Search

– – – Update – – –

Tag

BackgroundItem

MapView 1.89

Style

Er is een nieuwe optie, Style, waarmee een extra xml-bestand instellingen in de config kan aanvullen of aanpassen. Hiermee is het mogelijk om in het geval van meerdere MapView-applicaties dezelfde instellingen op één plek te kunnen definiëren.

De plaats van het extra xml-bestand wordt opgegeven in het nieuwe attribuut:

style="..\..\MapView_style.xml"

Er kan een absoluut of (zoals in het voorbeeld) een relatief pad (ten opzichte van het config-bestand) worden aangegeven.

NB. Instellingen die in dit style-bestand staan overschrijven eventuele instellingen in het config-bestand.

 

Background item

Er is een kleine aanpassing in de verwerking van de tekst in een Background Item: als een regel leeg is of een volgende regel begint met een “~”, dan wordt de regelafstand verkleind met een kwart (handig voor afgebroken regels).

Dit is een cosmetische truc om de regelafstand mooier te kunnen regelen.

 

Advertisements

MapView 1.88

ImagePacker

In deze versie is ImagePacker-functionaliteit toegevoegd. Dat wil zeggen dat de applicatie afbeeldingsbestanden kan lezen die versleuteld zijn met ImagePacker. Op deze manier kunnen afbeeldingen worden beveiligd.

 

BackgroundItems

Behalve afbeeldingen kunnen de BackgroundItems nu ook tekst bevatten.

Let op: een BackgroundItem moet nog steeds een afbeelding bevatten, maar dat kan een compleet transparant vlak zijn. De afbeelding wordt gebruikt om de afmetingen van het tekstvak te bepalen.

De tekst wordt opgegeven met het attribuut:

Text="©2018 Onwijs"

De weergave van de tekst wordt bepaald met een aantal globale attributen:

BackgroundItemFont="Segoe UI"
BackgroundItemFontSize="16"
BackgroundItemFontColor="#000000"
BackgroundItemFontWeight="normal"

Hiermee worden respectievelijk het lettertype, de maat, de kleur en de dikte van de tekst bepaald.

Er zijn nog een paar extra opties:

BackgroundItemLineSpacing="-8"
BackgroundItemVShift="0"

Met de eerste kan de onderlinge regelafstand worden aangepast, de tweede kan gebruikt worden om de verticale positie van de tekst aan te passen. Standaard staat deze verticaal gecentreerd, maar dit kan soms niet helemaal kloppen (o.a. afhankelijk van het lettertype). Met VShift kan de tekst preciezer in een tekstvak (als dat zichtbaar is in een afbeelding) gecentreerd worden, of juist tegen de boven of onderrand gezet worden.

 

AutoPlay en AutoLoop

Normaal gesproken worden mediabestanden in een InfoView gestart met de speelknop. Daar is een variatie op gekomen met het nieuwe attribuut:

AutoPlay="true"

Als deze op true staat wordt het mediabestand gelijk gestart als het InfoView-item is geopend.

Als een video- of audiobestand helemaal is afgespeeld stopt het afspelen. Ook daar is een variatie opgekomen met het attribuut:

AutoLoop="true"

Hiermee kan aangegeven worden dat een video- of audiobestand na het afspelen automatisch opnieuw start.

Beide attributen kunnen zowel globaal als in een InfoView-item opgegeven worden.

 

MapView v1.60

Bugfix

Er zat een hardnekkige fout in de schaling van de tekst, o.a. bij het wisselen van taal. Die is in deze versie opgelost (voor zover nu bekend).

BackgroundItem

Dit is een nieuw onderdeel in het programma, waarmee extra plaatjes op de achtergrond kunnen worden gezet.

In de config worden deze gedefinieerd als Item, met de volgende attributen:

content

De naam van het afbeeldingsbestand. Deze hoort te staan in de map die gedefinieerd wordt in AlgemeenDir (meestal Misc).

X, Y

De plaats van de afbeelding op het scherm, gerekend vanuit het midden van de afbeelding. Deze kan in absolute waarde gegeven worden of als percentage van de hoogte (H) of de breedte (W) van het scherm. Voorbeelden:

X="10W"
Y="95H"

Width, Height

De breedte en hoogte van de afbeelding. Als één van de twee is gegeven, wordt de ander bepaald aan de hand van de afmetingen van de originele afbeelding.
Deze kan in absolute waarde gegeven worden of als percentage van de hoogte (H) of de breedte (W) van het scherm.

Orientation

De hoek waaronder de afbeelding getoond wordt in graden (0 – 360).

Opacity

De transparantie van de afbeelding (0 – 1).

Powered by WordPress.com.

Up ↑