Search

– – – Update – – –

Tag

html

TipTile 3.1g

Ampersand

Het OnwijsMenu bevat functionaliteit om html-codes (of ampersandcodes) in de naam van een map om te zetten naar de bijbehorende tekens in de weergave. Helaas leverde dit een probleem op voor de mediafunctionaliteit in TipTile: de bestanden werden wel gevonden, maar speelden niet af.

Omdat dit een weinig voorkomende situatie zal zijn is het nu opgelost met een stoplap: een speciale aparte map voor mediabestanden. Deze map, TempVideo, moet naast de programmamap staan en de mediabestanden moeten hiernaar worden gekopieerd. Dat moet (in elk geval nu nog) handmatig gebeuren.
Als een tegel een mediabestand bevat zoekt het programma deze automatisch in deze nieuwe map.

Let wel: dit is alleen nodig als de bestandsnaam een ampersandteken (&) bevat.

Advertisements

OnwijsMenu 1.5n

IconSize

Als je niet wilt dat de maat van de programma-iconen automatisch wordt bepaald kun je deze in de MenuConfig expliciet zetten met het attribuut

IconSize

Er was een beperking op deze maat, waardoor deze afgekapt werd op 300 pixels. In deze versie kun je grotere maten opgeven die ook daadwerkelijk getoond worden.

 

Ampersand-codes

In een heel enkel geval wil je dat de naam van een applicatie een raar teken bevat (bv. een vraagteken) dat niet geaccepteerd wordt in de naam van de map waar de applicatie in staat. Omdat de programmanamen in principe worden afgeleid van de mapnamen is dat niet handig. Je zou dan de namen expliciet moeten zetten via de layout, waardoor het hele automatische systeem wordt uitgeschakeld.

Een oplossing hiervoor is het gebruik maken van ampersand- of html-codes. Een vraagteken wordt dan bijvoorbeeld “?”. Deze worden door het menu terugvertaald naar de bijbehorende tekens.

Een overzicht van de codes is hier te vinden.

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑