Search

– – – Update – – –

Tag

demo

MapView v1.63

MapView had al een demo-functie die in de broncode kon worden aangezet. In deze versie kan dat in het config-bestand worden gedaan met dit nieuwe attribuut:

Demo

Dit attribuut staat in de root van de config en staat standaard op false. Als het op true staat, verschijnt het woord Demo, groot en ronddraaiend over de kaart/praatplaat.

Als Demo op true staat, krijgt het attribuut DeactTime ook een iets andere functie. Normaal gesproken sluit deze het programma als het scherm een tijd niet wordt aangeraakt. In de demoversie worden aanrakingen genegeerd en wordt na verloop van het aantal seconden dat in DeactTime wordt gegeven de applicatie afgesloten.

Deze functie is het beste te combineren met de beveiligde versie van MapView. Als het config-bestand wordt aangepast om de demofunctionaliteit uit te schakelen wordt de activatiecode ongeldig en start de applicatie niet meer op.

Advertisements

TipTile 3.0e

Deze versie bevat een tweetal functies die toegevoegd zijn voor het gebruik als demoversie:

Demo

Dit attribuut staat standaard op false. Als het op true staat, verschijnt het woord Demo, groot en ronddraaiend over de TipTile.

DeactTime

Dit is van oorsprong de tijd waarna een TipTile sluit als er geen aanrakingen zijn. Deze wordt in het bestand settings.dat gezet en de standaardwaarde is 60 (seconden).
De waarde kan nu ook in het config-bestand worden gezet. In een demoversie (waar Demo op true staat) sluit de TipTile na het opgegeven aantal seconden, ook als het scherm aangeraakt wordt.

Door deze twee waarden in de config te zetten wordt het mogelijk om een beveiligde demoversie te maken waarin de demofunctie niet door wat sleutelen in de config kan worden uitgeschakeld.

Powered by WordPress.com.

Up ↑