijk moet kunnen draaien
kan dit aangepast worden in het config-bestand.

 

 

TipTile 3.2d

Verre settings

Via een commandline-optie of data.txt-bestand kan de datamap gespecificeerd worden waarmee de applicatie opstart. Deze kan dus op afstand staan.
Probleem was dat in zo’n geval de settings niet werden geladen (uit het settings.dat-bestand). Dat is in deze versie verholpen.

Powered by WordPress.com.

Up ↑