Search

– – – Update – – –

Tag

demo

OnwijsMenu 3.4o

Kleine aanpassingen

 • de demo-status (inclusief het aantal dagen) wordt doorgegeven aan SovaStats
 • de package-gegevens (status) worden nu ook asynchroon verstuurd (dit zou traag opstarten kunnen verhelpen)
 • de aanpak voor een corrupte stats.xml is aangepast
 • een fout met ontbrekende afbeeldingen (logo’s) wordt afgevangen
 • OnwijsMonitor 2.5.4 is toegevoegd

 

 

Advertisements

OnwijsMenu 3.4a

Bugfix

Er zat een fout in het laden van willekeurige achtergronden die in deze versie is opgelost: er wordt nu gekeken of een gevonden bestand daadwerkelijk een afbeelding bevat.

 

Kleine toevoegingen/aanpassingen

 • In de ShellConfig is de Vlaamse “vertaling” opgenomen.
 • De demotijd is verlengd naar 31 dagen (zodat er na testen voor de klant nog 30 dagen overblijven)

 

 

 

OnwijsMenu 2.4g

Bugfix

 • met ApplistEnabled op false crashte het menu als je een TipTile wilde overschrijven. Die fout is opgelost.
 • de proefversie-melding is iets verplaatst

 

Beheer

Met de statistieken wordt nu ook de pakketversie, het land, het pakketID en de taal meegestuurd. Om verwarring te voorkomen wordt MenuVersion hernoemd. De nieuwe attributen zijn:

PackageVersion="1.1d"
PackageID="BT"
PackageCountry="EN"

Het eerste is het versienummer, de tweede het pakket waar het menu deel van uit maakt en het derde geeft het taalgebied aan waar het pakket voor bedoeld is.

 

Proefversie

De proefversie-functionaliteit kan nu definitief uitgeschakeld worden met de code DEMY in het pincode-venster.

De relevante codes zijn dan:

 • DEMO – de proefperiode start, het pakket moet nog wel geactiveerd worden
 • DEMX – de proefperiode wordt geforceerd afgesloten, het pakket wordt geactiveerd en op het scherm verschijnt een melding
 • DEMY – de proeffunctie wordt uitgeschakeld, het pakket blijft geactiveerd en de melding wordt van het scherm verwijderd

 

Volume

Het volume wordt na afsluiten terugezet op het originele systeemvolume.

OnwijsMenu 2.4f

Bugfix

Een bug in de volumeknoppen op het menuscherm, waardoor het volume na het openen van een applicatie werd gereset is opgelost. Dit zou ook moeten voorkomen dat het wisselen tussen menu’s problemen geeft met het volume.

 

Proefversie

De werking van de proefversie is iets uitgebreid.

Bij de proefversie wordt het aantal dagen dat de demo nog werkt opgeslagen in het config-bestand met het attribuut:

Key="OjNSMC4yMDE4MDYyNw=="

Het aantal dagen staat hier versleuteld opgeslagen en als deze sleutel veranderd wordt start het menu in de meeste gevallen niet meer.

 

Verder is er een sleutel die aangeeft dat het om een menu met een proefversie gaat:

Camera="false"

Dit is een nep-attribuut in die zin dat de waarde niet belangrijk is, alleen het feit dat die sleutel er is. Hiermee wordt aangegeven dat de demo-modus actief is.

Om de demo-modus uit te schakelen moet deze dus verwijderd worden.

OnwijsMenu 2.4c

Bugfixes

Er waren een paar onopvallende dingen die niet (goed) meer werkten, die in deze versie zijn opgelost:

 • ¬†het verbergen van de taakbalk werkt nu weer.
 • de functie om de charmbars te onderdrukken werkt nu weer (maar is waarschijnlijk overbodig).

 

ProefVersie

De belangrijkste aanpassing in deze versie is de toevoeging van een demo-modus. In het paarse pincode-scherm kan deze geactiveerd worden met de code “DEMO”. Daarmee wordt een proefperiode gestart van 30 dagen. In het menuscherm wordt getoond dat het om een proefversie gaat en hoe lang die nog geldig is.

De demo-modus kan uitgeschakeld worden met de code “DEMX”. Als de demo-modus is afgelopen (of uitgeschakeld) wordt bij alle applicaties de activatie verwijderd en wordt in het menuscherm gemeld dat de proefperiode voorbij is.

 

Beheer

Voor het beheer zijn er een paar kleine toevoegingen. Een daarvan is dat in de statistieken de versie van het OnwijsMenu wordt opgeslagen en meegestuurd naar SovaStats.

Een menu (in de betekenis van een aantal programma’s) kan ook een versienummer hebben. Deze kan in de MenuConfig.xml worden opgeslagen met het attribuut:

MenuVersion="BT-FM-1.1d"

Deze kan elke waarde hebben (in dit geval BelevenisTafel – FotoMenu – v1.1d) en wordt weergegeven in het (paarse) pincode-scherm.
De bedoeling hiervan is voornamelijk om ook op een systeem bij te houden en zichtbaar te maken om welke versie van een menu of pakket het gaat.

 

AppList

De AppList wordt automatisch gegenereerd, maar kan ook handmatig aangepast worden. Soms gaat hierbij iets mis en dan is de uiteindelijke oplossing om een nieuwe AppList aan te maken en die opnieuw aan te passen. Om dat te voorkomen wordt er, als het laden van een AppList geslaagd is, een backup gemaakt (als die er nog niet is).

 

Verkenner

Er is een nieuw attribuut toegevoegd:

CloseExplorer="true"

De standaard waarde is false. Als deze op true staat wordt Explorer (Verkenner) afgesloten als het menu start en weer opgestart bij het afsluiten van het menu.

 

 

MapView v1.63

MapView had al een demo-functie die in de broncode kon worden aangezet. In deze versie kan dat in het config-bestand worden gedaan met dit nieuwe attribuut:

Demo

Dit attribuut staat in de root van de config en staat standaard op false. Als het op true staat, verschijnt het woord Demo, groot en ronddraaiend over de kaart/praatplaat.

Als Demo op true staat, krijgt het attribuut DeactTime ook een iets andere functie. Normaal gesproken sluit deze het programma als het scherm een tijd niet wordt aangeraakt. In de demoversie worden aanrakingen genegeerd en wordt na verloop van het aantal seconden dat in DeactTime wordt gegeven de applicatie afgesloten.

Deze functie is het beste te combineren met de beveiligde versie van MapView. Als het config-bestand wordt aangepast om de demofunctionaliteit uit te schakelen wordt de activatiecode ongeldig en start de applicatie niet meer op.

TipTile 3.0e

Deze versie bevat een tweetal functies die toegevoegd zijn voor het gebruik als demoversie:

Demo

Dit attribuut staat standaard op false. Als het op true staat, verschijnt het woord Demo, groot en ronddraaiend over de TipTile.

DeactTime

Dit is van oorsprong de tijd waarna een TipTile sluit als er geen aanrakingen zijn. Deze wordt in het bestand settings.dat gezet en de standaardwaarde is 60 (seconden).
De waarde kan nu ook in het config-bestand worden gezet. In een demoversie (waar Demo op true staat) sluit de TipTile na het opgegeven aantal seconden, ook als het scherm aangeraakt wordt.

Door deze twee waarden in de config te zetten wordt het mogelijk om een beveiligde demoversie te maken waarin de demofunctie niet door wat sleutelen in de config kan worden uitgeschakeld.

Powered by WordPress.com.

Up ↑