Search

– – – Update – – –

Tag

screensaver

OnwijsMenu 2.2b

Deze versie bevat vooral weer een paar bugfixes, maar ook een nieuwe functie: de screensaver.

 

Bugfixes

  • een fout bij het verwijderen van een applicatie is opgelost
  • een fout waarbij het menu in sommige gevallen vast liep op een ongeldige applist is opgelost
  • een mogelijke fout met een ontbrekend audioapparaat wordt afgevangen
  • bug bij het inloggen op tiptile.com met gebruikersnaam is opgelost
  • de oplossing uit de vorige versie waarbij het updaten naar de achtergrond was verplaatst kon fouten opleveren. Dat is in deze versie opgelost.

 

Screensaver

Er was een vraag bij klanten om het menu wat actiever gebruikers te laten lokken als het een tijdje niet wordt gebruikt. Om die reden is er een screensaver-functie toegevoegd die na een bepaalde tijd van niet gebruik een applicatie uit het menu opstart. Dit kan ingesteld worden met de volgende attributen:

ScreensaverApp="BallonTik"
ScreensaverTime="300"

ScreensaverApp is de naam van de applicatie zoals die ook in het menu is te zien.
ScreensaverTime is de tijd (in seconden) waarna de screensaver start.

Advertisements

TipTile 3.4e

Tegelijk met wat stroomlijning in de code voor het openen en sluiten van tegels zijn er een aantal nieuwe opties toegevoegd in deze versie en een probleem opgelost met transparante tegels.

 

Transparantie

Bij transparante tegels waren na het openen soms twee versies van de afbeelding zichtbaar. Dat is in deze versie opgelost. Bovendien zijn de tegels nu werkelijk transparant als ze gesloten zijn. Bij het openen krijgen ze een heel vage schaduw zodat duidelijk is welk stopknop bij welke tegel hoort.

 

Tekst als plaatje

In de allereerste versie van TipTile werd de tekst als plaatje getoond. Om de oude TipTiles nog steeds te kunnen laten zien was deze functionaliteit bewaard gebleven, alleen die werkte niet meer. Dat is in deze versie gerepareerd.

Vervolgens is het toch beter om de tekst over te typen en in het config-bestand op te nemen.

 

Tekstopmaak

TipTile ondersteund al RichText, maar voor de invoer is dat niet echt handig. Er is nu een rudimentaire opmaakoptie toegevoegd, op dezelfde manier als in MapView. Een opmaakcode kan er zo uitzien:

Dit is #[b]vette# tekst.

Een opmaakblok begint en eindigt met een #. Na de eerste # staat tussen vierkante haken de opmaak, met de volgende opties:

  • b – vet
  • i – cursief
  • s – kleinere letter

De opties zijn te combineren, dus bijvoorbeeld als volgt:

Dit is #[bi]vette, schuine# tekst en deze tekst is #[si]schuin en klein#.

De volgorde doet er niet toe. In een volgende versie wordt dit als het goed is aangevuld met (of vervangen door) de mogelijkheid om html-tags te gebruiken.

 

ShowInfo

Een nieuwe optie is ShowInfo, waarmee aangegeven kan worden dat de tekst bij een tegel direct na het openen automatisch getoond wordt. Dit kan globaal (voor alle tegels) of per tegel aangegeven worden. In beide gevallen is het attribuut:

ShowInfo="true"

Deze optie kan bijvoorbeeld handig zijn als TipTile gebruikt wordt voor een presentatie, waar tekst bij hoort.

 

ScreenSaver

Een andere nieuwe optie is de screensaver-stand waarmee tegels automatisch om de zoveel seconden openen. Het attribuut hiervoor is:

AutoOpenTime="5"

Hiermee wordt aangegeven om de hoeveel seconden een nieuwe tegel opent.

Deze optie is vooral interessant in SingleTile-modus, waarbij er steeds één tegel getoond wordt, maar werkt ook in de gewone modus. Daarbij is het effect nog sterker als de OpenOptions op Center staat. Dus, bijvoorbeeld:

SingleTile="true"
OpenOptions="Center"
AutoOpenTime="10"

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑