Search

– – – Update – – –

Category

TipTile

TipTile 3.8g

Mappen – bugfix

Plotseling blijken er in TipTiles achtergronden te ontbreken. In deze versie zou dat probleem opgelost moeten zijn.

TipTile maakte voorheen gebruik van bestanden uit verschillende mappen (Content, Algemeen, Stills, Tekst). Welke mappen dat waren was ingebouwd in de applicatie en kon eventueel aangepast worden.

In TipTilePro worden alle bestanden in de Content-map gezet, dus de keuze voor mappen is een beetje overbodig. Je zou alle mapdefinities uit de config weg kunnen laten.

Daar was één probleem mee: voor alle bestanden was de standaard-map veranderd naar Content, behalve voor de achtergrond. Die moest dus ofwel in een aparte map gezet worden, of er moest in de config worden aangegeven dat die in de Content-map stond.

Dat is in deze versie aangepast: de standaard-map voor de achtergrond is nu ook Content.

 

Advertisements

TipTile 3.8f

Update/bugfix

Deze versie heeft twee kleine aanpassingen:

– de functionaliteit om vanuit een tegel een externe applicatie op te starten is aangepast zodat er niet twee keer op de knop getikt hoeft te worden.

– bij het invoeren van een pincode, wordt de pincode gemaskeerd weergegeven

TipTile 3.8e

Style

Het kan voorkomen dat er in een pakket een aantal TipTiles staan waarvan één of meerdere attributen aangepast moeten worden naar een waarde die specifiek is voor het systeem. Concrete voorbeelden: de introanimatie moet overgeslagen worden, de letters moeten groter, de idle-animatie moet uit, er moet een blockscreen getoond worden.

Dit kan per TipTile aangepast worden, wat in een wat groter pakket redelijk arbeidsintensief kan zijn. Als er een update komt voor het pakket waar die TipTiles deel van uitmaken, worden die aangepaste waarden weer overschreven door de standaardinstellingen.

Om dat op te lossen is er een optie bijgekomen om deze aangepast waarden in een extern configuratie-bestand te zetten. Dat is een xml-bestand waar dezelfde attributen kunnen worden gezet als in het originele xml-bestand. Dit bestand kan in de map staan van een TipTile, maar kan ook, veel handiger, een paar mappen hoger staan, waar het beschikbaar is voor meerdere TipTiles.

De locatie van het bestand wordt aangegeven met het nieuwe attribuut:

Style="..\..\TipTileStyle.xml"

De standaardlocatie (zoals hierboven) is dus twee mappen hoger dan waar het configuratiebestand staat, d.w.z. in het geval van een OnwijsMenu de data-map van dat menu.

De locatie of naam kan ook anders opgegeven worden, zo kunnen er meerdere style-bestanden naast elkaar staan.

Wat er in de praktijk gebeurt is dat het TipTile-programma de instellingen laadt uit het configuratie-bestand, vervolgens kijkt of er een style-bestand is en daar eventueel de aangepaste instellingen uit leest.

N.B. Stel dat er in een menu een aantal TipTiles zijn die gebruik maken van zo’n style-bestand, maar dat één TipTile dat juist niet moet doen. Dan kan er in de Style-definitie een ander bestand worden opgegeven of, in het geval dat er geen style-bestand gebruikt moet worden simpelweg “None” (of “null”, of een ander niet aan een bestand gekoppelde term).

TipTile 3.8d

Bugfix

  • Als een TipTile een pincode heeft zou de applicatie afgesloten moeten worden als het pincode-scherm wordt afgesloten (d.w.z. er is geen geldige pin ingevoerd). Daar bleef het programma hangen in een afsluitloop, waardoor het OnwijsMenu niet meer reageerde en er geen andere TipTiles meer gestart konden worden.
    In deze versie wordt bij het afsluiten van het pincode-scherm de applicatie ook direct afgesloten.
  • Het sluiten van het programma (via de sluitknoppen) duurt in sommige situaties nog steeds te lang. In deze versie wordt opgelost door het sluiten van het programma te forceren.

 

 

 

TipTile 3.8c

BlockScreen

Er zat een fout(je) in de BlockScreen-functie waardoor deze uitgeschakeld werd als er één item werd gesloten, ook als er meerdere items open zijn. Nu wordt het BlockScreen pas uitgeschakeld als alle items gesloten zijn. Ook dan pas begint de idle-animatie weer.

TipTile 3.8b

BlockScreen

De BlockScreen-optie is aangepast: de tegels blijven aanklikbaar, maar de idleanimatie stopt als er een tegel open is en de achtergrond vervaagt.

 

ImagePacker

In deze versie is ImagePacker-functionaliteit toegevoegd. Dat wil zeggen dat de applicatie afbeeldingsbestanden kan lezen die versleuteld zijn met ImagePacker. Op deze manier kunnen afbeeldingen worden beveiligd.

TipTile 3.8a

Blockscreen

In deze versie is een BlockScreen-optie toegevoegd – hiermee worden alle tegels geblokkeerd (of niet?) en de idleanimatie gestopt als er een tegel open is.

Het attribuut is:

BlockScreen="true"

De standaardwaarde is false.

TipTile 3.8

Bugfixes

  • na het afsluiten van een TipTile bleef het programma nog een tijdje actief (waardoor het OnwijsMenu nog inactief bleef) totdat het programma echt afgesloten was. De oorza(a)k(en) van het probleem zijn gevonden en aangepakt.
  • bij het opstarten kon er een heel korte hapering optreden, deze is verholpen.
  • bij het laden van een TipTile wordt de achtergrond sneller getoond (niet echt een bugfix)
  • je kunt TipTile starten zonder data-map om te zien om welke versie het gaat. Dit leverde in een aantal gevallen een crash op, die is verholpen.

 

AppStart

Er is functionaliteit toegevoegd waarmee met een knop op een tegel een externe applicatie gestart kan worden. In de item-definitie is daarvoor het nieuwe attribuut:

App="04_Hommage à Apollinaire\MapView.exe"

Hier kan een volledig (absoluut) pad worden ingevuld of een gedeeltelijk (relatief) pad.
Als deze een geldige waarde heeft (oftewel: het bestand waar naar verwezen wordt bestaat) dan wordt er een knop getoond, waarmee de externe applicatie wordt gestart.

Het pad naar de applicatie wordt berekend vanaf de locatie van het config-bestand. Op globaal niveau kan er een andere startlocatie worden opgegeven met het attribuut:

AppBasePath="..\.."

Ook dit kan weer een absoluut pad zijn, of een relatief (zoals in het voorbeeld).

De plaats van de knop op de tegel kan aangepast worden met het (globale) attribuut:

AppButtonAlignment="Right"

De standaardwaarde hier van is “Right” wat betekent dat de knop in de hoek linksonder komt te staan. Andere opties zijn “Left” en “Center”.
Let op: “Center” kan een probleem opleveren als er op een tegel ook tekst en/of media gedefinieerd zijn.

 

 

 

TipTile 3.7d

Bugfixes

  • bugfix voor de fout waarbij de TipTile crashte op het openen van een tekst
  • bugfix voor de combinatie TotalImage en BorderType. Eigenlijk is dit een onlogische combinatie, maar in de oude versie werd de achtergrond bij het sluiten van de tegel transparant . Nu houdt de achtergrond dezelfde kleur als de rand.

Powered by WordPress.com.

Up ↑