Search

– – – Update – – –

Category

TipTile

TipTile 4.2

Bugfix

Er is een fout opgelost waarbij transparante tegels na het sluiten een witte achtergrond kregen.

 

Margins

De mogelijkheden om de breedte van de rand aan te passen (met Margin) is uitgebreid met opties om de randbreedte per zijde aan te passen. Hiervoor zijn de nieuwe attributen:

MarginLeft="96"
MarginRight="16"
MarginTop="96"
MarginBottom="16"

Hiermee kan een TipTile dus uit het midden gezet worden.

 

Grote tegels

In de eerste versies van TipTile zat een LargeTile-optie (alleen vanuit de code in te stellen) waarmee in het midden van een TipTile één dubbelgrote tegel getoond kan worden.
Deze functionaliteit is aangepast zodat er meerdere tegels groot gemaakt kunnen worden. Dit wordt aangegeven in het configbestand met het attribuut:

LargeTiles="1,6,9"

Dit is een lijst met tegels die dubbel groot worden getoond. De nummers zijn geteld van links naar rechts en van boven naar beneden.

Let op: tegels die naast of onder deze tegels staan worden hiermee onzichtbaar.

 

Fonts

Er is in deze versie ondersteuning toegevoegd voor het gebruik van niet geïnstalleerde fonts. Het fontbestand hoort in de datamap te staan.
Er zijn twee manieren waarop zo’n font te gebruiken is:

  • als het bestand dezelfde naam heeft als het font kan het automatisch geladen worden
  • met het attribuut InstallFonts wordt aangegeven of toegevoegde fonts geïnstalleerd moeten worden

(Deze functionaliteit is nog niet 100% uitgetest).

 

Advertisements

TipTile 4.1e

Presentatie

De presentatiemodus (in te stellen met AutoOpenTime), waarbij tegels automatisch openen en sluiten, is nu te combineren met normaal gebruik. In vorige versies zou een tegel automatisch onder iemands handen sluiten. Nu wordt de teller die bijhoudt wanneer een tegel moet sluiten teruggezet bij elke aanraking.

TipTile 4.1d

Automatisch – deel 4

Als er in een automatisch te genereren TipTile niet genoeg afbeeldingen zijn om het opgegeven aantal tegels te vullen wordt het aantal tegels aangepast. Als dat niet wenselijk is, is er nu een alternatief met het attribuut:

AutoFill="false"

Standaard staat deze uit, maar als AutoFill op true wordt gezet worden de tegels waar geen bestanden voor gevonden zijn toch gevuld, met dubbele afbeeldingen. Dat wil zeggen dat een afbeelding vaker dan één keer getoond kan worden.

In de praktijk geeft dat de mogelijkheid om (in een extreem voorbeeld) een TipTile van 96 tegels te vullen met 3 plaatjes, die dan steeds herhaald worden totdat alle tegels gevuld zijn.

TipTile 4.1c

Automatisch – deel 3

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om in een automatisch gegenereerde TipTile één of meer afbeeldingen te hebben die altijd geselecteerd worden.

De eerste oplossing daarvoor was het attribuut:

AutoFixedNum="5"

Hiermee kan aangegeven worden welke en hoeveel afbeeldingen er uit de lijst sowieso in de TipTile moeten worden opgenomen, te beginnen met de eerste uit de lijst. Het idee is dat je de namen van de bestanden laat beginnen met een underscore waardoor ze automatisch boven aan de lijst komen te staan.
In de praktijk blijkt dit niet betrouwbaar te zijn, omdat de manier waarop de lijst wordt geordend bij het scannen van een map anders uitpakt dan de weergave in Verkenner.

Een alternatieve en betrouwbaarder oplossing is dit nieuwe attribuut:

AutoFixedPrefix="_"

Deze werkt als een filter op de lijst bestanden in de content-map. In dit geval worden alle bestanden waarvan de naam begint met een underscore altijd geselecteerd, ongeacht het aantal (zolang dat kleiner is dan het aantal tegels).

 

TipTile 4.1b

Automatisch – deel 2

De functionaliteit voor het automatisch vullen van een TipTile is aangepast zodat er gebruik gemaakt kan worden van de Thumbs en FullSize mappen.
Voor grote bestanden is dit een aan te raden toevoeging, omdat de TipTile dan meer tegels kan bevatten.

Als een TipTile gebruik maakt van de FullSize oplossing is er nog steeds het risico dat er een geheugenprobleem optreedt als er te veel tegels (met te grote afbeeldingen) tegelijk worden geopend. Om dit tegen te gaan is er een nieuw attribuut:

MaxOpenItems="0"

Standaard staat deze op 0, wat betekent dat er geen maximum is. In het geval van een TipTile met afbeeldingen die groter zijn dan normaal (groter dan de normaal maximale hoogte of breedte van 1600 pixels) kan het aantal geopende tegels worden beperkt. Als bij het openen van een tegel dit maximum is bereikt wordt de eerst geopende tegel automatisch gesloten. Voor zeer grote afbeeldingen (twee keer de normaal maximale hoogte of breedte) is een MaxOpenItems van 10 over het algemeen al voldoende.

TipTile 4.1a

Tekstvak

Er zijn twee nieuwe attributen om de opmaak van het tekstvak aan te passen:

TextBorderColor="#FFEEDD00"
TextBorderWidth="2"

Met de eerste kan de kleur van de rand om een tekstvak aangepast worden. Als deze niet wordt opgegeven krijgt de rand de kleur van de tekst.

Met de tweede kan de dikte van de rand om een tekstvak worden aangepast. Standaard is die 2, maar de rand kan dikker gemaakt worden of worden verborgen door deze op 0 te zetten (dat kan overigens ook door de kleur op transparant te zetten).

 

TipTile 4.1

Sluitknoppen

Deze versie bevat nieuwe functionaliteit om knoppen op het scherm te definiëren. Een knop wordt gedefinieerd in een aparte node: Button. Hierin staan de relevante attributen:

<Button
    Size="40"
    X="120"
    Y="120"
    Orientation="45"
    Image="stop.png"
    Action="Close" />

De maat kan worden aangegeven met Size (voor een vierkant plaatje) of Width en Height (voor een rechthoekig plaatje). Verder geven X en Y de maat op het scherm aan, Orientation de hoek waaronder de afbeelding wordt weergegeven en Image is de naam van het bestand dat moet worden geladen.

Met Action wordt aangegeven welke actie er uitgevoerd moet worden als de knop wordt aangetikt. Vooralsnog is daarvoor de enige mogelijke waarde Close.

NB Op deze manier kun je dus alternatieve sluitknoppen op het scherm zetten.

 

TipTile 4.0

Automatisch

Deze versie bevat een belangrijke nieuwe uitbreiding aan de functionaliteit: een TipTile kan automatisch gegenereerd worden uit een map met afbeeldingen.

Dat wil zeggen dat als er in de config geen items zijn gedefinieerd, het programma in de content-map kijkt welke afbeeldingsbestanden er zijn en daar een TipTile mee vult.

In de root-definitie van de config worden normaal gesproken de maten van een TipTile opgegeven. In het geval van een automatisch gegenereerde TipTile worden deze maten aangepast naar de optimale maat, voor het geval er niet genoeg afbeeldingen zijn om alle tegels te vullen. Deze functie is te in en uit schakelen met het attribuut:

AutoSize="true"

Standaard staat deze functie aan, maar met AutoSize kan die dus uitgezet worden.

Een ander nieuw attribuut dat met deze nieuwe functie te maken heeft is:

AutoGenerate="false"

Deze doet normaal gesproken niets, d.w.z. bij een config zonder itemdefinities wordt er sowieso een TipTile gegenereerd, als er wel itemdefinities zijn worden die gebruikt. Als AutoGenerate op true staat wordt er altijd een TipTile gegenereerd (en worden de itemdefinities dus genegeerd).

Interessant om te weten:

  • als er meer afbeeldingen zijn dan tegels wordt er een willekeurige selectie gemaakt. Op deze manier kan uit een grote collectie afbeeldingen elke keer een andere TipTile ontstaan.
  • alle overige attributen voor een tegel, zoals uitsnede of tekst komen hiermee te vervallen. Een aantal eigenschappen is nog wel op globaal niveau in te stellen.

 

Tot slot is er een functie toegevoegd waarmee een dialoogvenster wordt getoond om een folder met afbeeldingen te kiezen als de contentfolder leeg is en er geen itemdefinities zijn. Er moet dan nog wel een config-bestand zijn. Hier hoeft in principe niets in te staan, maar het is wel aan te bevelen om hier minimaal het aantal tegels op te geven.
Dit is in feite al genoeg:

<Configuratie xSize="6" ySize="4"/>

Let op: als de afbeeldingen in de gekozen map erg groot zijn dan is het aantal tegels dat geladen kan worden beperkt, omdat de hoeveelheid geheugen die de applicatie kan gebruiken beperkt is.

TipTile 3.9b

Jukebox

Er zijn twee aanpassingen aan de jukebox-functionaliteit:

  • De jukebox start automatisch als AutoOpenTime groter is dan 0.
  • de knoppen voor de jukebox schalen mee met de knoppen op de tegels

Powered by WordPress.com.

Up ↑