Search

– – – Update – – –

Tag

pincode

TipTile 3.8f

Update/bugfix

Deze versie heeft twee kleine aanpassingen:

– de functionaliteit om vanuit een tegel een externe applicatie op te starten is aangepast zodat er niet twee keer op de knop getikt hoeft te worden.

– bij het invoeren van een pincode, wordt de pincode gemaskeerd weergegeven

Advertisements

OnwijsMenu 3.3c

TipTile-installatie

De pincode om TipTile te installeren is aanpasbaar gemaakt met het nieuwe attribuut:

TipTilePinCode="4444"

De standaardcode is “TIPT” (de oude code, “EDIT” werkt ook nog), maar op deze manier kan de code aangepast worden naar een numerieke versie waardoor je geen toetsenbord meer nodig hebt om een TipTile te installeren.

Om diezelfde reden is er in het inlogscherm voor TipTile een knop toegevoegd waarmee je een schermtoetsenbord kunt laten verschijnen (vergelijkbaar met de OnwijsShell).

 

MenuSettings

De functionaliteit rond het MenuSettings-bestand is uitgebreid, met als doel dat in principe alle globale instellingen hier in gezet kunnen worden. Dat is vergelijkbaar met de Style-functie bij MapView en TipTile.

Voorheen waren er een paar attributen die hieruit gelezen werden, nu kun je dus elk attribuut hier in zetten, als het af moet wijken van de standaardinstellingen in MenuConfig.xml. Aangepaste instellingen als volume of andere pincodes moeten dus in  MenuSettings.xml staan.

Het idee is nog steeds dat het MenuConfig-bestand bij een update overschreven kan worden en dat de MenuSettings blijven staan.

 

Monitor en Shell

De OnwijsShell is bijgewerkt naar versie 1.1.2. Deze opent de standaardbrowser i.p.v. alleen maar Edge (die op oudere systemen nog niet aanwezig is).

De OnwijsMonitor is bijgewerkt naar versie 1.1.5. Deze activeert bij een update alle config-bestanden (en niet alleen config.xml) en laat bij het updaten een iets betere voortgangsbalk zien.

Inmiddels is versie 3.3c2 van het OnwijsMenu voorzien van versie 1.1.6 van de OnwijsMonitor.

Inmiddels is versie 3.3c3 van het OnwijsMenu voorzien van versie 1.1.7 van de OnwijsMonitor.

Inmiddels is versie 3.3c4 van het OnwijsMenu voorzien van versie 1.1.8 van de OnwijsMonitor.

 

TipTile 3.8d

Bugfix

 • Als een TipTile een pincode heeft zou de applicatie afgesloten moeten worden als het pincode-scherm wordt afgesloten (d.w.z. er is geen geldige pin ingevoerd). Daar bleef het programma hangen in een afsluitloop, waardoor het OnwijsMenu niet meer reageerde en er geen andere TipTiles meer gestart konden worden.
  In deze versie wordt bij het afsluiten van het pincode-scherm de applicatie ook direct afgesloten.
 • Het sluiten van het programma (via de sluitknoppen) duurt in sommige situaties nog steeds te lang. In deze versie wordt opgelost door het sluiten van het programma te forceren.

 

 

 

TipTile 3.7a

Bugfixes

Deze versie bevat een aantal fixes voor kleine en grotere problemen:

 • in een TipTile met een beveiliging met pincode gaat het achtergrondgeluid (als dat er is) pas spelen als de goede pincode is ingevoerd.
 • bij een TipTile met FullSize- of Thumbs-afbeeldingen wordt de orientatie in alle versies van een afbeelding gecorrigeerd (voorheen werd dat in de alternatieve versies niet gedaan)
 • bij het afsluiten van de TipTile worden spelende mediabestanden (vooral geluid) direct gestopt (voorheen bleven ze soms wat langer doorspelen)

 

Speedratio

Let op: de speedratio-functie blijkt niet te werken zoals zou moeten.

Er zijn een aantal problemen die af en toe optreden, in elk geval in het geval van audio-bestanden, maar waarschijnlijk ook bij mediabestanden.

 • het bestand start helemaal niet – dit probleem is in deze versie waarschijnlijk verholpen.
 • het bestand start niet helemaal aan het begin (de eerste één of twee seconden worden overgeslagen). Hier is nog geen oplossing voor.
 • het bestand wordt vervormd afgespeeld. Ook hier is nog geen oplossing voor.

Deze fouten treden alleen op als de snelheid aangepast is. Vooralsnog zijn er geen oplossingen en is het beter om de optie niet te gebruiken of pas na goed testen of alles naar behoren werkt.

 

TipTile 3.7

Deze versie heeft een aantal nieuwe opties, die maar in heel specifieke gevallen gebruikt zullen worden.

Verder is er foutafhandeling op het hoogste niveau toegevoegd waarbij er bij een crash geen foutmelding meer wordt getoond, maar het programma simpelweg wordt afgesloten en een errorlog wordt weggeschreven.

 

Afspeelsnelheid

De snelheid waarmee audio- of videobestanden afgespeeld worden kan aangepast worden in het config-bestand met het nieuwe attribuut:

SpeedRatio="0.7"

De standaardwaarde is 1.0, met een waarde lager dan 1.0 worden de bestanden langzamer afgespeeld, met een waarde hoger dan 1.0 sneller.

Aanvullend is er een attribuut bijgekomen:

SpeedButtonVisible="true"

Als deze op true staat wordt er een knop aan de rechteronderkant van het scherm getoond waarmee gewisseld kan worden tussen de aangepaste snelheid (opgegeven in SpeedRatio) en de standaard snelheid (1.0).
Deze optie werkt alleen als er een andere waarde voor SpeedRatio is gedefinieerd.

 

Jukebox

Er is een nieuwe functie waarmee in een TipTile met audio- of videobestanden deze achter elkaar afgespeeld kunnen worden, vergelijkbaar met een jukebox. Deze functie is zichtbaar te maken met het attribuut:

JukeboxEnabled="true"

Er verschijnt dan een afspeelknop rechtsonder op het scherm waarmee de jukeboxfunctie aan- en uitgezet kan worden.

Deze functionaliteit werkt voor video het best in combinatie met de volgende instellingen:

 OpenOptions="Presentation"

Hiermee worden de tegels bijna schermvullend geopend.

 

PinCode

Er is een nieuwe optie waarmee TipTiles beveiligd kunnen worden met een pincode. Deze kan op TipTile.com worden ingevuld bij de geavanceerde opties en wordt in het configbestand opgeslagen met het attribuut:

PinCode="1234"

Als een PinCode is ingesteld wordt bij het opstarten van een TipTile een scherm getoond waar de pincode moet worden ingevuld. Alleen bij een goede pincode wordt de TipTile geopend.

 

OnwijsMenu 2.3

Bugfixes

 • De fout met het ontbrekende audioapparaat die in de vorige versie al werd afgevangen, bleek ook op te treden bij het instellen van het volume in het paarse scherm. Daar wordt nu een melding gegeven als het audioapparaat niet gevonden is. Het aanpassen van het volume is dan niet mogelijk (en zinloos).
 • Bij een logo-afbeelding kan een hoek (oriëntatie) opgegeven worden. Die werkte niet, maar vanaf deze versie wel.
 • Er was een fout met het controleren van de applist waardoor deze altijd opnieuw werd aangemaakt. Dat is in deze versie opgelost.
 • Het programma crasht op het aanmaken van een applist bij bestandsnamen waar een ‘ (apostrof) in voorkomt.

 

ServiceTag

Om apparaten te kunnen identificeren maken we gebruik van een servicetag. Deze wordt met een sticker op het apparaat zelf aangegeven, maar moet ook beschikbaar zijn in de software, o.a. om statistieken te kunnen doorgeven.

Als een systeem nog geen servicetag heeft verschijnt bij het opstarten van het menu een invulvenster waarin om de tag gevraagd wordt. Dit gebeurt alleen op onze eigen locatie (via een check of er verbinding gemaakt kan worden met de Bazinga).

Als het systeem op een andere plek staat of er geen verbinding is met de server kan het invulvenster handmatig opgeroepen worden door de code SERV in te vullen in het (paarse) pincode-scherm.

De servicetag wordt opgeslagen in een apart bestand op een gedeelde locatie (meestal: C:\Gebruikers\[UserName]\AppData\Local) en is beschikbaar voor alle menu’s. Hij hoeft dus ook maar één keer ingevoerd te worden.

De tag is zichtbaar rechts onderin het pincode scherm. Als daar geen code staat moet er dus nog een ingevoerd worden.

 

Statistieken

De servicetag is onder andere nodig bij het versturen van de statistieken naar de SovaStats server. Elke keer dat het menu wordt opgestart worden de tot dan toe verzamelde statistieken opgestuurd.

Deze functionaliteit is nog in ontwikkeling. Voorlopig kunnen de resultaten bekeken worden op www.sovastats.nl, waar je kunt inloggen met de servicetag. Je kunt de resultaten daar per menu bekijken.

In principe stuurt elk menu van elk systeem dat verbonden is met internet de gegevens door. Dat betekent dat we er vanuit gaan dat elke eigenaar daarmee akkoord gaat. Mocht dat niet zo zijn, dan is het versturen ook te stoppen met dit attribuut:

SendStats="false"

Deze is standaard true, maar als die op false wordt gezet worden er geen gegevens verstuurd.

 

TipTile

Het installeren van TipTiles is verbeterd om bij het downloaden beter om te kunnen gaan met (veel en grote) mediabestanden. Er wordt een voortgang per hele TipTile én per bestand getoond en de mediabestanden worden ook getoond in de lijst met gedownloade bestanden.

 

Lokaal?

Het OnwijsMenu checkt standaard of het programma lokaal (in de ontwikkelomgeving) draait of niet. Hiermee wordt voorkomen dat bij het ontwikkelen Metrokiller per ongeluk wordt gestart.
In een heel enkel geval lijkt het of deze check problemen op kan leveren op een netwerk.
Daarvoor is nu een oplossing met het nieuwe attribuut:

CheckLocal="true"

Deze staat standaard op true (dus ook als hij niet in het config-bestand staat). In geval van problemen bij het opstarten, kan de check uitgezet worden door CheckLocal op “false” te zetten.

 

Ikonen

In de oerversies van het OnwijsMenu werden de plaatjes van de ikonen helemaal getoond, ook als ze niet vierkant waren. Ergens is dat aangepast, zodat de afbeeldingen afgesneden worden naar een vierkant.

Om in menu’s met oude applicaties (m.n. TipTiles) de ikonen toch goed te laten zien is er een nieuw attribuut:

StretchIcon="true"

Deze is standaard “true” zodat de afbeeldingen van ikonen het hele vlak vullen en als vierkant worden afgesneden. Om de afbeeldingen helemaal te laten zien kan deze op “false” gezet worden.

OnwijsMenu 1.5j

Exit code

De pincode om het menu af te sluiten kan verschillen per gebruiker. Voor beheersituaties is dat niet zo handig dus is er een speciale code, alleen in te voeren via een toetsenbord, die altijd werkt: EX1T.

MapView 1.61

Sluitscherm

Nieuw in versie 1.61 is het sluitscherm waarmee de applicatie of het apparaat afgesloten kan worden. De vormgeving en functionaliteit zijn grotendeels overgenomen uit het OnwijsMenu, zodat deze functie exact hetzelfde werkt.

Het paarse sluitscherm kan opgeroepen worden door twee Onwijs-logo’s in de hoeken tegelijk aan te raken of met de rechtermuisknop op een logo te klikken.

In de config kunnen twee pincodes gedefinieerd worden:

ClosePinCode

De code waarmee de applicatie wordt afgesloten.

ShutdownPinCode

De code waarmee het apparaat wordt afgesloten.

Op het scherm kunnen alleen getallen ingevoerd worden. Het is ook mogelijk om een lettercode te gebruiken, zodat de code alleen ingevoerd kan worden met een toetsenbord. Dit werkt alleen met hoofdletters. In een eerste compilatie werkte dit nog niet, maar in v1.61a is dit toegevoegd.

Voor het geval dat het risico te groot wordt geacht dat gebruikers per ongeluk twee keer logo’s tegelijk aanraken is er een extra veilige optie:

ExtraCode

Als deze op true staat kan het sluitscherm alleen opgeroepen worden door de vier logo’s kruislings, na elkaar aan te tikken.

OnwijsMenu 1.5f

Twee bugfixes:

Submenu vs taakbalk

Het menu heeft een functie waarbij de taakbalk bij het opstarten wordt verborgen en bij het afsluiten weer verschijnt. Bij het gebruik van een submenu moet de taakbalk bij het afsluiten nog niet verschijnen.

Deze nieuwe versie laat de taakbalk verborgen als het gaat om een submenu. Als in het configuratiebestand een HoofdMenu is gedefinieerd wordt aangenomen dat het gaat om een submenu.

Nog te doen hier: volgens mij is het attribuut Hoofdmenu inmiddels overbodig, afgezien van deze nieuwe toepassing. Het werken met een menustructuur moet nog een keer goed nagekeken en misschien opnieuw opgezet worden.

Submenu vs pincode

Als een submenu wordt geopend is het hoofdmenu daaronder nog open. De pincodes kunnen ingevoerd worden via het scherm, maar voor speciale codes (STAT of VVVV) is een toetsenbord nodig. Bij het invoeren van een pincode op deze manier bleek dat allebei de menu’s reageerden op het toetsenbord. In deze versie wordt dit afgevangen: de invoer vanuit het toetsenbord wordt alleen ingelezen als het menu actief / op de voorgrond is.

Powered by WordPress.com.

Up ↑