Search

– – – Update – – –

Tag

AnimatedMap

MapView 1.85

Bugfix

Als er meerdere, genummerde afbeeldingen voor de kaart gevonden zijn rouleert de applicatie door alle kaarten heen met het attribuut:

AnimatedMap="true"

Er zat een fout in die functionaliteit die in deze versie is opgelost.

 

Timeline

Er is een nieuwe Timeline-functie waarmee verschillende kaarten door de tijd heen gekozen kunnen worden, waarbij de inhoud mee verandert met de kaart. De TimeLine wordt apart gedefinieerd, met daarin de verschillende kaarten, gekoppeld aan een jaartal (of andere tijdaanduiding). De punten kunnen via die tijdaanduiding op de verschillende kaarten getoond worden.

Een tijdlijndefinitie kan er zo uitzien:

<TimeLine
  Position="TopBottom"
  Size="60H"
  HorMargin="80"
  Start="1730"
  End="2015"
  ShowText="true"
  TextColor="#ffffff"
  EvenDistribution="true"
  PointColor="#80c0f0"
  PointBorderColor="#ffffff"
  BarOpacity="1">
  <Map 
   ImageFile="map_1730.jpg"
   MapDate="1730" />
  <Map
   ImageFile="map_1898.jpg"
   MapDate="1898" />
  <Map
   ImageFile="map_1930.jpg"
   MapDate="1930" />
</TimeLine>

Met de Position, Size en HorMargin (of VerMargin) wordt de plaats aangegeven. Start en End bepalen de begin- en eindtijd, en er zijn nog wat attributen waarmee de vormgeving van de tekst en de punten op de tijdlijn aangepast kunnen worden.
Een volledige beschrijving staat hier.

De Map-definities bevatten alleen de naam van de kaartafbeelding en een tijdaanduiding (dit kan een jaartal of een andersoortig getal zijn).

Om de punten te koppelen aan één of meer kaarten / tijdstippen staat er bij elk punt een attribuut:

Dates="1730"

Hier kunnen ook meerdere tijdstippen opgegeven worden, met daartussen een |, zodat het punt op die verschillende kaarten getoond wordt.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

MapView 1.78

Schema en documentatie

Het xml-schema voor een gewone kaart (d.w.z. zonder satelliet-menu’s) is compleet.
Dit schema kan geëxporteerd worden naar een documentatie.

Om schema of documentatie aan te maken zijn de volgende attributen toegevoegd:

CreateSchema="true"
CreateDocumentation="true"

Beide zijn standaard false.

 

MapFade

Er zat een bug in de AnimatedMap-functie waarmee de kaart tussen twee versies geanimeerd kan worden. Dat probleem is in deze versie verholpen.

 

Text

Er is een nieuw item type toegevoegd:

type="text"

Dit is een item waarbij alleen een tekstvak wordt getoond, zonder afbeelding.

Powered by WordPress.com.

Up ↑