Search

– – – Update – – –

Tag

MenuConfig

OnwijsMenu 1.5v

MenuConfig

Alle attributen in de root van MenuConfig zijn nagelopen, waarbij de overbodige (TipTilepad) zijn verwijderd.
Nederlandse en Engelse namen attributen kunnen nog steeds door elkaar worden gebruikt maar voor de duidelijkheid is het beter om over te gaan op de Engelse namen.

 

Xml-schema

Bij het opruimen is een xml-schema gemaakt met een overzicht van alle mogelijke attributen die in de root van een MenuConfig.xml gebruikt kunnen worden.
Dit schema kan worden gegenereerd met het nieuwe attribuut:

SaveSchema

Als dit op True staat wordt naast de MenuConfig.xml een xml-schema gezet, het schema wordt toegevoegd aan het configbestand en er wordt een bestand ConfigMenu-full.xml aangemaakt waar alle attributen in staan.

Om het schema te laten werken moet in de MenuConfig nog een kleine handmatige aanpassing worden gedaan: xmlns_RemoveThis moet veranderd worden in xmlns.

 

 

Advertisements

OnwijsMenu 1.5t

Highlight

Deze versie bevat een beter afhandeling van de highlights in het menu (de groene vakjes bij een aangeraakt MenuItem). Er kan nu maar één item tegelijk geselecteerd zijn en de highlight verdwijnt als de touch het item verlaat (door wegschuiven).

 

Lege config

Op raadselachtige wijze raakt het bestand MenuConfig.xml in een heel enkel geval helemaal leeg. De oorzaak is niet duidelijk, dus daar valt nog niets aan te doen.

Deze versie bevat wel een fix: als er in de resources-map een reservekopie staat van het config-bestand wordt deze geladen en in de plaats van het corrupte bestand gezet.

Deze reservekopie kan de naam hebben MenuConfig.xml of BackupConfig.xml.

 

OnwijsMenu 1.5n

IconSize

Als je niet wilt dat de maat van de programma-iconen automatisch wordt bepaald kun je deze in de MenuConfig expliciet zetten met het attribuut

IconSize

Er was een beperking op deze maat, waardoor deze afgekapt werd op 300 pixels. In deze versie kun je grotere maten opgeven die ook daadwerkelijk getoond worden.

 

Ampersand-codes

In een heel enkel geval wil je dat de naam van een applicatie een raar teken bevat (bv. een vraagteken) dat niet geaccepteerd wordt in de naam van de map waar de applicatie in staat. Omdat de programmanamen in principe worden afgeleid van de mapnamen is dat niet handig. Je zou dan de namen expliciet moeten zetten via de layout, waardoor het hele automatische systeem wordt uitgeschakeld.

Een oplossing hiervoor is het gebruik maken van ampersand- of html-codes. Een vraagteken wordt dan bijvoorbeeld “?”. Deze worden door het menu terugvertaald naar de bijbehorende tekens.

Een overzicht van de codes is hier te vinden.

 

OnwijsMenu 1.5m

StayOnTop?

Deel zoveel van het dubbelklikverhaal: bij het werken met submenu’s blijkt nog steeds het goede menu niet op de voorgrond te komen. Dit wordt veroorzaakt door dubbelklikken en ondanks verschillende patches gaat er dus op bepaalde systemen nog steeds iets mis.

Deze versie bevat een oplossing waarbij bij het starten en afsluiten van een programma wordt gekeken of het menuprogramma op de voorgrond staat. Het bleek bovendien dat een menu niet bij het opstarten automatische bovenop komt te staan.
Er is nu een attribuut toegevoegd:

StayOnTop

Deze is default True, dus hoeft niet in de menuconfig opgenomen te worden. Alleen als het expliciet niet de bedoeling is dat het menu bovenop staat kan deze in de config dus op false worden gezet. Binnen de omgeving die wij nu gebruiken onder Windows 10 is dat een onwaarschijnlijk scenario, maar het kan zijn dat het binnen een andere menuomgeving nodig is. Een voorbeeld daarvan is het Surfacemenu op de Sur40.

Highlight

Er bleek nog een foutje te zitten in het menu waarbij de highlight op een geselecteerd programma bleef staan, als er meerdere programma’s tegelijk werden aangetikt. Dit is in deze versie aangepast.

OnwijsMenu 1.5a

Bugfix!

Vanaf versie 1.2 of zo bewaart het menu statistieken. Deze kun je uitlezen vanuit het Pincode-venster met de pincode STAT. Als er een nieuw programma aan het menu wordt toegevoegd verslikt het programma zich in het inlezen van de statistieken. De (voorlopige) oplossing was om het bestand stats.xml te verwijderen (dan wordt er een nieuwe aangemaakt).

In het MenuConfig-bestand kun je deze optie aan of uit zetten. De fout was dat bij het inlezen van de statistieken deze optie niet werd uitgelezen. M.a.w. zelfs als je de optie uitzet crasht het programma bij het opstarten. Dat is in deze versie 1.5a opgelost.

De volgende stap wordt om het probleem helemaal op te lossen en het mogelijk te maken om programma’s aan het menu toe te voegen waarbij de statistieken nog blijven werken.

Powered by WordPress.com.

Up ↑