Search

– – – Update – – –

Tag

Layout

OnwijsMenu 2.4

Applist

In de applist kan soms door het herhaaldelijk toevoegen en weer weghalen van een programma gebeuren dat een programma vaker in de lijst staat en dus ook meer dan één keer getoond wordt.
In deze versie wordt de applist gecheckt op doublures en waar nodig gerepareerd.

 

Rond menu

Een meer zichtbare aanpassing in deze versie is de optie om de ikonen in het menu niet in een grid, maar in een cirkel te tonen. Dit is in te stellen met het nieuwe attribuut:

CircleLayout="true"

Als deze op true staat worden de ikonen in een ronddraaiende cirkel gezet. De grootte (diameter) van de cirkel staat vast, de maat van de ikonen wordt aangepast aan deze maat.

De snelheid waarmee de cirkel ronddraait kan veranderd worden met het attribuut:

CircleSpeed="5"

De waarde moet (nu nog) groter dan 0 zijn, of met de waarde 0 staat de cirkel stil.

 

N.B.:
– deze optie werkt het beste met tussen de 5 en 15 ikonen (ongeveer)
– de cirkeloptie kan in sommige gevallen aantrekkelijk zijn, maar in de meeste gevallen bestaat het risico dat het menu er ook onduidelijker door wordt.

 

 

Advertisements

OnwijsMenu 2.2a

Bugfixes

Er zijn in deze versie een hele rij fouten en problemen aangepakt, vooral bij het installeren van TipTiles en de automatische update-functie en een paar algemene:

 • in het geval van een submenu werd bij het afsluiten Metrokiller ook afgesloten. Nu wordt dat alleen vanuit het hoofdmenu gedaan.
 • de layout-functie is in een van de eerdere updates corrupt geraakt. Die werkt nu weer zoals het hoort.
 • in de layout-functie viel de video-animatie uit omdat er een fout zat in het maken van de lijst met video’s. Die fout is opgelost.

 

Bugfixes – TipTile

 • bij het inloggen op TipTilePro is het e-mailadres of de gebruikersnaam niet meer case-sensitive
 • een fout met TipTiles waar een punt in de naam voorkomt is opgelost
 • een fout met het installeren van een TipTile waarbij de achtergrondmuziek niet werd gedownload is opgelost
 • uitgebreidere foutafhandeling op het downloaden en installeren van TipTiles om te voorkomen dat het menu crasht of blijft hangen
 • als bij het installeren van een TipTile het icon-bestand niet geladen kan worden (zoals voorkwam in het geval waar icon.png een mp3-bestand bleek te zijn) wordt dat afgevangen en wordt er een standaard ikoon voor in de plaats gezet.

 

Bugfixes – Update

Het automatisch updaten is een doorlopend probleem geval. Er waren een paar veel voorkomende problemen:

 • Als een update mislukte bleef de update-functie steeds opnieuw proberen te updaten wat resulteerde in een oneindige lus. Dit is verholpen door een check te doen wanneer de laatste update was. Als dat minder dan vijf minuten geleden is wordt de update afgebroken.
 • De bovenstaande oplossing leverde een nieuw probleem op: het updaten is een twee-stappenproces en bij een afgebroken update (zoals die nu dus kan optreden) word de tweede stap stelselmatig overgeslagen. Het effect is dat er wel een nieuwe versie word gedownload en gestart, maar dat de oude versie niet word vervangen. Ook dat is nu opgelost…
 • Er bleken regelmatig problemen te zijn met de update-functie op locatie, die waarschijnlijk te maken hebben met het plaatselijke netwerk en de beveiligingsinstellingen.
  De aanvankelijke opzet was om eerst de update te laten uitvoeren (dit duurt in de meeste gevallen hooguit een paar seconden) om daarna pas het menuscherm te tonen (dit voorkomt dat het menu afsluit als het menuscherm al zichtbaar is).
  Er zat een timer op de functie om er voor te zorgen dat, als de update te lang duurde, het menuscherm wel werd getoond. Het effect hiervan was dat op sommige locaties elk menu pas na 10 seconden werd geopend, elke keer opnieuw.
  Om dit te voorkomen is de updatefunctie omgezet naar een proces dat op de achtergrond draait, zodat het menuscherm in elk geval direct getoond wordt.

OnwijsMenu v1.3

Nieuw in versie 1.3 van OnwijsMenu (o.a) is een uitgebreide versie van Layout.

Normaal gesproken worden de menu-items (applicaties) automatisch op het scherm gezet in een optimale verdeling of via een aantal opgegeven rijen. Met Layout kun je precies aangeven waar de items op het scherm komen te staan, inclusief een afwijkende maat of hoek.

Let op: vooralsnog worden de gedefinieerde items op volgorde gekoppeld aan de ingelezen lijst applicaties.

In deze versie is de Layout uitgebreid met een nieuw type item: Image, waarmee een afbeelding getoond kan worden waar geen applicatie achter zit. Dit geeft de mogelijkheid extra elementen aan het menu toe te voegen.

Een Image kan ook een videobestand bevatten (naast een afbeelding). Deze optie is speciaal toegevoegd voor het museum Hoekschewaard en vooralsnog worden de video’s afgebeeld in een rond venster. Om de video’s te laten zien moet AnimationType op “Video” staan. Zodoende worden de video’s één voor één afgespeeld (en er zijn dus geen ronddraaiende tegels).

Layout

Met de attributen:

Width , Height

breedte en hoogte van het menuvlak – gebruikt bij het plaatsen van menu-items

RelSize

relatieve maat van het menuvlak t.o.v. het scherm

TextMargin

(standaard) afstand van de teksten onder de menu-items (mag negatief zijn)

FontSize

lettergrootte van de teksten onder de menu-items

In een Layout kun je twee soorten onderdelen definiëren:

Item

Met de attributen:

CenterX, CenterY, Angle, Size

plaats, hoek en maat van het item op het menuvlak

Margin

(weet ik even niet meer)

ShowTitle

(true/false) laat de titel van de applicatie zien

TextMargin

afstand van de titel onder het menu-item (mag negatief zijn)

Image

Met de attributen:

CenterX, CenterY, Angle, Size

plaats, hoek en maat van het item op het menuvlak

ImageFile

afbeelding

VideoFile

(optioneel) videobestand

Text

(optioneel) tekst onder het item

Powered by WordPress.com.

Up ↑