Search

– – – Update – – –

Tag

AppMode

OnwijsMenu 3.3b

Bugfix

De AppMode werd niet opgeslagen. Die fout is opgelost.

 

OnwijsShell

Deze versie bevat versie 1.1.1 van de OnwijsShell.

Advertisements

OnwijsMenu 3.2

Bugfixes

  • als een TipTile op TipTile Pro aanhalingstekens in de naam had, crashte het menu bij het installeren. Die fout is afgevangen (de aanhalingstekens worden vervangen door een veiliger alternatief).
  • titels van TipTile worden gecontroleerd op ongeldige tekens in de naam en waar nodig worden deze vervangen door ampersand-codes.
  • kleine foutjes in de vertaalfunctionaliteit zijn verholpen
  • de manier waarop het volume wordt geladen en opgeslagen is aangepast. Een negatief volume (mute) wordt op 0 gezet. (Hiermee wordt feitelijk de mute-stand van het systeem – niet van het scherm – uitgeschakeld zolang het OnwijsMenu open is.)

 

AppMode

De functionaliteit rond de AppMode is uitgebreid naar het menu zelf. Niet alleen de configs van applicaties worden aangepast ook een aantal waarden uit de MenuConfig worden na het laden aangepast, als de AppMode op Up staat.

  • als AnimationType op Rotate staat wordt deze veranderd in Grow
  • als ThreeSixtyInterface op True staat wordt deze veranderd in False.

Let op: deze veranderingen worden niet opgeslagen, dus zijn niet terug te vinden in de MenuConfig.

 

MenuSettings

Het configuratiebestand MenuConfig.xml is opgesplitst in twee delen, MenuConfig.xml en MenuSettings.xml. In de tweede worden gegevens opgeslagen die vanuit het menu aangepast kunnen worden, zoals het volume, de scherminstelling (AppMode: Flat-Up) en de gegevens m.b.t. een proefversie.

Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan bij wegschrijven van gegevens waardoor de MenuConfig.xml “beschadigd” raakt. Bovendien voorkomt het problemen bij het updaten van de MenuConfig. Deze kan overschreven worden zonder dat door een gebruiker ingestelde waarden worden overschreven.

De MenuSettings.xml wordt ook gebruikt om op te slaan welke applicaties (of menus) verborgen moeten worden.

 

Applicaties verbergen

Met de nieuwe pincode SETT kun je naar een scherm waar je applicaties (of menus) kunt verbergen of terug zetten. Dit kan handig zijn als een pakket volledig wordt uitgeleverd, maar niet alle onderdelen geactiveerd en zichtbaar moeten zijn. Omdat ze wel aanwezig zijn kunnen ze gewoon via de automatische manier geupdate worden.

De verborgen applicaties blijven in de Applist staan, dus deze kan ook worden geupdate zonder dat dat effect heeft. Ze staan opgeslagen in het nieuwe configuratie-bestand MenuSettings.xml, in een node die HiddenApps heet.

NB: Het is wel mogelijk maar niet handig om dit handmatig in de MenuSettings aan te passen. Dat werkt veiliger vanuit het menu.

 

OnwijsMonitor

Deze versie van het menu bevat versie 1.1.3 van de OnwijsMonitor.

OnwijsMenu 3.1

De belangrijkst verandering in deze versie is de optie om te schakelen tussen instellingen (overbed of tafel). Verder zijn er wat hele kleine dingen aangepast en een enkele bugfix.

 

Bugfix

Er was een foutje bij de functionaliteit die er voor zorgt dan een menu maar één keer kan starten, waardoor het menu soms crashte of submenu’s niet wilde openen. Die fout is opgelost.

 

TipTile

Bij de installatie van een TipTile wordt de settings.dat niet meer gedownload omdat die overbodig is. Alle instellingen staan standaard al op de goede waarde en kunnen waar nodig in de config aangepast worden (maar dat komt vrijwel nooit voor).

 

OnwijsMonitor

Er is een nieuwe versie van de OnwijsMonitor ingebouwd.

 

AppMode

Vanuit het pincode-scherm kan met de code MODE een venster geopend worden waar geschakeld kan worden tussen verschillende versies van de configs van applicaties. De standaard configs zijn bedoeld voor gebruik op een tafel-model (scherm plat) maar er kan hier ook gekozen worden voor een versie die geschikt is voor een verticaal scherm, zoals bij een overbedtafel.

Als hier een nieuwe instelling gekozen wordt, worden bij alle applicaties waar dat van toepassing is, de configs vervangen door de goede versie. Dit gebeurt per menu, dus niet in submenu’s.

De instelling staat opgeslagen in de menuconfig onder het attribuut:

AppMode="Flat"

Let op: deze moet niet handmatig in de config worden aangepast, maar alleen vanuit het instellingenscherm in het menu.

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑