Search

– – – Update – – –

OnwijsMenu 2.4f

Bugfix

Een bug in de volumeknoppen op het menuscherm, waardoor het volume na het openen van een applicatie werd gereset is opgelost. Dit zou ook moeten voorkomen dat het wisselen tussen menu’s problemen geeft met het volume.

 

Proefversie

De werking van de proefversie is iets uitgebreid.

Bij de proefversie wordt het aantal dagen dat de demo nog werkt opgeslagen in het config-bestand met het attribuut:

Key="OjNSMC4yMDE4MDYyNw=="

Het aantal dagen staat hier versleuteld opgeslagen en als deze sleutel veranderd wordt start het menu in de meeste gevallen niet meer.

 

Verder is er een sleutel die aangeeft dat het om een menu met een proefversie gaat:

Camera="false"

Dit is een nep-attribuut in die zin dat de waarde niet belangrijk is, alleen het feit dat die sleutel er is. Hiermee wordt aangegeven dat de demo-modus actief is.

Om de demo-modus uit te schakelen moet deze dus verwijderd worden.

Advertisements

OnwijsMenu 2.4e

Bugfix

In deze versie is een probleem opgelost waardoor het menu niet startte als het in een map stond die dezelfde naam had als een menumap hoger in de mappenstructuur (bv Onwijs\data\Onwijs\).

 

OnwijsMenu 2.4d

Monitor

Dit is een versie gemaakt voor de eerste tests met de OnwijsMonitor.

Verder zijn er geen relevante toevoegingen.

OnwijsMenu 2.4c

Bugfixes

Er waren een paar onopvallende dingen die niet (goed) meer werkten, die in deze versie zijn opgelost:

  •  het verbergen van de taakbalk werkt nu weer.
  • de functie om de charmbars te onderdrukken werkt nu weer (maar is waarschijnlijk overbodig).

 

ProefVersie

De belangrijkste aanpassing in deze versie is de toevoeging van een demo-modus. In het paarse pincode-scherm kan deze geactiveerd worden met de code “DEMO”. Daarmee wordt een proefperiode gestart van 30 dagen. In het menuscherm wordt getoond dat het om een proefversie gaat en hoe lang die nog geldig is.

De demo-modus kan uitgeschakeld worden met de code “DEMX”. Als de demo-modus is afgelopen (of uitgeschakeld) wordt bij alle applicaties de activatie verwijderd en wordt in het menuscherm gemeld dat de proefperiode voorbij is.

 

Beheer

Voor het beheer zijn er een paar kleine toevoegingen. Een daarvan is dat in de statistieken de versie van het OnwijsMenu wordt opgeslagen en meegestuurd naar SovaStats.

Een menu (in de betekenis van een aantal programma’s) kan ook een versienummer hebben. Deze kan in de MenuConfig.xml worden opgeslagen met het attribuut:

MenuVersion="BT-FM-1.1d"

Deze kan elke waarde hebben (in dit geval BelevenisTafel – FotoMenu – v1.1d) en wordt weergegeven in het (paarse) pincode-scherm.
De bedoeling hiervan is voornamelijk om ook op een systeem bij te houden en zichtbaar te maken om welke versie van een menu of pakket het gaat.

 

AppList

De AppList wordt automatisch gegenereerd, maar kan ook handmatig aangepast worden. Soms gaat hierbij iets mis en dan is de uiteindelijke oplossing om een nieuwe AppList aan te maken en die opnieuw aan te passen. Om dat te voorkomen wordt er, als het laden van een AppList geslaagd is, een backup gemaakt (als die er nog niet is).

 

Verkenner

Er is een nieuw attribuut toegevoegd:

CloseExplorer="true"

De standaard waarde is false. Als deze op true staat wordt Explorer (Verkenner) afgesloten als het menu start en weer opgestart bij het afsluiten van het menu.

 

 

OnwijsMenu 2.4b

Bugfixes

  • Er was een fout geslopen in de installatie van TipTiles, waardoor de laatste tegel niet werd gedownload. Die fout is opgelost.
  • In het ronde menu (CircleLayout=”true”) werd het scherm niet goed ververst als de samenstelling van het menu veranderde (een programma erbij of eraf). Die fout is opgelost.

 

VideoView 1.1

Meer video

Nieuw in deze versie is de mogelijkheid om meer video’s tegelijk af te spelen. Als er meer dan één videobestanden in de geselecteerde map staan kan in het instellingenscherm gekozen worden voor een rooster van 2 x 2, 3 x 4 of andere maten.

De video’s zullen allemaal tegelijk gaan afspelen. Als een videotegel aangeraakt wordt komt de video naar de voorgrond en speelt af op het hele scherm. Nog een keer aanraken zet de video weer terug in het rooster.

De ruimte tussen de video’s kan eventueel worden aangepast, met het attribuut

TileMargin="2"

Standaard is deze 0, waardoor de video’s tegen elkaar staan. Deze aanpassing kan (nu nog) alleen in het config-bestand worden gedaan.

Let op:
1. als het rooster groter is dan het aantal beschikbare video’s wordt het automatisch aangepast
2. als het rooster te groot is (te veel video’s) en/of de video’s zijn te groot zullen niet alle video’s starten.

 

Sleepbalk

Als er één video wordt getoond kan door het scherm aan te raken een sleepbalk worden getoond, waarmee door de video heen gezocht kan worden.

Als er meer video’s getoond worden verschijnt de sleepbalk automatisch na het selecteren van een video.

 

Copyright

Er is een nieuwe mogelijkheid om een copyrightmededeling te tonen, met het attribuut:

Copy="© 2018 Onwijs"

Deze is standaard leeg, de tekst kan alleen in het config-bestand aangepast worden. Als er tekst is, verschijnt deze linksonder in beeld.

 

MapView 1.86

Idle-animatie

In de idle-animatie is de animatie met de punten uitgeschakeld als de punten gedraaid staan (PointAnimation of PointRotated) omdat de groeianimatie de punten van hun plek bewoog.

 

AppStart

Er is een functie toegevoegd waarmee vanuit de kaart andere applicaties kunnen worden opgestart, door het aanraken van een punt.

In de definitie voor een punt zijn daartoe deze attributen toegevoegd:

AppPath="C:\AppFolder"
AppExe="app.exe"
AppIcon="C:\AppFolder\icon.png"

Als een AppPath en AppExe zijn gedefinieerd kan de AppIcon gebruikt worden als plaatje op het punt (i.p.v. PointImage).

OnwijsMenu 2.4a

Applist

Om vooralsnog onverklaarbare reden kan heel af en toe de applist corrupt raken. Daardoor crashte het menu bij het laden. Dit probleem is in deze versie opgelost. In het geval van een corrupte applist.xml wordt deze genegeerd en wordt er een nieuwe aangemaakt.

 

StayOnTop

Om het menu goed te laten samenwerken met de applicaties in het menu moeten die laatste in hun instellingen hebben staan dat ze altijd boven alle andere vensters moeten komen te staan. Dit staat in de meeste gevallen in een settings-bestand. In het geval van een TipTile is dit settings.dat, in de andere gevallen settings.xml.

Er staan helaas af en toe spellen in een menu waar de TopMost- of StayOnTop-instelling niet goed staan, waardoor het kan voorkomen dat het spel op de achtergrond opent waardoor het lijkt alsof het menu is vastgelopen.

Om dit te voorkomen controleert het menu nu bij het opstarten van een applicatie of in het settings-bestand (.dat of .xml) de TopMost of StayOnTop goed staan en als dat niet zo is wordt die instelling gewijzigd.

 

TipTile 3.7

Deze versie heeft een aantal nieuwe opties, die maar in heel specifieke gevallen gebruikt zullen worden.

Verder is er foutafhandeling op het hoogste niveau toegevoegd waarbij er bij een crash geen foutmelding meer wordt getoond, maar het programma simpelweg wordt afgesloten en een errorlog wordt weggeschreven.

 

Afspeelsnelheid

De snelheid waarmee audio- of videobestanden afgespeeld worden kan aangepast worden in het config-bestand met het nieuwe attribuut:

SpeedRatio="0.7"

De standaardwaarde is 1.0, met een waarde lager dan 1.0 worden de bestanden langzamer afgespeeld, met een waarde hoger dan 1.0 sneller.

Aanvullend is er een attribuut bijgekomen:

SpeedButtonVisible="true"

Als deze op true staat wordt er een knop aan de rechteronderkant van het scherm getoond waarmee gewisseld kan worden tussen de aangepaste snelheid (opgegeven in SpeedRatio) en de standaard snelheid (1.0).
Deze optie werkt alleen als er een andere waarde voor SpeedRatio is gedefinieerd.

 

Jukebox

Er is een nieuwe functie waarmee in een TipTile met audio- of videobestanden deze achter elkaar afgespeeld kunnen worden, vergelijkbaar met een jukebox. Deze functie is zichtbaar te maken met het attribuut:

JukeboxEnabled="true"

Er verschijnt dan een afspeelknop rechtsonder op het scherm waarmee de jukeboxfunctie aan- en uitgezet kan worden.

Deze functionaliteit werkt voor video het best in combinatie met de volgende instellingen:

 OpenOptions="Presentation"

Hiermee worden de tegels bijna schermvullend geopend.

 

PinCode

Er is een nieuwe optie waarmee TipTiles beveiligd kunnen worden met een pincode. Deze kan op TipTile.com worden ingevuld bij de geavanceerde opties en wordt in het configbestand opgeslagen met het attribuut:

PinCode="1234"

Als een PinCode is ingesteld wordt bij het opstarten van een TipTile een scherm getoond waar de pincode moet worden ingevuld. Alleen bij een goede pincode wordt de TipTile geopend.

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑