Search

– – – Update – – –

Tag

applist

OnwijsMenu 3.5b

Bugfixes

Deze versie bevat vooral een hele reeks fixes en aanpassingen voor kleine en grote bugs:

 • opgelost: fout in de Grow-animatie (in Up-mode) gecombineerd met RoundIcon
 • opgelost: fout waarbij de applicatie crasht op het activeren via een update.xml als er geen applist.xml is
 • opgelost: (oude) fout in het verwijderen van een TipTile (door een verkeerde verwijzing in de vertaling)
 • aangepast: andere manier om vertalingen te gebruiken (om fouten als de voorgaande te voorkomen)
 • opgelost: fout bij het laden van gegevens uit de monitorconfig – door een andere manier van laden zodat access-conflicten kunnen worden voorkomen)
 • aangepast: extra controle en/of meer informatie bij uiteenlopende fouten (meest voor de gebruiker onzichtbaar), zoals:
  – het laden van de MenuConfig.xml
  – het lezen van de statistieken
  – het activeren via een update.xml
  – het controleren of er een update beschikbaar is
  – het starten van applicaties
  – het communiceren met SovaStats
  – het sluiten van de OnwijsShell
 • aangepast: meer informatie bij een crash van de applicatie
 • fout met corrupt icon-bestand waardoor de applicatie crasht wordt afgevangen
 • fout met corrupte applist.xml wordt afgevangen
 • toetsenbordinput voor het afsluitscherm wordt geblokkeerd als dat scherm niet zichtbaar is
 • een aantal fouten veroorzaakt door een ontbrekend mediadevice/soundcontrol worden voorkomen

 

OnwijsMonitor

De OnwijsMonitor uit de vorige versie van het OnwijsMenu werd door Windows Defender geblokkeerd omdat die een virus zou bevatten. In deze versie van het menu zit een nieuw gecompileerde “schone” versie van de OnwijsMonitor v.2.5.5.

 

Advertisements

OnwijsMenu 3.4h

Kleine aanpassingen

 • OnwijsMonitor 2.3.0 toegevoegd
 • meer informatie bij bugreport over het laden van statistieken
 • als de applist ontbreekt wordt die eerst aangemaakt voordat de Update-activatie start

OnwijsMenu 2.4c

Bugfixes

Er waren een paar onopvallende dingen die niet (goed) meer werkten, die in deze versie zijn opgelost:

 •  het verbergen van de taakbalk werkt nu weer.
 • de functie om de charmbars te onderdrukken werkt nu weer (maar is waarschijnlijk overbodig).

 

ProefVersie

De belangrijkste aanpassing in deze versie is de toevoeging van een demo-modus. In het paarse pincode-scherm kan deze geactiveerd worden met de code “DEMO”. Daarmee wordt een proefperiode gestart van 30 dagen. In het menuscherm wordt getoond dat het om een proefversie gaat en hoe lang die nog geldig is.

De demo-modus kan uitgeschakeld worden met de code “DEMX”. Als de demo-modus is afgelopen (of uitgeschakeld) wordt bij alle applicaties de activatie verwijderd en wordt in het menuscherm gemeld dat de proefperiode voorbij is.

 

Beheer

Voor het beheer zijn er een paar kleine toevoegingen. Een daarvan is dat in de statistieken de versie van het OnwijsMenu wordt opgeslagen en meegestuurd naar SovaStats.

Een menu (in de betekenis van een aantal programma’s) kan ook een versienummer hebben. Deze kan in de MenuConfig.xml worden opgeslagen met het attribuut:

MenuVersion="BT-FM-1.1d"

Deze kan elke waarde hebben (in dit geval BelevenisTafel – FotoMenu – v1.1d) en wordt weergegeven in het (paarse) pincode-scherm.
De bedoeling hiervan is voornamelijk om ook op een systeem bij te houden en zichtbaar te maken om welke versie van een menu of pakket het gaat.

 

AppList

De AppList wordt automatisch gegenereerd, maar kan ook handmatig aangepast worden. Soms gaat hierbij iets mis en dan is de uiteindelijke oplossing om een nieuwe AppList aan te maken en die opnieuw aan te passen. Om dat te voorkomen wordt er, als het laden van een AppList geslaagd is, een backup gemaakt (als die er nog niet is).

 

Verkenner

Er is een nieuw attribuut toegevoegd:

CloseExplorer="true"

De standaard waarde is false. Als deze op true staat wordt Explorer (Verkenner) afgesloten als het menu start en weer opgestart bij het afsluiten van het menu.

 

 

OnwijsMenu 2.4a

Applist

Om vooralsnog onverklaarbare reden kan heel af en toe de applist corrupt raken. Daardoor crashte het menu bij het laden. Dit probleem is in deze versie opgelost. In het geval van een corrupte applist.xml wordt deze genegeerd en wordt er een nieuwe aangemaakt.

 

StayOnTop

Om het menu goed te laten samenwerken met de applicaties in het menu moeten die laatste in hun instellingen hebben staan dat ze altijd boven alle andere vensters moeten komen te staan. Dit staat in de meeste gevallen in een settings-bestand. In het geval van een TipTile is dit settings.dat, in de andere gevallen settings.xml.

Er staan helaas af en toe spellen in een menu waar de TopMost- of StayOnTop-instelling niet goed staan, waardoor het kan voorkomen dat het spel op de achtergrond opent waardoor het lijkt alsof het menu is vastgelopen.

Om dit te voorkomen controleert het menu nu bij het opstarten van een applicatie of in het settings-bestand (.dat of .xml) de TopMost of StayOnTop goed staan en als dat niet zo is wordt die instelling gewijzigd.

 

OnwijsMenu 2.4

Applist

In de applist kan soms door het herhaaldelijk toevoegen en weer weghalen van een programma gebeuren dat een programma vaker in de lijst staat en dus ook meer dan één keer getoond wordt.
In deze versie wordt de applist gecheckt op doublures en waar nodig gerepareerd.

 

Rond menu

Een meer zichtbare aanpassing in deze versie is de optie om de ikonen in het menu niet in een grid, maar in een cirkel te tonen. Dit is in te stellen met het nieuwe attribuut:

CircleLayout="true"

Als deze op true staat worden de ikonen in een ronddraaiende cirkel gezet. De grootte (diameter) van de cirkel staat vast, de maat van de ikonen wordt aangepast aan deze maat.

De snelheid waarmee de cirkel ronddraait kan veranderd worden met het attribuut:

CircleSpeed="5"

De waarde moet (nu nog) groter dan 0 zijn, of met de waarde 0 staat de cirkel stil.

 

N.B.:
– deze optie werkt het beste met tussen de 5 en 15 ikonen (ongeveer)
– de cirkeloptie kan in sommige gevallen aantrekkelijk zijn, maar in de meeste gevallen bestaat het risico dat het menu er ook onduidelijker door wordt.

 

 

OnwijsMenu 2.2b

Deze versie bevat vooral weer een paar bugfixes, maar ook een nieuwe functie: de screensaver.

 

Bugfixes

 • een fout bij het verwijderen van een applicatie is opgelost
 • een fout waarbij het menu in sommige gevallen vast liep op een ongeldige applist is opgelost
 • een mogelijke fout met een ontbrekend audioapparaat wordt afgevangen
 • bug bij het inloggen op tiptile.com met gebruikersnaam is opgelost
 • de oplossing uit de vorige versie waarbij het updaten naar de achtergrond was verplaatst kon fouten opleveren. Dat is in deze versie opgelost.

 

Screensaver

Er was een vraag bij klanten om het menu wat actiever gebruikers te laten lokken als het een tijdje niet wordt gebruikt. Om die reden is er een screensaver-functie toegevoegd die na een bepaalde tijd van niet gebruik een applicatie uit het menu opstart. Dit kan ingesteld worden met de volgende attributen:

ScreensaverApp="BallonTik"
ScreensaverTime="300"

ScreensaverApp is de naam van de applicatie zoals die ook in het menu is te zien.
ScreensaverTime is de tijd (in seconden) waarna de screensaver start.

OnwijsMenu 2.0b

BugFix

Er zat een fout in de applicatie waardoor de applist-functie niet goed werkte als er een punt staat in de naam van de map (of het pad) waar het menu staat.

Die is nu opgelost.

 

Applist

TipTiles die geïnstalleerd zijn met de oude TipTileMaker verschijnen niet in het menu omdat ze niet toegevoegd zijn aan de applist. Om dat te omzeilen is er een nieuw attribuut toegevoegd aan de config:

ApplistEnabled="false"

Hiermee wordt de applist-functionaliteit uitgeschakeld. De standaardwaarde is true, maar voor een menu waarvan bekend is dat er TipTiles geïnstalleerd worden met de oude editor kan deze dus worden aangepast.

 

TipTile

De functionaliteit om een TipTile te installeren vanaf TipTilePro is niet in alle menu’s wenselijk. Om te voorkomen dat gebruikers per ongeluk een TipTile in het verkeerde menu installeren is deze functionaliteit nu standaard uitgeschakeld en kan worden geactiveerd met het nieuwe attribuut:

TipTileEnabled="true"

Hiermee kan de downloadfunctionaliteit ingeschakeld worden in de menu’s waar die werkelijk nodig is. Standaard staat de functie uit.

Powered by WordPress.com.

Up ↑