Search

– – – Update – – –

TipTile 3.3

Schema en documentatie

Dit is een vrij ingrijpende update, waarbij de TipTile viewer geschikt is gemaakt om gedownload te worden van de TipTilePro-site. Bovendien is het xml-schema compleet gemaakt, met een optie om daar een documentatie mee aan te maken. Hierin staan alle attributen die in TipTile ondersteund worden.

Om schema of documentatie aan te maken zijn de volgende attributen toegevoegd:

CreateSchema="true"
CreateDocumentation="true"

Beide zijn standaard false.

 

Een overzicht van alle overige aanpassingen / toevoegingen:

BorderSize

De dikte van de rand om de tegels kan aangepast worden met een nieuw attribuut:

BorderSize="4"

De standaardwaarde is 4 pixels.

 

FontSize

De tekstgrootte tussen de verschillende viewers (online en offline) liep nogal uiteen. In deze nieuwe versie wordt die grootte in de offline viewer aangepast (verkleind). Zo is er ook meer keuze in de kleinere maten.

 

Thumbs & FullSize

De attributen Thumbs en FullSize waarmee de afbeeldingen op tegels kleiner geladen en groter getoond kunnen worden zijn overbodig geworden. Als er een map Thumbs is, worden daar automatisch bij het opstarten van de TipTile de kleinere versies uit geladen.
Daarna wordt de normale versie pas geladen.

Hetzelfde geldt voor de map FullSize, waar mee grotere versies worden geladen bij het openen van een tegel. Dit verbetert de performance, vooral bij het starten, maar maakt het ook mogelijk om extra grote afbeeldingen te laten zien.

De optimale situatie is waar drie varianten van afbeeldingen zijn:
– een thumbnail van 120 tot 240 pixels
– een ‘gesloten’ versie van rond de 400 pixels
– de volledige versie die tot nu toe steeds maximaal 1600 pixels is, maar dat zou nu ook groter mogen.

 

Numbers

Op gesloten tegels kan een nummer getoond worden. Daar waren de kleur en de maat van aan te passen. Verder werd er standaard een donkere rand om heen gezet. Die rand is vervangen door een schaduw en kan ook ingesteld worden via het nieuwe attribuut:

NumberShadow="0.25"

Dit kan een getal zijn tussen de 0 en de 1 (groter kan ook, met mogelijk rare effecten). De standaardwaarde is 0.
Een grote waarde kan de performance bij de opstartanimatie beïnvloeden.

 

Totaal

Het attribuut Total (of Totaal – maar die naam is verouderd) kon zowel per item als globaal gedefinieerd worden, maar alleen de globale definitie werkte (of juist andersom). Nu werken ze allebei.

Bovendien was er een probleem bij een item met video waarbij Total op true stond. Dat is in deze versie opgelost.

 

Vertical

In Vertical-modus staan nu alle tegels goed georiënteerd, d.w.z. met de goede kant naar boven. Voor een verticaal scherm is dat de meest logische keuze.
Mocht dat toch niet de bedoeling zijn, dan is er het nieuwe attribuut:

AllVertical="false"

Standaard is deze true, maar als deze op false wordt gezet hebben de tegels een willekeurige oriëntatie, ook als Vertical true is.

 

FlipTile

Er is een (niet veel gebruikte) optie, DoubleSided, waarmee tegels twee kanten kunnen hebben. De idleanimatie laat de tegels dan steeds omdraaien. Bij het openen wordt de kant die dan zichtbaar is getoond. Dit kan aangepast worden met de attributen FrontViewOnly en BackViewOnly, die altijd de voorkant of altijd de achterkant laten zien.
Deze twee zijn vervangen door één nieuw attribuut:

DoubleSidedViewMode="Mixed"

Deze kan de waardes FrontView, BackView of Mixed (de standaardwaarde) hebben.

 

Title

Een tegel kan behalve een nummer ook een titel laten zien. Deze is zichtbaar als de tegel nog gesloten is en verdwijnt bij het openen. De vormgeving hiervan was gekoppeld aan de vormgeving van de nummers. Dat is in deze versie aangepast met de nieuwe attributen:

TitleSize="20"
TitleColor="#FFFFFF"
TitleShadow="0"
TitleAlignment="Center"

Size, color en shadow (0-1) spreken voor zich. De alignment bepaalt de verticale plaatsing. Opties zijn Top, Bottom of Center.

 

Tweaks

Er zijn een paar kleine tweaks:
– de maat en plaats van het tekstvak bij DropText=”true” zijn een  klein beetje aangepast.
– de FixedRotation-optie werkte niet, nu wel

 

 

 

MapView 1.78

Schema en documentatie

Het xml-schema voor een gewone kaart (d.w.z. zonder satelliet-menu’s) is compleet.
Dit schema kan geëxporteerd worden naar een documentatie.

Om schema of documentatie aan te maken zijn de volgende attributen toegevoegd:

CreateSchema="true"
CreateDocumentation="true"

Beide zijn standaard false.

MapFade

Er zat een bug in de AnimatedMap-functie waarmee de kaart tussen twee versies geanimeerd kan worden. Dat probleem is in deze versie verholpen.

Text

Er is een nieuw item type toegevoegd:

type="text"

Dit is een item waarbij alleen een tekstvak wordt getoond, zonder afbeelding.

OnwijsMenu 1.5w

Apostrof

Er zaten twee bugs in de statistiekfunctie van het OnwijsMenu. De eerste veroorzaakte een crash bij het opslaan van de statistieken als er in de naam van de applicatie (dus de naam van de map) een apostrof voorkomt.
Deze bug is gerepareerd waarbij het gelijk mogelijk moet zijn (maar niet aan te raden) om aanhalingstekens in de naam van een applicatie op te nemen.
Allebei kan niet.

 

Afsluiten

Een manier om de vorige bug te omzeilen was door statistieken niet op te slaan. Dit leidde tot een tweede crash bij het afsluiten van de applicatie. Omdat het bij het afsluiten gebeurde was er in veel gevallen niets  of niet veel van te merken.
Dat er wel degelijk iets mis ging was in sommige gevallen te zien, als een submenu werd afgesloten en het menu daarboven een aantal seconden blokkeerde voordat het weer actief werd.
Ook deze fout is opgelost.

 

Versie

Een kleine aanpassing in de applicatie is dat nu bij een foutmelding tijdens het opstarten getoond wordt om welke versie van het menu het gaat.

 

MapView 1.76

Cornerbutton

Er was een optie om de sluitknop op een InfoView in de rechterbovenhoek te zetten. Dit was toegevoegd voor één speciaal project en is daarna nooit meer gebruikt. De optie is nu bijgewerkt zodat het werkt in elke kaart.

De optie kan worden aangezet met het attribuut:

CornerButton="true"

 

Feedback

Er was ook een optie om feedback te geven op items in een satellietmenu. Dit was ontwikkeld voor de Sur40 / PixelSense en gebruikte het onscreen toetsenbord dat daarin zat ingebouwd.
De functie is aangepast zodat het nu werkt voor elk InfoView item en met een eigen toetsenbord.

De attributen die hierbij gebruikt kunnen worden zijn:

AllowFeedback="true"

Dit schakelt de functie in.

FeedbackColSwap="true"

Het feedbackvenster gebruikt dezelfde kleuren als de tekst die onder een InfoView getoond wordt. Met dit attribuut kunnen de voor- en achtergrondkleur verwisseld worden.

FeedbackText
fbNameLabelText
fbMailLabelText
fbPhoneLabelText
fbSaveButtonText
fbCancelButtonText

Dit zijn attributen waarmee de tekst die getoond wordt op labels en knoppen aangepast kan worden. De eerste is de meest voor de hand liggende om aan te passen. Hier kan bijvoorbeeld staan wat er met de reacties wordt gedaan.

Eventueel is er de mogelijkheid om de reacties op te laten sturen in een e-mail, om te bekijken of verzamelen. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

FeedbackMailData
fbMailHost
fbMailPort
fbMailLogin
fbMailPassword
fbMailFrom
fbMailSubject
fbMailTo

Het eerste is een pipe delimited string die alle navolgende velden combineert.
De andere laten zien welke gegevens nodig zijn, zoals o.a. de configuratiegegevens van de mail server.

Maintenance

Tijdens de reorganisatie van alle configuratie-opties zijn er hier en daar wat minimale dingen gerepareerd of aangepast.

Bovendien zijn er een aantal opties die zowel globaal als op het niveau van een InfoView gedefinieerd kunnen worden. De lijst met zulke opties is uitgebreid. De definitie op InfoView-niveau heeft altijd voorrang. Staat daar niets, dan wordt de globale waarde overgenomen.

Xml schema

Het xml-schema voor MapView is nog niet compleet, maar bevat alvast wel alle globale attributen.
Er kan automatisch een schema (config.xsd) gegenereerd worden, door dit attribuut toe te voegen aan het configuratiebestand:

CreateSchema="true"

OnwijsMenu 1.5v

MenuConfig

Alle attributen in de root van MenuConfig zijn nagelopen, waarbij de overbodige (TipTilepad) zijn verwijderd.
Nederlandse en Engelse namen attributen kunnen nog steeds door elkaar worden gebruikt maar voor de duidelijkheid is het beter om over te gaan op de Engelse namen.

 

Xml-schema

Bij het opruimen is een xml-schema gemaakt met een overzicht van alle mogelijke attributen die in de root van een MenuConfig.xml gebruikt kunnen worden.
Dit schema kan worden gegenereerd met het nieuwe attribuut:

SaveSchema

Als dit op True staat wordt naast de MenuConfig.xml een xml-schema gezet, het schema wordt toegevoegd aan het configbestand en er wordt een bestand ConfigMenu-full.xml aangemaakt waar alle attributen in staan.

Om het schema te laten werken moet in de MenuConfig nog een kleine handmatige aanpassing worden gedaan: xmlns_RemoveThis moet veranderd worden in xmlns.

 

 

OnwijsMenu 1.5u

Bugfix

Naast een paar kleine aanpassingen achter de schermen zijn in deze versie de sluitknoppen bijgewerkt, zodat ze ook op 4K-schermen op de goede plaats getoond worden.

 

Taal

Er is een taaloptie toegevoegd voor het sluitscherm. In de config is er een nieuw attribuut:

Language

De waarde hiervan kan van alles zijn, maar voor de hand liggende waarden zouden EN, DE of FR kunnen zijn. Als dit veld ingevuld is worden de teksten in het sluitscherm gelezen uit een xml-bestand met een naam die verwijst naar deze taal-instelling, bijvoorbeeld Language-EN.xml.
Als dit bestand niet bestaat wordt het gegenereerd met de (nu nog Nederlandse) standaardteksten die in het sluitscherm getoond worden. Door de teksten in dit bestand aan te passen worden de getoonde teksten in het programma veranderd.

Een makkelijke manier om een vertaling te maken is dus een Language op te geven en het menu op te starten. Er wordt dan een xml-bestand gegenereerd waar de vertaling in kan komen te staan.

 

MapView 1.75

Bugfix

De optie OpenFullScreen liet de sluitknoppen verdwijnen. Na het sluiten van een InfoView item bleven deze onzichtbaar als het niet om een AV-item ging. Dat is in deze versie gerepareerd.

 

Idle-animatie

De idle-animatie op punten kan worden aan- en uitgezet met het attribuut:

PointIdleAnimation

Standaard staat deze aan en de optie om die uit te zetten wordt zelden gebruikt.
Om de configuratie consequent te maken kan deze optie nu ook per punt worden aangepast.

 

Tekstvakken

De rand om de tekstvakken bij een InfoView kunnen behalve met een kleur ook gevuld worden met een afbeelding, met het attribuut:

TextBorderImage

Deze optie werkte niet meer, maar dat is in deze versie gerepareerd.

Bovendien kan nu ook de achtergrond van een tekstvak gevuld worden met een afbeelding, met het attribuut:

TextBackgroundImage

Voor beide vullingen kunnen .jpg of .png-bestanden opgegeven worden.

 

MapView 1.74

Bugfix

Er zat een fout in MapView waardoor bij een SpotView-versie met rotatieknoppen, bij een geroteerd scherm de InfoViews aan de tegenoverliggende kant van het scherm verschenen. Die fout is in deze versie opgelost.

 

SluitScherm

In MapView zit het sluitscherm ingebouwd dat bijvoorbeeld ook in het OnwijsMenu zit. Dit is in de meeste gevallen niet nodig, het heeft alleen nut als de applicatie als enige op een apparaat draait.
Het sluitscherm (of stopscherm) kan (onder andere) opgeroepen worden door twee logo’s tegelijk aan te klikken. In deze versie is een attribuut toegevoegd dat dit (on-)mogelijk maakt:

StopScreenEnabled="true"

Deze is default false. Alleen als het nodig is dat het sluitscherm verschijnt moet deze op true gezet worden.

 

Sluitknoppen

De wachttijd op de sluitknop is gehalveerd, zodat het iets minder lang duurt voordat deze knop zichtbaar is bij het starten van de applicatie.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑