Search

– – – Update – – –

Tag

auto-update

OnwijsMenu 2.2b

Deze versie bevat vooral weer een paar bugfixes, maar ook een nieuwe functie: de screensaver.

 

Bugfixes

 • een fout bij het verwijderen van een applicatie is opgelost
 • een fout waarbij het menu in sommige gevallen vast liep op een ongeldige applist is opgelost
 • een mogelijke fout met een ontbrekend audioapparaat wordt afgevangen
 • bug bij het inloggen op tiptile.com met gebruikersnaam is opgelost
 • de oplossing uit de vorige versie waarbij het updaten naar de achtergrond was verplaatst kon fouten opleveren. Dat is in deze versie opgelost.

 

Screensaver

Er was een vraag bij klanten om het menu wat actiever gebruikers te laten lokken als het een tijdje niet wordt gebruikt. Om die reden is er een screensaver-functie toegevoegd die na een bepaalde tijd van niet gebruik een applicatie uit het menu opstart. Dit kan ingesteld worden met de volgende attributen:

ScreensaverApp="BallonTik"
ScreensaverTime="300"

ScreensaverApp is de naam van de applicatie zoals die ook in het menu is te zien.
ScreensaverTime is de tijd (in seconden) waarna de screensaver start.

Advertisements

OnwijsMenu 2.2a

Bugfixes

Er zijn in deze versie een hele rij fouten en problemen aangepakt, vooral bij het installeren van TipTiles en de automatische update-functie en een paar algemene:

 • in het geval van een submenu werd bij het afsluiten Metrokiller ook afgesloten. Nu wordt dat alleen vanuit het hoofdmenu gedaan.
 • de layout-functie is in een van de eerdere updates corrupt geraakt. Die werkt nu weer zoals het hoort.
 • in de layout-functie viel de video-animatie uit omdat er een fout zat in het maken van de lijst met video’s. Die fout is opgelost.

 

Bugfixes – TipTile

 • bij het inloggen op TipTilePro is het e-mailadres of de gebruikersnaam niet meer case-sensitive
 • een fout met TipTiles waar een punt in de naam voorkomt is opgelost
 • een fout met het installeren van een TipTile waarbij de achtergrondmuziek niet werd gedownload is opgelost
 • uitgebreidere foutafhandeling op het downloaden en installeren van TipTiles om te voorkomen dat het menu crasht of blijft hangen
 • als bij het installeren van een TipTile het icon-bestand niet geladen kan worden (zoals voorkwam in het geval waar icon.png een mp3-bestand bleek te zijn) wordt dat afgevangen en wordt er een standaard ikoon voor in de plaats gezet.

 

Bugfixes – Update

Het automatisch updaten is een doorlopend probleem geval. Er waren een paar veel voorkomende problemen:

 • Als een update mislukte bleef de update-functie steeds opnieuw proberen te updaten wat resulteerde in een oneindige lus. Dit is verholpen door een check te doen wanneer de laatste update was. Als dat minder dan vijf minuten geleden is wordt de update afgebroken.
 • De bovenstaande oplossing leverde een nieuw probleem op: het updaten is een twee-stappenproces en bij een afgebroken update (zoals die nu dus kan optreden) word de tweede stap stelselmatig overgeslagen. Het effect is dat er wel een nieuwe versie word gedownload en gestart, maar dat de oude versie niet word vervangen. Ook dat is nu opgelost…
 • Er bleken regelmatig problemen te zijn met de update-functie op locatie, die waarschijnlijk te maken hebben met het plaatselijke netwerk en de beveiligingsinstellingen.
  De aanvankelijke opzet was om eerst de update te laten uitvoeren (dit duurt in de meeste gevallen hooguit een paar seconden) om daarna pas het menuscherm te tonen (dit voorkomt dat het menu afsluit als het menuscherm al zichtbaar is).
  Er zat een timer op de functie om er voor te zorgen dat, als de update te lang duurde, het menuscherm wel werd getoond. Het effect hiervan was dat op sommige locaties elk menu pas na 10 seconden werd geopend, elke keer opnieuw.
  Om dit te voorkomen is de updatefunctie omgezet naar een proces dat op de achtergrond draait, zodat het menuscherm in elk geval direct getoond wordt.

OnwijsMenu 2.2

Bugfixes

 • de code voor de automatische update is uitgebreid met een check op de tijd van de laatste update-poging. Hiermee kan een update-loop voorkomen worden.
 • de manier waarop statistieken worden opgeslagen is aangepast zodat de bestanden niet meer corrupt worden als het systeem verkeerd wordt afgesloten
 • er was een bug waardoor een submenu niet op de voorgrond kwam als het aanroepende menuscherm herhaaldelijk aangetikt werd. Dat is nu opgelost.

N.B. Er leek een fout te zijn waardoor programma’s die gestart waren niet op de voorgrond kwamen. Dit zit niet in het OnwijsMenu, maar in de instellingen van die specifieke programma’s. Bij de meeste gaat het om het bestand settings.xml, waar dit zou moeten staan:

TopMostType="Always"

Bij enkele andere (VeegFoto, Vormen) staat deze instelling in het config-bestand als:

AlwaysOnTop="true"

 

Versie

Er is een nieuw attribuut waarin de versie kan worden opgeslagen van het pakket waar het menu deel van uit maakt:

MenuVersion="1.0"

De naam kan een beetje verwarrend zijn omdat het lijkt alsof het gaat om de versie van het menuprogramma, maar die wordt automatisch weergegeven in het paarse venster.

Dit versienummer slaat op de versie van het pakket en is te zien links onderin op het menuscherm. Zo moet het makkelijker worden om inzicht te krijgen in de pakketversies.

 

Ikonenvak

Het vak met de ikonen wordt automatisch geschaald. In de laatste paar versies werkte dit niet helemaal goed zodat het vak tot de rand van het scherm kwam. De standaardmaat is nu teruggezet naar 85% van het scherm.

Er was een optie om de maat van dit vak aan te passen. Deze werkte aanvankelijk alleen als de ikonen op een willekeurige plek stonden (RandomPlaces=”true”). Nu werkt dit in alle gevallen.

De relatieve maat van het scherm kan aangepast worden met het attribuut:

RelAppAreaSize="85"

 

Verder zijn de highlights over de ikonen wat duidelijker en wat consistenter in gedrag gemaakt. Je ziet nu beter welk ikoon je geselecteerd (aangeraakt) hebt. Dit werkt ook bij muisbewegingen over de ikonen.

 

Volumebalk

Er zat een foutje in de balk waarmee het volume ingesteld kan worden. Deze kon niet lager dan 1 en niet hoger dan 99. Nu loopt de balk zoals het hoort: van 0 tot 100.

Bovendien is de functie uitgebreid zodat de stappen sneller gaan als de knoppen (+ of -) langer worden ingedrukt.

 

Achter de schermen

Er zijn een aantal aanpassingen in de code die aan de voorkant niet direct zichtbaar zijn, maar die eventueel wel zouden helpen de applicatie robuuster te maken. Bovendien is er wat meer functionaliteit die het gebruik kunnen vereenvoudigen.

Er was al een attribuut (CreateSchema) om een xml-schema aan te kunnen maken. Daar is een nieuw attribuut bijgekomen:

CreateDocumentation="true"

waarmee een documentatie kan worden gemaakt. In principe is deze niet nodig omdat die documentatie inmiddels online staat en hier te vinden is.

 

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑