Search

– – – Update – – –

Tag

e-mail

MapView 1.76

Cornerbutton

Er was een optie om de sluitknop op een InfoView in de rechterbovenhoek te zetten. Dit was toegevoegd voor één speciaal project en is daarna nooit meer gebruikt. De optie is nu bijgewerkt zodat het werkt in elke kaart.

De optie kan worden aangezet met het attribuut:

CornerButton="true"

 

Feedback

Er was ook een optie om feedback te geven op items in een satellietmenu. Dit was ontwikkeld voor de Sur40 / PixelSense en gebruikte het onscreen toetsenbord dat daarin zat ingebouwd.
De functie is aangepast zodat het nu werkt voor elk InfoView item en met een eigen toetsenbord.

De attributen die hierbij gebruikt kunnen worden zijn:

AllowFeedback="true"

Dit schakelt de functie in.

FeedbackColSwap="true"

Het feedbackvenster gebruikt dezelfde kleuren als de tekst die onder een InfoView getoond wordt. Met dit attribuut kunnen de voor- en achtergrondkleur verwisseld worden.

FeedbackText
fbNameLabelText
fbMailLabelText
fbPhoneLabelText
fbSaveButtonText
fbCancelButtonText

Dit zijn attributen waarmee de tekst die getoond wordt op labels en knoppen aangepast kan worden. De eerste is de meest voor de hand liggende om aan te passen. Hier kan bijvoorbeeld staan wat er met de reacties wordt gedaan.

Eventueel is er de mogelijkheid om de reacties op te laten sturen in een e-mail, om te bekijken of verzamelen. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

FeedbackMailData
fbMailHost
fbMailPort
fbMailLogin
fbMailPassword
fbMailFrom
fbMailSubject
fbMailTo

Het eerste is een pipe delimited string die alle navolgende velden combineert.
De andere laten zien welke gegevens nodig zijn, zoals o.a. de configuratiegegevens van de mail server.

Maintenance

Tijdens de reorganisatie van alle configuratie-opties zijn er hier en daar wat minimale dingen gerepareerd of aangepast.

Bovendien zijn er een aantal opties die zowel globaal als op het niveau van een InfoView gedefinieerd kunnen worden. De lijst met zulke opties is uitgebreid. De definitie op InfoView-niveau heeft altijd voorrang. Staat daar niets, dan wordt de globale waarde overgenomen.

Xml schema

Het xml-schema voor MapView is nog niet compleet, maar bevat alvast wel alle globale attributen.
Er kan automatisch een schema (config.xsd) gegenereerd worden, door dit attribuut toe te voegen aan het configuratiebestand:

CreateSchema="true"
Advertisements

TipTile 3.1d

MailData

Deze versie bevat een paar kleine aanpassingen aan de mailfunctionaliteit:
– de mailsettings.xml staat nu in dezelfde map als de TipTile-executable ( zat een kleine bug in die functie).
– de bevestiging van een verstuurde mail verscheen niet altijd, dat is aangepast.
– voor de bevestiging dat een mail is verzonden verschijnt eerst een melding dat het verzenden is begonnen.

De interessantste uitbreiding is dat de gegevens over verstuurde mails worden opgeslagen.
In dezelfde map als de TipTile-executable staat een bestand maildata.xml waarin het e-mailadres, de inhoud en de datum van elk verzonden mailtje wordt bewaard. Bovendien wordt aangegeven wanneer het versturen is mislukt door een fout tijdens het versturen. Fouten door verkeerde e-mailadressen worden niet geregistreerd.

TipTile 3.1

E-mail functie

In versie 3.1 is de e-mailfunctionaliteit die ooit is ingebouwd nieuw leven ingeblazen. Hiermee kunnen gebruikers vanuit een TipTile gegevens versturen aan zichzelf – of aan anderen. Oorspronkelijk kon met deze functie een link naar een webpagina opgestuurd worden. In deze nieuwe versie kan in principe van alles verstuurd worden.

De opzet

Om het configuratiebestand niet te ingewikkeld te maken, zijn er twee nieuwe attributen die aan een item (ScatterViewItem) toegevoegd kunnen worden:

MailConfig

Dit is de naam van een xml-bestand waarin de mailinstellingen kunnen worden gedefinieerd. Deze kunnen dus per tegel verschillend zijn, maar tegels kunnen ook gebruik maken van hetzelfde bestand.

MailContent

Dit kan in principe een stuk tekst zijn, maar dit attribuut is vooral bedoeld om attachments aan een e-mailbericht te hangen. Dat wordt aangegeven door MailContent te laten beginnen met “Attach:”. Daarna kunnen één of meer bestanden opgegeven worden, waarbij de namen gescheiden worden door een “|”. Een voorbeeld:

MailContent="Attach:image01.jpg|image02.jpg|document.pdf"

 

MailConfig

In het veld MailConfig wordt verwezen naar een xml-bestand dat een aantal eigenschappen van de e-mailfunctie bevat. Daarbij gaat het om zowel de opmaak als het e-mailformulier in TipTile als de onderwerpregel en tekst in de te versturen e-mail:

FormSize

Dit is de breedte van het invulvenster op een tegel. De standaardwaarde is 200, er is over het algemeen geen reden hiervan af te wijken.

FormCaption

Dit is de tekst in het invulvenster op de tegel. Hier kan aangegeven worden waar de e-mailfunctie voor bedoeld is (bv. om een bestand, een link of meer informatie toegestuurd te krijgen).

SubjectLine

Dit is de onderwerpregel van de te versturen e-mail.

MessageText

Dit is de tekst in de e-mail. Dit kan een toelichting zijn op eventuele attachments, maar bijvoorbeeld ook een tekstbericht met aanvullende informatie.

Tip: als je in de ConfigFile van een TipTile bij een ScatterViewItem een MailConfig definieert, wordt die bij het starten van de TipTile automatisch aangemaakt, met de defaultwaarden.

In veel gevallen zal één MailConfig-bestand gebruikt kunnen worden voor verschillende tegels in een TipTile. De informatie die per tegel anders is (bijvoorbeeld de attachments) wordt opgegeven in MailContent.

NB: Zowel de MailConfig-bestanden als eventueel mee te sturen attachments staan in de Content-map.

MailSettings

Om de e-mail daadwerkelijk verstuurd te krijgen is een mailserver nodig. De gegevens hierover worden opgegeven in een apart xml-bestand, MailSettings.xml, dat in dezelfde map staat als de TipTile executable.
Als er geen MailSettings-bestand wordt gevonden, wordt deze bij het starten van TipTile automatisch gegenereerd, maar dan wel met (niet algemeen bruikbare) defaultwaarden.

MailSettings.xml bevat de volgende elementen:

Host

Dit is de smtp-server die gebruikt wordt voor het versturen van de e-mail.

Port

Dit is de te gebruiken port voor de smtp-server.

Username

Dit is de gebruikersnaam waarmee bij de smtp-server ingelogd kan worden.

Password

Dit is het wachtwoord bij de gebruikersnaam.

SenderName

De naam die weergegeven wordt als afzender.

SenderMail

Dit is het e-mailadres dat weergegeven wordt als afzender.

NB: De laatste twee werken niet altijd, dit is afhankelijk van de instellingen van de mailserver.

 

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑