E-mail functie

In versie 3.1 is de e-mailfunctionaliteit die ooit is ingebouwd nieuw leven ingeblazen. Hiermee kunnen gebruikers vanuit een TipTile gegevens versturen aan zichzelf – of aan anderen. Oorspronkelijk kon met deze functie een link naar een webpagina opgestuurd worden. In deze nieuwe versie kan in principe van alles verstuurd worden.

De opzet

Om het configuratiebestand niet te ingewikkeld te maken, zijn er twee nieuwe attributen die aan een item (ScatterViewItem) toegevoegd kunnen worden:

MailConfig

Dit is de naam van een xml-bestand waarin de mailinstellingen kunnen worden gedefinieerd. Deze kunnen dus per tegel verschillend zijn, maar tegels kunnen ook gebruik maken van hetzelfde bestand.

MailContent

Dit kan in principe een stuk tekst zijn, maar dit attribuut is vooral bedoeld om attachments aan een e-mailbericht te hangen. Dat wordt aangegeven door MailContent te laten beginnen met “Attach:”. Daarna kunnen één of meer bestanden opgegeven worden, waarbij de namen gescheiden worden door een “|”. Een voorbeeld:

MailContent="Attach:image01.jpg|image02.jpg|document.pdf"

 

MailConfig

In het veld MailConfig wordt verwezen naar een xml-bestand dat een aantal eigenschappen van de e-mailfunctie bevat. Daarbij gaat het om zowel de opmaak als het e-mailformulier in TipTile als de onderwerpregel en tekst in de te versturen e-mail:

FormSize

Dit is de breedte van het invulvenster op een tegel. De standaardwaarde is 200, er is over het algemeen geen reden hiervan af te wijken.

FormCaption

Dit is de tekst in het invulvenster op de tegel. Hier kan aangegeven worden waar de e-mailfunctie voor bedoeld is (bv. om een bestand, een link of meer informatie toegestuurd te krijgen).

SubjectLine

Dit is de onderwerpregel van de te versturen e-mail.

MessageText

Dit is de tekst in de e-mail. Dit kan een toelichting zijn op eventuele attachments, maar bijvoorbeeld ook een tekstbericht met aanvullende informatie.

Tip: als je in de ConfigFile van een TipTile bij een ScatterViewItem een MailConfig definieert, wordt die bij het starten van de TipTile automatisch aangemaakt, met de defaultwaarden.

In veel gevallen zal één MailConfig-bestand gebruikt kunnen worden voor verschillende tegels in een TipTile. De informatie die per tegel anders is (bijvoorbeeld de attachments) wordt opgegeven in MailContent.

NB: Zowel de MailConfig-bestanden als eventueel mee te sturen attachments staan in de Content-map.

MailSettings

Om de e-mail daadwerkelijk verstuurd te krijgen is een mailserver nodig. De gegevens hierover worden opgegeven in een apart xml-bestand, MailSettings.xml, dat in dezelfde map staat als de TipTile executable.
Als er geen MailSettings-bestand wordt gevonden, wordt deze bij het starten van TipTile automatisch gegenereerd, maar dan wel met (niet algemeen bruikbare) defaultwaarden.

MailSettings.xml bevat de volgende elementen:

Host

Dit is de smtp-server die gebruikt wordt voor het versturen van de e-mail.

Port

Dit is de te gebruiken port voor de smtp-server.

Username

Dit is de gebruikersnaam waarmee bij de smtp-server ingelogd kan worden.

Password

Dit is het wachtwoord bij de gebruikersnaam.

SenderName

De naam die weergegeven wordt als afzender.

SenderMail

Dit is het e-mailadres dat weergegeven wordt als afzender.

NB: De laatste twee werken niet altijd, dit is afhankelijk van de instellingen van de mailserver.

 

 

Advertisements