Search

– – – Update – – –

Tag

pincode

OnwijsMenu 1.5j

Exit code

De pincode om het menu af te sluiten kan verschillen per gebruiker. Voor beheersituaties is dat niet zo handig dus is er een speciale code, alleen in te voeren via een toetsenbord, die altijd werkt: EX1T.

Advertisements

MapView 1.61

Sluitscherm

Nieuw in versie 1.61 is het sluitscherm waarmee de applicatie of het apparaat afgesloten kan worden. De vormgeving en functionaliteit zijn grotendeels overgenomen uit het OnwijsMenu, zodat deze functie exact hetzelfde werkt.

Het paarse sluitscherm kan opgeroepen worden door twee Onwijs-logo’s in de hoeken tegelijk aan te raken of met de rechtermuisknop op een logo te klikken.

In de config kunnen twee pincodes gedefinieerd worden:

ClosePinCode

De code waarmee de applicatie wordt afgesloten.

ShutdownPinCode

De code waarmee het apparaat wordt afgesloten.

Op het scherm kunnen alleen getallen ingevoerd worden. Het is ook mogelijk om een lettercode te gebruiken, zodat de code alleen ingevoerd kan worden met een toetsenbord. Dit werkt alleen met hoofdletters. In een eerste compilatie werkte dit nog niet, maar in v1.61a is dit toegevoegd.

Voor het geval dat het risico te groot wordt geacht dat gebruikers per ongeluk twee keer logo’s tegelijk aanraken is er een extra veilige optie:

ExtraCode

Als deze op true staat kan het sluitscherm alleen opgeroepen worden door de vier logo’s kruislings, na elkaar aan te tikken.

OnwijsMenu 1.5f

Twee bugfixes:

Submenu vs taakbalk

Het menu heeft een functie waarbij de taakbalk bij het opstarten wordt verborgen en bij het afsluiten weer verschijnt. Bij het gebruik van een submenu moet de taakbalk bij het afsluiten nog niet verschijnen.

Deze nieuwe versie laat de taakbalk verborgen als het gaat om een submenu. Als in het configuratiebestand een HoofdMenu is gedefinieerd wordt aangenomen dat het gaat om een submenu.

Nog te doen hier: volgens mij is het attribuut Hoofdmenu inmiddels overbodig, afgezien van deze nieuwe toepassing. Het werken met een menustructuur moet nog een keer goed nagekeken en misschien opnieuw opgezet worden.

Submenu vs pincode

Als een submenu wordt geopend is het hoofdmenu daaronder nog open. De pincodes kunnen ingevoerd worden via het scherm, maar voor speciale codes (STAT of VVVV) is een toetsenbord nodig. Bij het invoeren van een pincode op deze manier bleek dat allebei de menu’s reageerden op het toetsenbord. In deze versie wordt dit afgevangen: de invoer vanuit het toetsenbord wordt alleen ingelezen als het menu actief / op de voorgrond is.

OnwijsMenu 1.5a

Bugfix!

Vanaf versie 1.2 of zo bewaart het menu statistieken. Deze kun je uitlezen vanuit het Pincode-venster met de pincode STAT. Als er een nieuw programma aan het menu wordt toegevoegd verslikt het programma zich in het inlezen van de statistieken. De (voorlopige) oplossing was om het bestand stats.xml te verwijderen (dan wordt er een nieuwe aangemaakt).

In het MenuConfig-bestand kun je deze optie aan of uit zetten. De fout was dat bij het inlezen van de statistieken deze optie niet werd uitgelezen. M.a.w. zelfs als je de optie uitzet crasht het programma bij het opstarten. Dat is in deze versie 1.5a opgelost.

De volgende stap wordt om het probleem helemaal op te lossen en het mogelijk te maken om programma’s aan het menu toe te voegen waarbij de statistieken nog blijven werken.

OnwijsMenu v1.4

In versie 1.4 van het OnwijsMenu zijn een paar foutjes met de video’s opgelost en een paar nieuwe functies toegevoegd:

– In de LayoutSectie is een nieuw attribuut toegevoegd :

VideoVolume

hiermee kan het volume van de video’s in het menu worden geregeld. Waarden kunnen liggen tussen de 0 en de 1. Voor het menu is het prettig als het geluid niet te hard staat. Om het echt zacht te krijgen zijn behoorlijk lage waarden nodig (rond 0.05).

– Een andere volumekwestie is die van het systeemvolume. Dit is niet meer beschikbaar als het menu open staat en met Metrokiller is ook de volumeregeling in Windows 10 niet te openen. Wat rest zijn de volumeknoppen op een toetsenbord of deze nieuwe optie in het algemene deel van MenuConfig.xml:

Volume

hiermee wordt het systeemvolume geregeld. Mogelijke waarden gaan van 0 tot 100

– Een alternatief is te bereiken via:

VolumePinCode

Een nieuwe pincode, die een on screen volumeregeling opent. De standaardwaarde is VVVV, maar in de config kun je een andere (makkelijkere – met cijfers) waarde aangeven.

Powered by WordPress.com.

Up ↑