Search

– – – Update – – –

Tag

bugfix

MapView 1.97

Bughunt

Deze versie heeft een aantal bugfixes en kleine (soms onzichtbare) aanpassingen om het verhelpen van bugs beter mogelijk te maken:

 • twee backward-compatibiliteitsproblemen zijn opgelost:
  – in een “platte” kaart werd de tekst onder een doc-scroll (een serie afbeeldingen) niet getoond
  – in dezelfde situatie ging er ook iets mis bij het resizen van een InfoView
 • er is een fout opgelost bij het inlezen van numerieke waarden (#121)
 • bij een aantal fouten zijn er aanpassingen gedaan om de fout te voorkomen of in elk geval meer informatie door te geven (#22, #823, #841)
 • in versie 1.95 of 1.96 is de applicatie omgezet naar een 64-bits-versie. Hierdoor crashte de applicatie bij een kaart met een satellietmenu. Dit heeft te maken met een probleem in de Surface-omgeving (SurfaceRuntime), dus voorlopig is dit terug gezet naar 32-bits.

 

Advertisements

OnwijsMenu 3.4k

Bugs & fixes

 • paar extra checks op activatie via update.xml
 • fout opgelost (601) waarbij op een RotateControl een element werd toegevoegd dat er al was
 • fout opgelost in het settingsscherm voor items waarbij de naam alleen uit een prefix bestaat
 • het versturen van de statistieken is verplaatst naar de achtergrond om traag opstarten van het menu te verminderen

 

Sluitknoppen

De plaatjes voor de standaard sluitknoppen kunnen vervangen worden door alternatieve versie in de map Resources. Restricties zijn dat deze dezelfde naam (Sluit.png en Sluit1.png) en hoogte-breedte-verhouding (2 : 1 en 1 : 1) moeten hebben als de originele knoppen.

 

Bluetooth

Er is functionaliteit toegevoegd om de Bluetooth-functie te “verversen” (uit- en aanzetten). Dit is nodig voor sommige systemen, waar een Windows-update roet in het eten gooit.

Standaard staat deze functie uit, maar die kan aangezet worden met het attribuut:

ToggleBlueTooth="true"

 

OnwijsMonitor

Versie 2.5.0 van de OnwijsMonitor is toegevoegd.

 

 

 

 

MapView 1.95

Bugfix

Een fout in de taalondersteuning voor InfoViews in een satellietmenu is in deze versie opgelost.

 

Style

De functionaliteit van het style-bestand is uitgebreid, er kunnen nu ook InfoViews in gedefinieerd worden. In de praktijk betekent dat dat je een template voor een MapView kan maken, met plaatsen en andere opties voor de punten. In de aparte config-bestanden van een kaart kan dan de invulling van een InfoView ingesteld worden.

 

Sluitknoppen

Er is een optie toegevoegd om de plaatjes voor de sluitknoppen te vervangen door alternatieve afbeeldingen. Naam (sluit.png en sluit2.png) en maat (half vierkant, vierkant) en staan vast. De alternatieve afbeeldingen moeten in de map Resources staan.

MapView 1.94

Bugfix

In deze versie zit een tweede poging om de fout in het opslaan van de statistieken (#244) te verhelpen.

 

Dubbele punten

Van punten die op dezelfde plaats staan wordt alleen de eerst gedefinieerde getoond, d.w.z. er wordt maar één icoon (plaatje) weergegeven.

 

Vaste punten

Een nieuwe optie is om punten vast te zetten op het scherm. Dat wil zeggen dat de positie niet bepaald wordt ten opzichte van de kaart, maar ten opzichte van het scherm.

Dit kan ingesteld worden met het nieuwe attribuut:

FixedPoint="true"

Deze kan zowel globaal (voor alle punten) als per punten worden ingesteld.

 

Coördinaten

Aanvullend op de FixedPoint-optie is de manier waarop coördinaten van punten worden gedefinieerd uitgebreid.

Ten eerste is er de mogelijkheid om relatieve coördinaten op te geven, ten opzichte van de schermresolutie. Dit is vanzelfsprekend vooral interessant voor vaste punten.

X="75w"
Y="15h"

De toevoegingen w en h (of W en H) geven aan dat dit een percentage is van respectievelijk de breedte en de hoogte van het scherm.

 

Daarnaast kan de opgegeven positie nog aangepast worden met een verschuiving:

DeltaX="100"
DeltaY="10h"

Hiermee worden de punten vanaf de opgegeven waarde opgeschoven. Dit kan met name handig zijn om punten ten opzichte van elkaar te plaatsen (bijvoorbeeld in een rij of raster).

 

 

OnwijsMenu 3.4i

(Nog meer) kleine aanpassingen

 • meer informatie bij bugreport over fout bij het downloaden
 • foutafhandeling op lege bestandsnaam bij downloaden

 

Instellingen

Het settingsscherm is uitgebreid met opties om sluitknoppen en volumeknoppen te tonen/verbergen en de iconen en tekst al of niet rond te maken.

Dit hoeft dus niet meer handmatig in de MenuConfig of MenuSettings worden gedaan.

 

OnwijsMenu 3.4f

Kleine aanpassingen

 • Bugfix in RoundText-functie – de tekst blokkeerde de touch- en muisinput
 • Formaat .m4v toegevoegd voor achtergrondvideo
 • Bij het starten van een applicatie wordt de achtergrondvideo gepauzeerd
 • Fout opgelost in het inlezen van de tekstkleur in een Layout, waarbij de default waarde niet werd gebruikt (en de tekst zwart werd, i.p.v. wit)

VideoView 1.3

Bugfixes

 • een fout in het instellingenscherm waardoor een aantal opties niet aanklikbaar waren is opgelost
 • een fout in de loopfunctie waarbij het programma bleef hangen aan het einde van een video (als er maar één videobestand was) is opgelost
 • schermbreedte en -hoogte veranderen nu de maat waarop een video afspeelt

 

AutoClose

Nieuw in deze versie is de optie om de applicatie na het afspelen van een video weer af te sluiten. Deze kan worden aangezet met het attribuut:

AutoClose="true"

Standaard staat deze uit (false).

 

ShowTracker

De voortgangsbalk onderaan de video wordt zichtbaar als het scherm daar wordt aangeraakt. Deze functie kan uitgeschakeld worden met het (nieuwe) attribuut:

ShowTracker="false"

Standaard staat deze aan (true).

 

Knoppen

Er is in deze versie functionaliteit toegevoegd om niet-standaard knoppen op het scherm te zetten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een alternatieve sluitknop.

De configuratie hiervan moet handmatig in de xml aangemaakt worden:

<Button 
    X="50w" 
    Y="50h" 
    Width="80" 
    Height="80" 
    Orientation="30" 
    Image="stop.png" 
    Action="Close" 
/>

In de definitie staan X en Y voor de plaats van de knoop op het scherm, Width en Height voor de maten en Orientation voor de hoek. Deze kunnen worden ingevuld als getallen, of als percentages van de hoogte of breedte (zoals hierboven: 50w en 50h = het midden van het scherm).

Image geeft de naam van het plaatje voor de knop. Standaard moet deze staan in een map “resources” onder de map waar het configuratiebestand staat.

Action geeft aan wat de knop doet. Op dit moment zijn daar twee opties: Close en Rotate.
Close sluit de applicatie af en Rotate draait het scherm 180 graden.

 

MapView 1.93

Bugs

 • bugfix (poging) in opslaan van statistieken (#244)
 • bugfix in transparantie van textitems (InfoViews met alleen tekst)

Powered by WordPress.com.

Up ↑