Search

– – – Update – – –

Tag

config

OnwijsMenu 1.5u

Bugfix

Naast een paar kleine aanpassingen achter de schermen zijn in deze versie de sluitknoppen bijgewerkt, zodat ze ook op 4K-schermen op de goede plaats getoond worden.

 

Taal

Er is een taaloptie toegevoegd voor het sluitscherm. In de config is er een nieuw attribuut:

Language

De waarde hiervan kan van alles zijn, maar voor de hand liggende waarden zouden EN, DE of FR kunnen zijn. Als dit veld ingevuld is worden de teksten in het sluitscherm gelezen uit een xml-bestand met een naam die verwijst naar deze taal-instelling, bijvoorbeeld Language-EN.xml.
Als dit bestand niet bestaat wordt het gegenereerd met de (nu nog Nederlandse) standaardteksten die in het sluitscherm getoond worden. Door de teksten in dit bestand aan te passen worden de getoonde teksten in het programma veranderd.

Een makkelijke manier om een vertaling te maken is dus een Language op te geven en het menu op te starten. Er wordt dan een xml-bestand gegenereerd waar de vertaling in kan komen te staan.

 

Advertisements

MapView 1.67

Copyright

Vanaf versie v1.66 wordt in het scherm het versienummer en een copyright notice weergegeven. Deze is vanaf deze versie ook te configureren, met het attribuut:

VersionType

Verschillende mogelijke waarden zijn:
Copy, CopyBoth of BothCopy – de versie + copyright notice staat boven- en onderaan op het scherm
CopyVertical  of VerticalCopy– de versie + copyright notice staat alleen onder op het scherm
Both – alleen de versie staat boven- en onderaan op het scherm
Vertical – de versie staat alleen onderaan op het scherm
None – er staat niets op het scherm

De defaultwaarde is CopyBoth, d.w.z. met zowel de versie als de copyright notice aan beide kanten van het scherm.
In oude versies was het versienummer nooit te zien, om dat zelfde resultaat te krijgen zou nu dus in de configuratie moeten staan:

VersionType="None"

 

 

 

 

MapView v1.63

MapView had al een demo-functie die in de broncode kon worden aangezet. In deze versie kan dat in het config-bestand worden gedaan met dit nieuwe attribuut:

Demo

Dit attribuut staat in de root van de config en staat standaard op false. Als het op true staat, verschijnt het woord Demo, groot en ronddraaiend over de kaart/praatplaat.

Als Demo op true staat, krijgt het attribuut DeactTime ook een iets andere functie. Normaal gesproken sluit deze het programma als het scherm een tijd niet wordt aangeraakt. In de demoversie worden aanrakingen genegeerd en wordt na verloop van het aantal seconden dat in DeactTime wordt gegeven de applicatie afgesloten.

Deze functie is het beste te combineren met de beveiligde versie van MapView. Als het config-bestand wordt aangepast om de demofunctionaliteit uit te schakelen wordt de activatiecode ongeldig en start de applicatie niet meer op.

TipTile 3.0e

Deze versie bevat een tweetal functies die toegevoegd zijn voor het gebruik als demoversie:

Demo

Dit attribuut staat standaard op false. Als het op true staat, verschijnt het woord Demo, groot en ronddraaiend over de TipTile.

DeactTime

Dit is van oorsprong de tijd waarna een TipTile sluit als er geen aanrakingen zijn. Deze wordt in het bestand settings.dat gezet en de standaardwaarde is 60 (seconden).
De waarde kan nu ook in het config-bestand worden gezet. In een demoversie (waar Demo op true staat) sluit de TipTile na het opgegeven aantal seconden, ook als het scherm aangeraakt wordt.

Door deze twee waarden in de config te zetten wordt het mogelijk om een beveiligde demoversie te maken waarin de demofunctie niet door wat sleutelen in de config kan worden uitgeschakeld.

Powered by WordPress.com.

Up ↑