Search

– – – Update – – –

Tag

copyright

VideoView 1.1

Meer video

Nieuw in deze versie is de mogelijkheid om meer video’s tegelijk af te spelen. Als er meer dan één videobestanden in de geselecteerde map staan kan in het instellingenscherm gekozen worden voor een rooster van 2 x 2, 3 x 4 of andere maten.

De video’s zullen allemaal tegelijk gaan afspelen. Als een videotegel aangeraakt wordt komt de video naar de voorgrond en speelt af op het hele scherm. Nog een keer aanraken zet de video weer terug in het rooster.

De ruimte tussen de video’s kan eventueel worden aangepast, met het attribuut

TileMargin="2"

Standaard is deze 0, waardoor de video’s tegen elkaar staan. Deze aanpassing kan (nu nog) alleen in het config-bestand worden gedaan.

Let op:
1. als het rooster groter is dan het aantal beschikbare video’s wordt het automatisch aangepast
2. als het rooster te groot is (te veel video’s) en/of de video’s zijn te groot zullen niet alle video’s starten.

 

Sleepbalk

Als er één video wordt getoond kan door het scherm aan te raken een sleepbalk worden getoond, waarmee door de video heen gezocht kan worden.

Als er meer video’s getoond worden verschijnt de sleepbalk automatisch na het selecteren van een video.

 

Copyright

Er is een nieuwe mogelijkheid om een copyrightmededeling te tonen, met het attribuut:

Copy="© 2018 Onwijs"

Deze is standaard leeg, de tekst kan alleen in het config-bestand aangepast worden. Als er tekst is, verschijnt deze linksonder in beeld.

 

Advertisements

OnwijsMenu 1.5o

Copyright?

In deze versie is de copyrightvermelding aanpasbaar gemaakt, met het attribuut:

ShowCopyright

Als deze true is (de default waarde) wordt het volledige copyright vermeld, als deze op false staat is de verwijzing naar Onwijs weg.

MapView 1.67

Copyright

Vanaf versie v1.66 wordt in het scherm het versienummer en een copyright notice weergegeven. Deze is vanaf deze versie ook te configureren, met het attribuut:

VersionType

Verschillende mogelijke waarden zijn:
Copy, CopyBoth of BothCopy – de versie + copyright notice staat boven- en onderaan op het scherm
CopyVertical  of VerticalCopy– de versie + copyright notice staat alleen onder op het scherm
Both – alleen de versie staat boven- en onderaan op het scherm
Vertical – de versie staat alleen onderaan op het scherm
None – er staat niets op het scherm

De defaultwaarde is CopyBoth, d.w.z. met zowel de versie als de copyright notice aan beide kanten van het scherm.
In oude versies was het versienummer nooit te zien, om dat zelfde resultaat te krijgen zou nu dus in de configuratie moeten staan:

VersionType="None"

 

 

 

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑