Search

– – – Update – – –

Category

VideoView

VideoView 1.3

Bugfixes

  • een fout in het instellingenscherm waardoor een aantal opties niet aanklikbaar waren is opgelost
  • een fout in de loopfunctie waarbij het programma bleef hangen aan het einde van een video (als er maar één videobestand was) is opgelost
  • schermbreedte en -hoogte veranderen nu de maat waarop een video afspeelt

 

AutoClose

Nieuw in deze versie is de optie om de applicatie na het afspelen van een video weer af te sluiten. Deze kan worden aangezet met het attribuut:

AutoClose="true"

Standaard staat deze uit (false).

 

ShowTracker

De voortgangsbalk onderaan de video wordt zichtbaar als het scherm daar wordt aangeraakt. Deze functie kan uitgeschakeld worden met het (nieuwe) attribuut:

ShowTracker="false"

Standaard staat deze aan (true).

 

Knoppen

Er is in deze versie functionaliteit toegevoegd om niet-standaard knoppen op het scherm te zetten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een alternatieve sluitknop.

De configuratie hiervan moet handmatig in de xml aangemaakt worden:

<Button 
    X="50w" 
    Y="50h" 
    Width="80" 
    Height="80" 
    Orientation="30" 
    Image="stop.png" 
    Action="Close" 
/>

In de definitie staan X en Y voor de plaats van de knoop op het scherm, Width en Height voor de maten en Orientation voor de hoek. Deze kunnen worden ingevuld als getallen, of als percentages van de hoogte of breedte (zoals hierboven: 50w en 50h = het midden van het scherm).

Image geeft de naam van het plaatje voor de knop. Standaard moet deze staan in een map “resources” onder de map waar het configuratiebestand staat.

Action geeft aan wat de knop doet. Op dit moment zijn daar twee opties: Close en Rotate.
Close sluit de applicatie af en Rotate draait het scherm 180 graden.

 

Advertisements

VideoView 1.2a

Bugfix: StayOnTop

Bij het opstarten van het programma stond het programma niet bovenop, dat werd pas gedaan na het inlezen van de config. Het gevolg was dat door snel tikken je de VideoView toch op de achtergrond opende.

Die fout is in deze versie opgelost.

VideoView 1.2

Bugfix deel 2

De bugfix uit de vorige versie waarbij het geluid niet werd afgespeeld als er maar één video was bleek niet helemaal compleet. Na aanraken van het scherm stopte het geluid alsnog. Dat is in deze versie verholpen.

 

Nieuw formaat

Bij de ondersteunde formaten (mp4, mpg, wmv) ontbrak nog een veel voorkomende: avi. Deze is in deze versie toegevoegd.

 

Copyright

Links onderaan het scherm kan een copyright-vermelding worden getoond. Deze kan nu vanuit het settings-scherm worden aangepast.

 

Loop

Aan het einde van een video wordt de zelfde video opnieuw gestart. Dit kan veranderd worden met het nieuwe attribuut:

Loop="false"

Standaard staat deze op true, maar als loop op false wordt gezet wordt een willekeurige andere video gestart, in plaats van steeds dezelfde.

 

Zoom

Als er meer dan één video wordt getoond kan met een tik op een video deze vergroot worden naar het hele scherm. Deze optie kan uitgeschakeld worden met het nieuwe attribuut:

Zoom="false"

Standaard staat deze op true.

VideoView 1.1b

Bugfix

Er zat een bug in de nieuwe opzet van de VideoView waardoor bij een weergave met maar één video, het geluid niet meer afspeelde. Dat is in deze versie verholpen.

VideoView 1.1a

Bugfix

Als in de config een datamap staat opgegeven die niet bestaat, crashte het programma. Die fout is opgelost.

 

Beveiliging

De beveiliging van VideoView (en andere Viewers) ging standaard via de registry. Dat betekende dat je in één keer de applicatie kon ontsluiten voor verschillende toepassingen van VideoView. Dat is zinvol als je gebruikers de kans wilt geven om zelf VideoViews toe te voegen en te vullen.

Voor een toepassing waar VideoViews deel uitmaken van een pakket met vaste inhoud is dat niet handig. Om die reden is het programma nu ook te beveiligen via de config. Voorlopig is dat de standaardoplossing (ingebouwd in de OnwijsActivator).

Om een toepassing te beveiligen, moet er wel een configbestand zijn, met inhoud (bestaande uit meerdere onderdelen). In VideoView stond de hele configuratie op één regel en werkte dat niet. Om die reden is in de OnwijsActivator (voorlopig) een functie toegevoegd waarbij er bij de beveiliging automatisch een regel wordt toegevoegd met een nep-sleutel:

 <Activation>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48Q29uZmlnIFBhZ2VVcmw9Ilx2aWRlbyIgQ2xvc2VCdXR0b25zPSJUcnVlIiBTY3JlZW5XaWR0aD0iMTkyMCIgU2NyZWVuSGVpZ2h0PSIxMDgwIiBTdGF5T25Ub3A9IlRydWUiIFJvdGF0ZUJ1dHRvbnM9IlRydWUiIE51bVg9IjIiIE51bVk9IjIiIENvcHk9Imh0dHBzOi8vbmF0dXVyYmVlbGRlbi5vcGVuYmVlbGRlbi5ubC8iIC8+</Activation>

Die dient alleen als basis voor het berekenen en controleren van de activatie.

 

VideoView 1.1

Meer video

Nieuw in deze versie is de mogelijkheid om meer video’s tegelijk af te spelen. Als er meer dan één videobestanden in de geselecteerde map staan kan in het instellingenscherm gekozen worden voor een rooster van 2 x 2, 3 x 4 of andere maten.

De video’s zullen allemaal tegelijk gaan afspelen. Als een videotegel aangeraakt wordt komt de video naar de voorgrond en speelt af op het hele scherm. Nog een keer aanraken zet de video weer terug in het rooster.

De ruimte tussen de video’s kan eventueel worden aangepast, met het attribuut

TileMargin="2"

Standaard is deze 0, waardoor de video’s tegen elkaar staan. Deze aanpassing kan (nu nog) alleen in het config-bestand worden gedaan.

Let op:
1. als het rooster groter is dan het aantal beschikbare video’s wordt het automatisch aangepast
2. als het rooster te groot is (te veel video’s) en/of de video’s zijn te groot zullen niet alle video’s starten.

 

Sleepbalk

Als er één video wordt getoond kan door het scherm aan te raken een sleepbalk worden getoond, waarmee door de video heen gezocht kan worden.

Als er meer video’s getoond worden verschijnt de sleepbalk automatisch na het selecteren van een video.

 

Copyright

Er is een nieuwe mogelijkheid om een copyrightmededeling te tonen, met het attribuut:

Copy="© 2018 Onwijs"

Deze is standaard leeg, de tekst kan alleen in het config-bestand aangepast worden. Als er tekst is, verschijnt deze linksonder in beeld.

 

VideoView 1.0g

Sluitknoppen

Nieuw in deze versie is een optie om de maat van de sluitknoppen aan te passen met het nieuwe attribuut:

CloseButtonSize="42"

De standaardwaarde is 32.

VideoView 1.0f

De activatiesleutel van VideoView wordt opgeslagen in de registry. In de vorige versie van de OnwijsActivator was dat nog in LocalComputer, maar dat werkt alleen onder een administratoraccount. In de nieuwe versie van de activator (1.1a)  wordt de sleutel opgeslagen in CurrentUser. De nieuwe versie van VideoView is daarop aangepast.

VideoView 1.0e

Nieuw in deze versie is de beveiliging. De beveiligde versie kan geactiveerd worden met de bijpassende OnwijsActivator (vanaf versie 1.1). De activatiesleutels worden weggeschreven in de registry, de activatie is dus gekoppeld aan het systeem. Dit betekent dat de applicatie vrij gekopieerd kan worden, maar alleen op dezelfde computer.

Powered by WordPress.com.

Up ↑