Search

– – – Update – – –

Tag

MetroKiller

OnwijsMenu 3.0

De 3.0-versie is een nogal belangrijke update vanwege de introductie van de . . .

OnwijsMonitor

De OnwijsMonitor is ingebouwd in het OnwijsMenu. Deze schakelt Verkenner uit zolang het OnwijsMenu open is en start hem weer op als het  menu wordt afgesloten. Hiermee wordt MetroKiller overbodig en vervallen er een aantal functies die het besturingsssyteem onder controle moeten houden.

De OnwijsMonitor gaat ook updates verzorgen. Dat betekent dat de updatefunctie in het menu overbodig is. De standaardwaarde van het AutoUpdate-attribuut is veranderd in false.

Voor het geval dat er op een systeem iets mis gaat met de OnwijsMonitor is de bestaande functionaliteit (met o.a. Metrokiller) nog gehandhaafd, als reserveoplossing. Deze kan ingeschakeld worden met het attribuut:

MonitorEnabled="false"

Hiermee wordt de monitor niet uitgeschakeld, blijft het bureaublad op de achtergrond beschikbaar en wordt Metrokiller ingeschakeld. Dit is een optie voor noodgevallen.

 

Vertaling

De ondersteuning voor andere talen is uitgebreid naar het instellingenscherm en de TipTile-installatie. De taal wordt ingesteld met het attribuut:

Language="EN"

Als deze gedefinieerd is zoekt het menu (in het geval van dit voorbeeld) het bestand language-EN.xml. Als dat niet bestaat wordt het aangemaakt, met alle in het programma gebruikte tekst in de standaardtaal (Nederlands). Deze kan gebruikt worden als basis voor een vertaling.

Advertisements

OnwijsMenu 2.2a

Bugfixes

Er zijn in deze versie een hele rij fouten en problemen aangepakt, vooral bij het installeren van TipTiles en de automatische update-functie en een paar algemene:

 • in het geval van een submenu werd bij het afsluiten Metrokiller ook afgesloten. Nu wordt dat alleen vanuit het hoofdmenu gedaan.
 • de layout-functie is in een van de eerdere updates corrupt geraakt. Die werkt nu weer zoals het hoort.
 • in de layout-functie viel de video-animatie uit omdat er een fout zat in het maken van de lijst met video’s. Die fout is opgelost.

 

Bugfixes – TipTile

 • bij het inloggen op TipTilePro is het e-mailadres of de gebruikersnaam niet meer case-sensitive
 • een fout met TipTiles waar een punt in de naam voorkomt is opgelost
 • een fout met het installeren van een TipTile waarbij de achtergrondmuziek niet werd gedownload is opgelost
 • uitgebreidere foutafhandeling op het downloaden en installeren van TipTiles om te voorkomen dat het menu crasht of blijft hangen
 • als bij het installeren van een TipTile het icon-bestand niet geladen kan worden (zoals voorkwam in het geval waar icon.png een mp3-bestand bleek te zijn) wordt dat afgevangen en wordt er een standaard ikoon voor in de plaats gezet.

 

Bugfixes – Update

Het automatisch updaten is een doorlopend probleem geval. Er waren een paar veel voorkomende problemen:

 • Als een update mislukte bleef de update-functie steeds opnieuw proberen te updaten wat resulteerde in een oneindige lus. Dit is verholpen door een check te doen wanneer de laatste update was. Als dat minder dan vijf minuten geleden is wordt de update afgebroken.
 • De bovenstaande oplossing leverde een nieuw probleem op: het updaten is een twee-stappenproces en bij een afgebroken update (zoals die nu dus kan optreden) word de tweede stap stelselmatig overgeslagen. Het effect is dat er wel een nieuwe versie word gedownload en gestart, maar dat de oude versie niet word vervangen. Ook dat is nu opgelost…
 • Er bleken regelmatig problemen te zijn met de update-functie op locatie, die waarschijnlijk te maken hebben met het plaatselijke netwerk en de beveiligingsinstellingen.
  De aanvankelijke opzet was om eerst de update te laten uitvoeren (dit duurt in de meeste gevallen hooguit een paar seconden) om daarna pas het menuscherm te tonen (dit voorkomt dat het menu afsluit als het menuscherm al zichtbaar is).
  Er zat een timer op de functie om er voor te zorgen dat, als de update te lang duurde, het menuscherm wel werd getoond. Het effect hiervan was dat op sommige locaties elk menu pas na 10 seconden werd geopend, elke keer opnieuw.
  Om dit te voorkomen is de updatefunctie omgezet naar een proces dat op de achtergrond draait, zodat het menuscherm in elk geval direct getoond wordt.

OnwijsMenu 1.5p/q

In versie 1.5p is een fout opgelost die optrad bij een apostrof in de bestandsnaam.

 

Versie 1.5q is uitgebreid met een functie die controleert of er verbinding gemaakt kan worden met de lokale server (Bazinga). In dat geval wordt MetroKiller niet opgestart.

OnwijsMenu 1.5e

Versie 1.5e bevat drie veranderingen:

Lange namen

Als de naam van een programma te lang is en uit meerdere delen bestaat wordt deze nu afgebroken en over meerdere regels verdeeld.

Weinig spectaculair, maar wel zo vriendelijk.

AppDomain fix

Het OnwijsMenu start programma’s binnen één AppDomain (vergelijkbaar met hoe Word alle documenten opent). Bij een menustructuur met submenu’s kan dit problemen geven: er worden verschillende AppDomains aangemaakt met dezelfde naam.

In deze versie heeft elk menu een unieke naam voor het AppDomain. Dit zou eventuele problemen met submenu’s op moeten lossen.

MetroKiller

Tot nu toe moest op een systeem waar het menu draaide, in het geval van Windows 8 of 10, MetroKiller gestart worden door het aan het StartMenu toe te voegen. Dit had als resultaat dat Windows vrijwel niet meer functioneerde, voor het geval je iets buiten het menu om zou willen doen. De truc was dan om Explorer opnieuw op te laten starten.

In deze versie is het mogelijk om MetroKiller automatisch te laten starten door het OnwijsMenu. Als in de map Resources (naast de map Data) het bestand MetroKiller.exe staat, wordt deze op de achtergrond gestart. Bij afsluiten van het menu wordt Explorer automatisch opnieuw gestart.

Let op: dit betekent wel dat bij afsluiten van het menu alle Verkenner-vensters ook afgesloten zijn.

Powered by WordPress.com.

Up ↑