Search

– – – Update – – –

Tag

proefversie

OnwijsMenu 2.4g

Bugfix

  • met ApplistEnabled op false crashte het menu als je een TipTile wilde overschrijven. Die fout is opgelost.
  • de proefversie-melding is iets verplaatst

 

Beheer

Met de statistieken wordt nu ook de pakketversie, het land, het pakketID en de taal meegestuurd. Om verwarring te voorkomen wordt MenuVersion hernoemd. De nieuwe attributen zijn:

PackageVersion="1.1d"
PackageID="BT"
PackageCountry="EN"

Het eerste is het versienummer, de tweede het pakket waar het menu deel van uit maakt en het derde geeft het taalgebied aan waar het pakket voor bedoeld is.

 

Proefversie

De proefversie-functionaliteit kan nu definitief uitgeschakeld worden met de code DEMY in het pincode-venster.

De relevante codes zijn dan:

  • DEMO – de proefperiode start, het pakket moet nog wel geactiveerd worden
  • DEMX – de proefperiode wordt geforceerd afgesloten, het pakket wordt geactiveerd en op het scherm verschijnt een melding
  • DEMY – de proeffunctie wordt uitgeschakeld, het pakket blijft geactiveerd en de melding wordt van het scherm verwijderd

 

Volume

Het volume wordt na afsluiten terugezet op het originele systeemvolume.

Advertisements

OnwijsMenu 2.4f

Bugfix

Een bug in de volumeknoppen op het menuscherm, waardoor het volume na het openen van een applicatie werd gereset is opgelost. Dit zou ook moeten voorkomen dat het wisselen tussen menu’s problemen geeft met het volume.

 

Proefversie

De werking van de proefversie is iets uitgebreid.

Bij de proefversie wordt het aantal dagen dat de demo nog werkt opgeslagen in het config-bestand met het attribuut:

Key="OjNSMC4yMDE4MDYyNw=="

Het aantal dagen staat hier versleuteld opgeslagen en als deze sleutel veranderd wordt start het menu in de meeste gevallen niet meer.

 

Verder is er een sleutel die aangeeft dat het om een menu met een proefversie gaat:

Camera="false"

Dit is een nep-attribuut in die zin dat de waarde niet belangrijk is, alleen het feit dat die sleutel er is. Hiermee wordt aangegeven dat de demo-modus actief is.

Om de demo-modus uit te schakelen moet deze dus verwijderd worden.

OnwijsMenu 2.4c

Bugfixes

Er waren een paar onopvallende dingen die niet (goed) meer werkten, die in deze versie zijn opgelost:

  • ┬áhet verbergen van de taakbalk werkt nu weer.
  • de functie om de charmbars te onderdrukken werkt nu weer (maar is waarschijnlijk overbodig).

 

ProefVersie

De belangrijkste aanpassing in deze versie is de toevoeging van een demo-modus. In het paarse pincode-scherm kan deze geactiveerd worden met de code “DEMO”. Daarmee wordt een proefperiode gestart van 30 dagen. In het menuscherm wordt getoond dat het om een proefversie gaat en hoe lang die nog geldig is.

De demo-modus kan uitgeschakeld worden met de code “DEMX”. Als de demo-modus is afgelopen (of uitgeschakeld) wordt bij alle applicaties de activatie verwijderd en wordt in het menuscherm gemeld dat de proefperiode voorbij is.

 

Beheer

Voor het beheer zijn er een paar kleine toevoegingen. Een daarvan is dat in de statistieken de versie van het OnwijsMenu wordt opgeslagen en meegestuurd naar SovaStats.

Een menu (in de betekenis van een aantal programma’s) kan ook een versienummer hebben. Deze kan in de MenuConfig.xml worden opgeslagen met het attribuut:

MenuVersion="BT-FM-1.1d"

Deze kan elke waarde hebben (in dit geval BelevenisTafel – FotoMenu – v1.1d) en wordt weergegeven in het (paarse) pincode-scherm.
De bedoeling hiervan is voornamelijk om ook op een systeem bij te houden en zichtbaar te maken om welke versie van een menu of pakket het gaat.

 

AppList

De AppList wordt automatisch gegenereerd, maar kan ook handmatig aangepast worden. Soms gaat hierbij iets mis en dan is de uiteindelijke oplossing om een nieuwe AppList aan te maken en die opnieuw aan te passen. Om dat te voorkomen wordt er, als het laden van een AppList geslaagd is, een backup gemaakt (als die er nog niet is).

 

Verkenner

Er is een nieuw attribuut toegevoegd:

CloseExplorer="true"

De standaard waarde is false. Als deze op true staat wordt Explorer (Verkenner) afgesloten als het menu start en weer opgestart bij het afsluiten van het menu.

 

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑