Search

– – – Update – – –

Tag

idle-animatie

OnwijsMenu 3.4n(2)

Kleine aanpassingen en bugfixes:

 • ronde tekst bij Grow-animatie schaalt nu mee
 • schaling op ronde tekst om de beeldkwaliteit wat te verbeteren (scherper)
 • fix om een fout met de normale tekst op te lossen
 • bugreport toegevoegd bij starten van een applicatie waar het menu crasht (direct na het opstarten van een systeem)
 • foutafhandeling op opslaan van volume bij het opstarten van een applicatie direct na een reboot (waardoor het menu crashte)
 • bug opgelost in het aanmaken van een settings-bestand waardoor de MenuConfig.xml werd overschreven
 • versie 2.5.3 van de OnwijsMonitor toegevoegd
 • versie 1.2.4 van de OnwijsShell toegevoegd
Advertisements

MapView 1.96

Kleine aanpassingen

 • de hoek waaronder items openen wordt nu standaard berekend aan de hand van de plaats op het scherm waar ze vandaan komen
 • input (touch en muis) buiten een item is gefikst, zodat de sluitknop buiten een item nog wel reageert
 • de Idle-animatie wordt nu onderbroken bij touch of muisactie (zodat de kaart niet verspringt) – werkte eerst niet goed, nu beter, maar niet als IsFrozen true is
 • fout bij het sluiten van een InfoView (#823) is opgelost

 

Minimale/maximale maat

Behalve de maximale maat (MaxItemSize) kan nu ook de minimale maat van een InfoView worden aangepast, met het attribuut:

MinItemSize="0"

Deze staat standaard op 0, wat betekent dat de minimale maat wordt berekend aan de hand van de maat waarop een item opent.

 

Stippellijnen

Van de lijnen tussen een InfoView en het punt op de kaart kan de kleur aangepast worden (met LineColor) en vanaf deze versie ook de weergave, met het nieuwe attribuut:

DashedLine="8,5"

Hier kunnen twee waarden opgegeven worden die de lengte bepalen van respectievelijk de strepen en de ruimte daartussen. Een stippellijn zou dus de waarde “1,1”  of “2,2” kunnen hebben.

 

Items openen onder een hoek

De manier waarop items openen is tot nu toe steeds bepaald aan de hand van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes: de plaats wordt berekend aan de hand van het aangeraakte punt op het scherm en de hoek krijgt een willekeurige waarde (op de Sur40 is de hoek afhankelijk van de hoek van het aanraakpunt).

In deze versie wordt ook de hoek berekend aan de hand van de plaats van het aanraakpunt. Op die manier is de kans groter dat een InfoView opent naar de gebruiker toe.

In sommige gevallen is het wenselijk om hier van af te wijken. Daarvoor zijn twee nieuwe attributen toegevoegd:

RandomAngle="false"

Als deze op true wordt gezet wordt de hoek echt op een willekeurige waarde gezet, de oude situatie dus.

RightAngle="false"

Als deze op true wordt gezet opent het item op een orthogonale hoek, d.w.z. een veelvoud van 90 graden.

 

Items openen op een vaste plaats

Als een punt vast is gezet op het scherm (FixedPoint=”true”) kunnen ook de plaats en de hoek waarop de bijbehorende InfoView opent exact bepaald worden. Deze optie wordt ingeschakeld met het attribuut:

UseTargetPoint="true"

Als deze aan staat kunnen plaats en hoek bepaald worden met:

TargetX="25w"
TargetY="25h"
TargetAngle="75"

Let op: de relatieve plaatsbepaling (met h en w) zorgt er voor dat de plaatsen kloppen op veschillende schermresoluties.

 

 

MapView 1.91

Animatie-bugs

Deze versie heeft twee aanpassingen aan de (idle-) animaties:

 • een irritante bug met verspringen van punten bij beginanimatie (door te grote MinMapSize) is verholpen
 • bug met vastlopen van de ronddraaiende idle-animatie is verholpen

TipTile 3.8c

BlockScreen

Er zat een fout(je) in de BlockScreen-functie waardoor deze uitgeschakeld werd als er één item werd gesloten, ook als er meerdere items open zijn. Nu wordt het BlockScreen pas uitgeschakeld als alle items gesloten zijn. Ook dan pas begint de idle-animatie weer.

MapView 1.86

Idle-animatie

In de idle-animatie is de animatie met de punten uitgeschakeld als de punten gedraaid staan (PointAnimation of PointRotated) omdat de groeianimatie de punten van hun plek bewoog.

 

AppStart

Er is een functie toegevoegd waarmee vanuit de kaart andere applicaties kunnen worden opgestart, door het aanraken van een punt.

In de definitie voor een punt zijn daartoe deze attributen toegevoegd:

AppPath="C:\AppFolder"
AppExe="app.exe"
AppIcon="C:\AppFolder\icon.png"

Als een AppPath en AppExe zijn gedefinieerd kan de AppIcon gebruikt worden als plaatje op het punt (i.p.v. PointImage).

TipTile 3.5a

Versie 3.5a bevat een aantal uitbreidingen die betrekking hebben op één eigenschap: FixedRotation.

FixedRotation

Met het bestaande attribuut FixedRotation kunnen tegels een vaste orientatie krijgen, bij het opstarten. In een heel enkel geval is dat handig voor een standaard TipTile, maar het wordt echt zinvol bij speciale toepassingen.
Bij FixedRotation kon een waarde opgegeven worden die teruggebracht werd tot een veelvoud van 90 graden. Probleem hierbij was dat de waarde 0 genegeerd werd.

Dat laatste is in deze versie opgelost. Bovendien worden waarden anders dan een veelvoud van 90 nu (beter) ondersteund. De tegels kunnen dus onder elke willekeurige hoek staan. Dit is niet aan te raden, maar kan soms goed uitkomen.

 

FullRotation

Met het attribuut FullRotation wordt de ronddraai-animatie zo aangepast dat tegels niet één kwartslag draaien, maar volledig ronddraaien. Dat betekent dat de tegels hun oorspronkelijke orientatie behouden, wat met name zinvol is bij FixedRotation.

Aanvankelijk werkt dit alleen voor orthogonale hoeken (veelvouden van 90 graden), maar in deze versie is dat aangepast. Bij een FixedRotation wordt altijd de opgegeven hoek gebruikt.

 

Jump

Ook de Jump-animatie is aangepast zodat een tegel met FixedRotation de goede kant op springt (t.o.v. de opgegeven rotatie).

 

Transparantie

Tegels konden met het attribuut Transparent een transparante achtergrond krijgen. Dit was een bijna doorzichtige achtergrond, die dus altijd een beetje zichtbaar was.

In deze versie is dat veranderd: transparante tegels zijn werkelijk transparant, in elk geval voor het zicht en deels ook voor de touch.

Er zijn situaties waarbij een standaardoplossingen “misbruikt” kunnen worden voor een speciaal effect. Een voorbeeld daarvan is de FullSize-functionaliteit. Normaal gesproken bevat de FullSize map een grote versie van de afbeelding die in de Content-map staat.

Het is mogelijk om dit te gebruiken voor een speciaal effect door in de Content-map een andere afbeelding te zetten als in de FullSize-map. Als deze twee afbeeldingen dezelfde hoogte-breedte-verhouding hebben is er niets aan de hand. Als dat niet zo is zijn er aan weerszijden (links-rechts of boven-onder) lege balken bij de geopende tegel.

Door de tegel op Transparent=”true” te zetten vallen deze weg, d.w.z. ze zijn niet zichtbaar, maar vangen ook geen touch meer af.

Wat betekent dit concreet? Transparante delen zijn vanaf deze versie werkelijk transparant voor het zicht. In het geval van een afwijkende hoogte-breedte-verhouding tussen standaard- en FullSize-afbeelding zijn de uitstekende stroken ook transparant voor de touch (d.w.z. niet aanraakgevoelig).
NB: Dit geldt dus niet voor transparante delen binnen een afbeelding.

 

Tegel-achtergrond

Voor het geval dat een transparante tegel toch een beetje zichtbaar moet zijn (zoals het in oudere versies was) kan de achtergrondkleur van een tegel gezet worden met het nieuwe attribuut:

 TileBackgroundColor="#20000000"

Standaard is deze waarden #00000000 (dus volledig transparant), de waarde boven was wat de vorige versies lieten zien.

 

Schaduw

Om tegels die over elkaar heen liggen en een zelfde achtergrondkleur hebben een beetje uit elkaar te halen kan er aan de tegels een schaduw toegevoegd worden met het nieuwe attribuut:

TileShadowSize="0"

Standaard is deze waarde 0, d.w.z geen schaduw. Er is geen maximum waarde, maar een aan te raden maar met een lage waarde (onder de 1) wordt er al een miniem randje getoond om de tegels en is het effect al afdoende.
Een (veel) hogere waarde heeft al gauw een behoorlijk negatieve invloed op de performance. Bovendien draait de schaduw mee met de tegel en dat ziet er nogal onnatuurlijk uit.

 

 

MapView 1.83

Bugfix

Er zat in fout in het programma waarbij de minimale hoogte en breedte verwisseld werden. Dit was alleen in heel extreme gevallen (lange of brede afbeeldingen) te merken.

De fout is in deze versie opgelost.

 

Idle

De tijd waarna de idle-animatie start is vanaf deze versie instelbaar met het nieuwe attribuut:

MapIdleTime="30"

Dit is een waarde in seconden, de standaardwaarde is 30.

 

Tekstblok

De breedte van het tekstvak voor een InfoView van het type text is vanaf deze versie in te stellen met het nieuwe attribuut:

TextBlockWidth="320"

Deze kan per item worden gedefinieerd of op globaal niveau voor alle items. De opgegeven waarde is de basis voor een berekende (geschaalde) waarde. De standaardwaarde is 320.

TipTile 3.4f

Uitsnedes

Er was een klein probleem waarop de uitsnedes zoals die in TipTilePro waren aangegeven niet getoond werden in de gedownloade versie. Dat probleem is nu opgelost.

 

Idle-animatie

De idle-animatie kan worden aangegeven met twee aparte attributen, JumpAnimation en RotateItem die naast stonden en dus een conflict op konden leveren. Deze zijn samengevoegd in een nieuw attribuut:

AnimationType="Rotate"

Hiermee is op één plek te definiëren wat idle-animatie moet zijn, met ruimte voor eventuele nieuwe vormen. De opties zijn nu:
– Rotate : ronddraaiende tegels (standaard)
– Jump : opspringende tegels
– None : geen idleanimatie

 

Transparantie

Het transparant maken van de tegels leverde verschillende problemen op. Eén daarvan was dat eventuele randen om de tegels niet meer getoond werden. Er is nu een attribuut waarmee expliciet kan worden aangegeven of een tegel of alle tegels transparant moeten zijn (en dus geen border hebben):

Transparent = "false"

Standaard is deze false, maar bij tegels met een transparant plaatje kan deze op true gezet worden. Dan worden bij die tegel dus geen gekleurde randen getoond.

Het attribuut kan zowel globaal (voor alle tegels)  of per tegel ingevuld worden.

 

Collectie

Een tegel van het type “doc” kan een collectie afbeeldingen laten zien in een scrollvenster. Deze functionaliteit is al vrij oud en wordt weinig gebruikt. Door recente toevoegingen (waaronder de transparantie-functionaliteit) werkte de doc-tegels niet meer goed. Knoppen werden niet getoond en de applicatie crashte bij het afsluiten van een tegel met een collectie. Deze fouten zijn verholpen.

Powered by WordPress.com.

Up ↑