Versie 1.5e bevat drie veranderingen:

Lange namen

Als de naam van een programma te lang is en uit meerdere delen bestaat wordt deze nu afgebroken en over meerdere regels verdeeld.

Weinig spectaculair, maar wel zo vriendelijk.

AppDomain fix

Het OnwijsMenu start programma’s binnen één AppDomain (vergelijkbaar met hoe Word alle documenten opent). Bij een menustructuur met submenu’s kan dit problemen geven: er worden verschillende AppDomains aangemaakt met dezelfde naam.

In deze versie heeft elk menu een unieke naam voor het AppDomain. Dit zou eventuele problemen met submenu’s op moeten lossen.

MetroKiller

Tot nu toe moest op een systeem waar het menu draaide, in het geval van Windows 8 of 10, MetroKiller gestart worden door het aan het StartMenu toe te voegen. Dit had als resultaat dat Windows vrijwel niet meer functioneerde, voor het geval je iets buiten het menu om zou willen doen. De truc was dan om Explorer opnieuw op te laten starten.

In deze versie is het mogelijk om MetroKiller automatisch te laten starten door het OnwijsMenu. Als in de map Resources (naast de map Data) het bestand MetroKiller.exe staat, wordt deze op de achtergrond gestart. Bij afsluiten van het menu wordt Explorer automatisch opnieuw gestart.

Let op: dit betekent wel dat bij afsluiten van het menu alle Verkenner-vensters ook afgesloten zijn.

Advertisements