Search

– – – Update – – –

Tag

bugfix

OnwijsMenu 3.3k

Bugfix

Er zat een fout in de functionaliteit waarmee de MenuConfig.xml wordt gelezen, waardoor deze een interne foutmelding gaf waarna de backup van het config-bestand werd geladen. Als dat er niet was liep het programma gewoon door.
Resultaat was dat, als er een backup was deze altijd geladen werd en alleen als die er niet was de eigenlijke MenuConfig werd geladen.
Die fout is verholpen.

FileScan

De functie die de programma’s scant, controleerde de gescande applicaties op de mapnaam en niet op het hele pad.
Dit betekent dat als je een menu zou hebben (één menu) met een uitgebreidere mappenstructuur, programma’s die in verschillende takken van de boomstructuur staan niet geregistreerd werden als de naam van de al elders werd gebruikt (bv. submap1/app1 en submap2/app1).

Dat is in een menuopzet eigenlijk ook wel logisch en het idee dat je een uitgebreidere mappenstructuur zou hebben onder één menu is vooral theoretisch.
In elk geval is de functie aangepast zodat er vergeleken wordt op het complete pad en niet alleen op de naam van de map op het laagste niveau.

De selectie voorkomt dat als er twee executables in een map staan, er ook twee menuitems worden aangemaakt.

 

OnwijsShell

Aan de OnwijsShell is een Duitse vertaling toegevoegd.

 

Advertisements

OnwijsMenu 3.3j

Bugfix

Er zat een fout in het opslaan van data vanuit het menu (in MenuSettings.xml) waardoor die gegevens niet opgeslagen werden. Dat probleem is in deze versie opgelost.

 

MonitorEnabled

In een menustructuur met meer lagen (meer menu’s) kon je in het hoofdmenu MonitorEnabled op false zetten, maar werd de OnwijsMonitor in een submenu alsnog opgestart.

In deze versie wordt de monitor in een keer bij alle (sub-)menu’s uitgeschakeld.

TipTile 3.8g

Mappen – bugfix

Plotseling blijken er in TipTiles achtergronden te ontbreken. In deze versie zou dat probleem opgelost moeten zijn.

TipTile maakte voorheen gebruik van bestanden uit verschillende mappen (Content, Algemeen, Stills, Tekst). Welke mappen dat waren was ingebouwd in de applicatie en kon eventueel aangepast worden.

In TipTilePro worden alle bestanden in de Content-map gezet, dus de keuze voor mappen is een beetje overbodig. Je zou alle mapdefinities uit de config weg kunnen laten.

Daar was één probleem mee: voor alle bestanden was de standaard-map veranderd naar Content, behalve voor de achtergrond. Die moest dus ofwel in een aparte map gezet worden, of er moest in de config worden aangegeven dat die in de Content-map stond.

Dat is in deze versie aangepast: de standaard-map voor de achtergrond is nu ook Content.

 

VideoView 1.2a

Bugfix: StayOnTop

Bij het opstarten van het programma stond het programma niet bovenop, dat werd pas gedaan na het inlezen van de config. Het gevolg was dat door snel tikken je de VideoView toch op de achtergrond opende.

Die fout is in deze versie opgelost.

TipTile 3.8f

Update/bugfix

Deze versie heeft twee kleine aanpassingen:

– de functionaliteit om vanuit een tegel een externe applicatie op te starten is aangepast zodat er niet twee keer op de knop getikt hoeft te worden.

– bij het invoeren van een pincode, wordt de pincode gemaskeerd weergegeven

TipTile 3.8d

Bugfix

  • Als een TipTile een pincode heeft zou de applicatie afgesloten moeten worden als het pincode-scherm wordt afgesloten (d.w.z. er is geen geldige pin ingevoerd). Daar bleef het programma hangen in een afsluitloop, waardoor het OnwijsMenu niet meer reageerde en er geen andere TipTiles meer gestart konden worden.
    In deze versie wordt bij het afsluiten van het pincode-scherm de applicatie ook direct afgesloten.
  • Het sluiten van het programma (via de sluitknoppen) duurt in sommige situaties nog steeds te lang. In deze versie wordt opgelost door het sluiten van het programma te forceren.

 

 

 

VideoView 1.2

Bugfix deel 2

De bugfix uit de vorige versie waarbij het geluid niet werd afgespeeld als er maar één video was bleek niet helemaal compleet. Na aanraken van het scherm stopte het geluid alsnog. Dat is in deze versie verholpen.

 

Nieuw formaat

Bij de ondersteunde formaten (mp4, mpg, wmv) ontbrak nog een veel voorkomende: avi. Deze is in deze versie toegevoegd.

 

Copyright

Links onderaan het scherm kan een copyright-vermelding worden getoond. Deze kan nu vanuit het settings-scherm worden aangepast.

 

Loop

Aan het einde van een video wordt de zelfde video opnieuw gestart. Dit kan veranderd worden met het nieuwe attribuut:

Loop="false"

Standaard staat deze op true, maar als loop op false wordt gezet wordt een willekeurige andere video gestart, in plaats van steeds dezelfde.

 

Zoom

Als er meer dan één video wordt getoond kan met een tik op een video deze vergroot worden naar het hele scherm. Deze optie kan uitgeschakeld worden met het nieuwe attribuut:

Zoom="false"

Standaard staat deze op true.

OnwijsMenu 3.3b

Bugfix

De AppMode werd niet opgeslagen. Die fout is opgelost.

 

OnwijsShell

Deze versie bevat versie 1.1.1 van de OnwijsShell.

VideoView 1.1b

Bugfix

Er zat een bug in de nieuwe opzet van de VideoView waardoor bij een weergave met maar één video, het geluid niet meer afspeelde. Dat is in deze versie verholpen.

Powered by WordPress.com.

Up ↑