Search

– – – Update – – –

TipTile 3.4c

Bugfixes

In het OnwijsMenu is een functie toegevoegd waarmee TipTiles gedownload kunnen worden van TipTile Pro. In deze gedownloade TipTiles worden tegels die niet gevuld zijn ook niet opgenomen in het config-bestand. Daarmee werd het config-bestand onbruikbaar en startte de TipTile niet op. Dat probleem is in deze versie verholpen.

De plaats van de tegels werd afgerond op hele getallen, waardoor de tussenruimte soms één pixel kon verschillen. De tegels worden nu exact berekend.

Bij rotaties kon het voorkomen dat een tegel tijdens de animatie bleef hangen. Dat is aangepast zodat tegels bij een rotatie altijd op een veelvoud van 90° uitkomen. Als een tegel onder een andere hoek blijft hangen wordt dat bij de eerstvolgende rotatie gecorrigeerd.

 

CanOpen

Aan de items in een TipTile is een attribuut toegevoegd waarmee aangegeven kan worden dat een item niet kan openen:

CanOpen="false"

Dit kan handig zijn bijvoorbeeld voor een tegel waarop alleen een logo te zien is.
De standaardwaarde is true.

 

CanRotate

Als toevoeging op deze functionaliteit is er ook een nieuwe attribuut waarmee tegels gedraaid kunnen worden:

CanRotate="true"

Dit werkt alleen bij tegels waar CanOpen false is. Na aanraken draait de tegel een kwartslag rechtsom.
De standaardwaarde is false.

 

Advertisements

OnwijsMenu 2.0a

Ontbrekende iconen

Nieuw in deze versie is een default icoon voor applicaties met ontbrekende iconen. Dit kan een afbeelding zijn met de naam defaultIcon.png die in de zelfde map staat als het config-bestand van het menu. Als deze er niet is wordt een standaardicoon gebruikt dat in de applicatie zit.

Hiermee is de situatie waarbij een ontbrekend icoon een melding oplevert en een lege plek in het menu verleden tijd.

 

Applist

Een vrij ingrijpende vernieuwing is de toevoeging van de applist. Normaal gesproken scant het menu bij het opstarten de onderliggende map en laat de gevonden applicaties zien. In deze versie wordt de gevonden lijst vervolgens opgeslagen in een bestand met de naam applist.xml. Bij de volgende keer opstarten worden de applicaties daaruit geladen.

Dit biedt twee interessante voordelen:

  • het opstarten zou sneller kunnen gaan. In sommige gevallen leek het opstarten lang te duren en het zou kunnen dat dat wordt veroorzaakt door het scannen van een uitgebreide mappenstructuur (of een langzaam opslagmedium).
  • de volgorde van de applicaties wordt uit de applist gehaald. Dat betekent dat die in het applist-bestand kan worden aangepast door de regels daar te verplaatsen.
    (In de toekomst kan dit vanuit het menu worden gedaan.)

Er is ook een interessant nadeel: met de hand toegevoegde applicaties worden niet automatisch in het menu getoond. De eenvoudige oplossing hiervoor is het verwijderen van het applist-bestand, er wordt dan een nieuwe aangemaakt.
(Ook het toevoegen van willekeurige applicaties zou in de toekomst vanuit het menu moeten gebeuren.)

De applist bestaat uit een opsomming van de applicaties met een aantal attributen. De definitie van een applicatie ziet er ongeveer zo uit:

 <AppData AppName="TipTile Kleuren" AppPath="KleurenTipTile" AppExe="TipTile.exe" IconPath="data\icon.png" />

met de volgende attributen:

AppName – de naam van de applicatie zoals die in het menu getoond wordt
AppPath – de map waar de applicatie staat (in de datamap van het menu)
AppExe – de executable van de applicatie
IconPath – de lokatie in de applicatiemap van het ikoon dat in het menu getoond wordt

Let op: de applist wordt automatisch aangemaakt als die er niet is. De volgorde van de applicaties kan worden aangepast, maar bijvoorbeeld ook de AppName (de naam die weergegeven wordt). Het veranderen van de andere attributen is niet echt zinvol.

Als een applist door het aanpassen corrupt is geraakt zal het menu niet goed of helemaal niet starten. Het verwijderen van de applist is dan een simpele oplossing.

 

Bugfixes

Met de introductie van de TipTile-downloadfunctionaliteit en de applist zijn er wat bugs geslopen in de weergave van het menu. Dit kan vooral optreden bij het toevoegen of verwijderen van een applicatie. De meeste van deze bugs zijn opgelost, maar wellicht (waarschijnlijk) nog niet allemaal.

TipTile 3.4b

SingleTile

De belangrijkste toevoeging in deze versie is een programma-modus waarbij maar één tegel tegelijk geopend kan worden. Deze wordt aangezet met het attribuut:

SingleTile="true"

Als er al een tegel geopend is, moet deze eerst sluiten voordat een nieuwe tegel geopend wordt. Dit kan op twee manieren, aangegeven met het attribuut:

SingleTileClose="Automatic"

Hiermee wordt aangegeven hoe een geopende tegel gesloten wordt, om een andere tegel te kunnen openen. Er zijn twee mogelijkheden:
Automatic – hierbij wordt de geopende tegel automatisch gesloten als een andere tegel wordt aangetikt. Dit is de standaardwaarde.
Manual – hierbij moet de geopende tegel eerst worden gesloten (met de sluitknop) voor een andere tegel kan worden geopend.

 

Geopende tegels

Eigenlijk gaat dit over gesloten tegels: een nieuwe optie waarmee tegels die open zijn geweest herkenbaar worden gemaakt door de transparantie aan te passen. Dit gebeurt met het nieuwe attribuut:

OpacityOnClose="0.2"

Dit is een waarde tussen 0 en 1 die de transparantie (of andersom, de opaciteit) van een tegel bepalen na het sluiten. Als de waarde 1 is verandert er vanzelfsprekend niets.

Tegels die op deze manier doorzichtiger worden kunnen na verloop van tijd weer herstellen met het attribuut:

ResetOpacityOnClose="120"

De waarde die hier opgegeven wordt is het aantal seconden dat het duur voordat de tegel weer helemaal ondoorzichtig is. Standaard staat deze waarde op 0, wat betekent dat de tegels transparant blijven.

 

Grote tegels

Het aantal mogelijkheden dat beschikbaar is bij OpenOptions is uitgebreid met een nieuwe optie:

OpenOptions="Large"

Hiermee wordt een tegel anderhalf keer groter dan normaal geopend.

 

 

TipTile 3.4

Scroller

Deze versie heeft een relatief simpele, maar om te zien ingrijpende aanpassing/toevoeging: het tegelrooster kan vervangen worden door een scrollende rij tegels op het scherm.

Deze optie wordt aangezet met het attribuut:

OpenFromScroll="true"

Hiermee verschijnt een rij tegels op het scherm die heen en weer bewogen kan worden. Met het aantikken van een tegel wordt die geopend, net zoals in een standaard TipTile.

Er zijn een aantal opties waarmee de scroller geconfigureerd kan worden:

ScrollPosition="Bottom"

Hiermee kan de plaats van de rij bepaald worden. De mogelijkheden zijn Top, Center of Bottom.

ScrollSize="200"

Dit bepaalt de maat van de tegels. Omdat niet alle tegels tegelijk op het scherm getoond worden, wordt de maat niet automatisch bepaald. Hiermee vervallen ook functies als Margin, HorSpacing en VertSpacing.

WrapScroll="true"

Als deze true is, wordt de lijst circulair, d.w.z. er komt geen einde aan. Dat betekent dat er ook geen eerste of laatste tegel is. Als WrapScroll false is, kan de rij niet verder gescrolled worden dan de eerste of laatste tegel.

AutoScroll="true"

Dit laat de rij automatisch langzaam bewegen, vergelijkbaar met de idle-animatie met ronddraaiende tegels.

ScrollSpeed="1"

Dit bepaalt de snelheid waarmee de rij tegels beweegt, als AutoScroll true is.

 

Title

De functie waarmee tekst op een gesloten tegel gezet kan worden is uitgebreid met een aantal opties. De teksten worden per tegel bepaald met het attribuut

title="tekst"

De opties worden globaal gedefinieerd. De bestaande opties waren:

TitleFontSize="20" (was TitleSize)
TitleColor="#FFFFFF"
TitleShadow="0"
TitleAlignment="Center"

Voor respectievelijk de grootte en kleur van de tekst, de schaduw achter de tekst en de plaats op de tegel. De nieuwe opties zijn:

TitleFont="Segoe UI"

Dit bepaalt het lettertype van de tekst.

TitleWidth="100"

Dit bepaalt de relatieve breedte (in procent dus) van het tekstblok. De tekst wordt automatisch over meer regels verdeeld als die niet op één regel past.

TitleOpacity="1"

Een waarde tussen 0 en 1 die de transparantie van de tekst aangeeft.

TitleContentAlignment="Center"

Bij meerregelige tekst wordt hiermee de centrering van de tekst bepaald.

TitleVisibility="OnClosed"

Standaard is de tekst alleen te zien op een gesloten tegel en verdwijnt bij het openen van de tegel. Met TitleVisibility kan dit aangepast worden. Opties zijn OnOpened (de tekst is alleen zichtbaar op een open tegel) of Always (de tekst is altijd zichtbaar).

TitlePlaceHolder=""

Dit is een placeholder tekst die getoond kan worden in plaats van de echte tekst te verbergen.

TitlePlaceHolderFontSize="40"

Omdat de placeholder tekst vaak korter is kan hiervoor een aparte FontSize gedefinieerd worden.

 

OnwijsMenu 2.0

TipTile Pro

Versie 2.0 is uitgebreid met een belangrijke nieuwe functie, waarmee een TipTile kan worden gedownload en geïnstalleerd van de nieuwe online TipTile Pro editor.
Dit is onderdeel van de nieuwe edit-functionaliteit, waarmee de samenstelling van een menu kan worden aangepast zonder het menu te verlaten. Dit gedeelte is nog in ontwikkeling.

 

Edit

Tik om bij de edit-functionaliteit te komen op het stopscherm de code EDIT. Hierna verschijnt het edit-venster. Vooralsnog is hier alleen mogelijk om een applicatie uit de lijst te verwijderen.
Als een applicatie is verwijderd is het nog mogelijk om deze direct weer terug te zetten.
In een latere versie zal het sowieso mogelijk zijn om applicaties toe te voegen.

 

TipTile Pro (deel 2)

De enige toevoeging die nu nog mogelijk is, is een TipTile via de knop Nieuwe TipTile in het edit-venster. Hiermee wordt de TipTile Lader geopend. Na het (succesvol) inloggen verschijnt een lijst met TipTiles die geïnstalleerd kunnen worden.
Tijdens het installeren wordt de TipTile gedownload, inclusief de meest recente versie van de TipTile-viewer, en in het menu toegevoegd.

 

 

OnwijsMenu 1.5x

RandomPlaces

Nieuw in deze versie is de optie om MenuItems op willekeurige plekken te laten zetten.
Het nieuwe attribuut daarvoor is:

RandomPlaces="true"

De applicatie neemt de opgegeven (of standaard) IconSize en verdeelt de items zo gelijkmatig mogelijk over het menuvlak. De maat van dit menuvlak wordt dan niet meer automatisch afgeleid uit het aantal rijen en kolommen, maar kan opgegeven worden via het attribuut:

RelAppAreaSize="0.75"

Hiermee wordt een vlak aangemaakt dat een maat heeft die gerelateerd is aan het hele scherm. In dit voorbeeld is de maat 75% van de breedte en 75% van de hoogte van het scherm.

Om te voorkomen dat MenuItems over elkaar heen komen te liggen past de applicatie de maat van de iconen automatisch aan. Dit betekent dat ze in veel gevallen kleiner uit zullen pakken dan wanneer ze netjes in een grid staan.

De onderlinge afstand wordt op een minimum gezet dat afgeleid is van de maat van de iconen, maar daar zit vaak al wat ruimte om heen. Om deze afstand aan te passen en de iconen dus wat groter te tonen kan de onderlinge afstand aangepast worden met een rekenfactor, die bepaald wordt met het attribuut:

RelIconDistance="1.5"

Voor vierkante iconen (zonder transparantie) zou deze minimaal 1.41 moeten zijn om overlappingen te voorkomen. Een factor 1.5 geeft dus nog wat extra ruimte. In de praktijk blijkt een waarde van 1.2 ook al goed te werken.
Voor ronde iconen zou deze waarde 1 kunnen zijn, maar iets kleiner zal waarschijnlijk ook goed uitpakken.

Als de MenuItems op een willekeurige plek staan kunnen ze ook onder een willekeurige hoek getoond worden. Dit wordt bepaald door het attribuut:

RandomOrientation="true"

Dit heeft alleen nut (en werkt dus alleen) als RandomPlaces ook true is.

 

 

 

TipTile 3.3a

Sur40 en OnwijsMenu

Op de Sur40 draaien de applicaties van oorsprong in het Surface-menu. Dat wordt steeds meer overgezet naar het OnwijsMenu. Probleem daarbij was dat de sluitknoppen niet op touch reageerden.

In deze versie is dat opgelost. Normaal gesproken start de applicatie op een Sur40 in een ander type windows. Daar zit functionaliteit achter die het Surface-menu ondersteunen, maar de sluitknoppen werken dan niet correct.
Dit gaat automatisch: de applicatie herkent de Surface-omgeving.

Die functionaliteit is in deze versie uitgeschakeld. Nu moet in het zeldzame geval dat een TipTile in het Surface-menu geïnstalleerd wordt dit weer expliciet ingeschakeld worden.
Dat gebeurt in het settings.dat bestand met de regel:

Sur40 = true

De bedoeling is dat deze situatie steeds zeldzamer wordt.

MapView 1.79

Talen

De functionaliteit voor meer talen is uitgebreid van alleen Engels, naar meerdere talen. In principe is het aantal talen dat toegevoegd kan worden onbeperkt. Elke taal moet een eigen aanduiding hebben die gebruikt wordt bij het definiëren van de tekst.
De huidige versie (en het xml-schema) voorziet in toevoeging van Engels (en), Frans (fr) en Duits (de), naast Nederlands (nl), maar de lijst zou uitgebreid kunnen worden.
Daarvoor zouden alleen nog de plaatjes voor de knoppen toegevoegd moeten worden.

De lijst met extra talen wordt gedefinieerd met het nieuwe attribuut:

AddLanguages="en|fr|de"

De talen worden aangegeven met een pipe delimited string (een lijstje met | ertussen). Deze worden toegevoegd aan de eerste taal, die gedefinieerd wordt met het attribuut:

Language=""

Standaard is dit Nederlands (nl), maar dat zou dus ook een van de andere kunnen zijn.

De corresponderende tekstdefinities zouden dan zijn:

nl-info="Nederlands"
en-info="Engels"
fr-info="Frans"
de-info="Duits"

Als er geen taal-id wordt gebruikt is de taal automatisch de standaard-taal. In een meertalige kaart is dit Nederlands, in een kaart met maar één taal kan dit natuurlijk elke taal zijn.

TipTile 3.3

Schema en documentatie

Dit is een vrij ingrijpende update, waarbij de TipTile viewer geschikt is gemaakt om gedownload te worden van de TipTilePro-site. Bovendien is het xml-schema compleet gemaakt, met een optie om daar een documentatie mee aan te maken. Hierin staan alle attributen die in TipTile ondersteund worden.

Om schema of documentatie aan te maken zijn de volgende attributen toegevoegd:

CreateSchema="true"
CreateDocumentation="true"

Beide zijn standaard false.

 

Een overzicht van alle overige aanpassingen / toevoegingen:

BorderSize

De dikte van de rand om de tegels kan aangepast worden met een nieuw attribuut:

BorderSize="4"

De standaardwaarde is 4 pixels.

 

FontSize

De tekstgrootte tussen de verschillende viewers (online en offline) liep nogal uiteen. In deze nieuwe versie wordt die grootte in de offline viewer aangepast (verkleind). Zo is er ook meer keuze in de kleinere maten.

 

Thumbs & FullSize

De attributen Thumbs en FullSize waarmee de afbeeldingen op tegels kleiner geladen en groter getoond kunnen worden zijn overbodig geworden. Als er een map Thumbs is, worden daar automatisch bij het opstarten van de TipTile de kleinere versies uit geladen.
Daarna wordt de normale versie pas geladen.

Hetzelfde geldt voor de map FullSize, waar mee grotere versies worden geladen bij het openen van een tegel. Dit verbetert de performance, vooral bij het starten, maar maakt het ook mogelijk om extra grote afbeeldingen te laten zien.

De optimale situatie is waar drie varianten van afbeeldingen zijn:
– een thumbnail van 120 tot 240 pixels
– een ‘gesloten’ versie van rond de 400 pixels
– de volledige versie die tot nu toe steeds maximaal 1600 pixels is, maar dat zou nu ook groter mogen.

 

Numbers

Op gesloten tegels kan een nummer getoond worden. Daar waren de kleur en de maat van aan te passen. Verder werd er standaard een donkere rand om heen gezet. Die rand is vervangen door een schaduw en kan ook ingesteld worden via het nieuwe attribuut:

NumberShadow="0.25"

Dit kan een getal zijn tussen de 0 en de 1 (groter kan ook, met mogelijk rare effecten). De standaardwaarde is 0.
Een grote waarde kan de performance bij de opstartanimatie beïnvloeden.

 

Totaal

Het attribuut Total (of Totaal – maar die naam is verouderd) kon zowel per item als globaal gedefinieerd worden, maar alleen de globale definitie werkte (of juist andersom). Nu werken ze allebei.

Bovendien was er een probleem bij een item met video waarbij Total op true stond. Dat is in deze versie opgelost.

 

Vertical

In Vertical-modus staan nu alle tegels goed georiënteerd, d.w.z. met de goede kant naar boven. Voor een verticaal scherm is dat de meest logische keuze.
Mocht dat toch niet de bedoeling zijn, dan is er het nieuwe attribuut:

AllVertical="false"

Standaard is deze true, maar als deze op false wordt gezet hebben de tegels een willekeurige oriëntatie, ook als Vertical true is.

 

FlipTile

Er is een (niet veel gebruikte) optie, DoubleSided, waarmee tegels twee kanten kunnen hebben. De idleanimatie laat de tegels dan steeds omdraaien. Bij het openen wordt de kant die dan zichtbaar is getoond. Dit kan aangepast worden met de attributen FrontViewOnly en BackViewOnly, die altijd de voorkant of altijd de achterkant laten zien.
Deze twee zijn vervangen door één nieuw attribuut:

DoubleSidedViewMode="Mixed"

Deze kan de waardes FrontView, BackView of Mixed (de standaardwaarde) hebben.

 

Title

Een tegel kan behalve een nummer ook een titel laten zien. Deze is zichtbaar als de tegel nog gesloten is en verdwijnt bij het openen. De vormgeving hiervan was gekoppeld aan de vormgeving van de nummers. Dat is in deze versie aangepast met de nieuwe attributen:

TitleSize="20"
TitleColor="#FFFFFF"
TitleShadow="0"
TitleAlignment="Center"

Size, color en shadow (0-1) spreken voor zich. De alignment bepaalt de verticale plaatsing. Opties zijn Top, Bottom of Center.

 

Tweaks

Er zijn een paar kleine tweaks:
– de maat en plaats van het tekstvak bij DropText=”true” zijn een  klein beetje aangepast.
– de FixedRotation-optie werkte niet, nu wel

 

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑