Search

– – – Update – – –

Category

OnwijsMenu

OnwijsMenu 3.1

De belangrijkst verandering in deze versie is de optie om te schakelen tussen instellingen (overbed of tafel). Verder zijn er wat hele kleine dingen aangepast en een enkele bugfix.

 

Bugfix

Er was een foutje bij de functionaliteit die er voor zorgt dan een menu maar één keer kan starten, waardoor het menu soms crashte of submenu’s niet wilde openen. Die fout is opgelost.

 

TipTile

Bij de installatie van een TipTile wordt de settings.dat niet meer gedownload omdat die overbodig is. Alle instellingen staan standaard al op de goede waarde en kunnen waar nodig in de config aangepast worden (maar dat komt vrijwel nooit voor).

 

OnwijsMonitor

Er is een nieuwe versie van de OnwijsMonitor ingebouwd.

 

AppMode

Vanuit het pincode-scherm kan met de code MODE een venster geopend worden waar geschakeld kan worden tussen verschillende versies van de configs van applicaties. De standaard configs zijn bedoeld voor gebruik op een tafel-model (scherm plat) maar er kan hier ook gekozen worden voor een versie die geschikt is voor een verticaal scherm, zoals bij een overbedtafel.

Als hier een nieuwe instelling gekozen wordt, worden bij alle applicaties waar dat van toepassing is, de configs vervangen door de goede versie. Dit gebeurt per menu, dus niet in submenu’s.

De instelling staat opgeslagen in de menuconfig onder het attribuut:

AppMode="Flat"

Let op: deze moet niet handmatig in de config worden aangepast, maar alleen vanuit het instellingenscherm in het menu.

 

Advertisements

OnwijsMenu 3.0

De 3.0-versie is een nogal belangrijke update vanwege de introductie van de . . .

OnwijsMonitor

De OnwijsMonitor is ingebouwd in het OnwijsMenu. Deze schakelt Verkenner uit zolang het OnwijsMenu open is en start hem weer op als het  menu wordt afgesloten. Hiermee wordt MetroKiller overbodig en vervallen er een aantal functies die het besturingsssyteem onder controle moeten houden.

De OnwijsMonitor gaat ook updates verzorgen. Dat betekent dat de updatefunctie in het menu overbodig is. De standaardwaarde van het AutoUpdate-attribuut is veranderd in false.

Voor het geval dat er op een systeem iets mis gaat met de OnwijsMonitor is de bestaande functionaliteit (met o.a. Metrokiller) nog gehandhaafd, als reserveoplossing. Deze kan ingeschakeld worden met het attribuut:

MonitorEnabled="false"

Hiermee wordt de monitor niet uitgeschakeld, blijft het bureaublad op de achtergrond beschikbaar en wordt Metrokiller ingeschakeld. Dit is een optie voor noodgevallen.

 

Vertaling

De ondersteuning voor andere talen is uitgebreid naar het instellingenscherm en de TipTile-installatie. De taal wordt ingesteld met het attribuut:

Language="EN"

Als deze gedefinieerd is zoekt het menu (in het geval van dit voorbeeld) het bestand language-EN.xml. Als dat niet bestaat wordt het aangemaakt, met alle in het programma gebruikte tekst in de standaardtaal (Nederlands). Deze kan gebruikt worden als basis voor een vertaling.

OnwijsMenu 2.4g

Bugfix

  • met ApplistEnabled op false crashte het menu als je een TipTile wilde overschrijven. Die fout is opgelost.
  • de proefversie-melding is iets verplaatst

 

Beheer

Met de statistieken wordt nu ook de pakketversie, het land, het pakketID en de taal meegestuurd. Om verwarring te voorkomen wordt MenuVersion hernoemd. De nieuwe attributen zijn:

PackageVersion="1.1d"
PackageID="BT"
PackageCountry="EN"

Het eerste is het versienummer, de tweede het pakket waar het menu deel van uit maakt en het derde geeft het taalgebied aan waar het pakket voor bedoeld is.

 

Proefversie

De proefversie-functionaliteit kan nu definitief uitgeschakeld worden met de code DEMY in het pincode-venster.

De relevante codes zijn dan:

  • DEMO – de proefperiode start, het pakket moet nog wel geactiveerd worden
  • DEMX – de proefperiode wordt geforceerd afgesloten, het pakket wordt geactiveerd en op het scherm verschijnt een melding
  • DEMY – de proeffunctie wordt uitgeschakeld, het pakket blijft geactiveerd en de melding wordt van het scherm verwijderd

 

Volume

Het volume wordt na afsluiten terugezet op het originele systeemvolume.

OnwijsMenu 2.4f

Bugfix

Een bug in de volumeknoppen op het menuscherm, waardoor het volume na het openen van een applicatie werd gereset is opgelost. Dit zou ook moeten voorkomen dat het wisselen tussen menu’s problemen geeft met het volume.

 

Proefversie

De werking van de proefversie is iets uitgebreid.

Bij de proefversie wordt het aantal dagen dat de demo nog werkt opgeslagen in het config-bestand met het attribuut:

Key="OjNSMC4yMDE4MDYyNw=="

Het aantal dagen staat hier versleuteld opgeslagen en als deze sleutel veranderd wordt start het menu in de meeste gevallen niet meer.

 

Verder is er een sleutel die aangeeft dat het om een menu met een proefversie gaat:

Camera="false"

Dit is een nep-attribuut in die zin dat de waarde niet belangrijk is, alleen het feit dat die sleutel er is. Hiermee wordt aangegeven dat de demo-modus actief is.

Om de demo-modus uit te schakelen moet deze dus verwijderd worden.

OnwijsMenu 2.4e

Bugfix

In deze versie is een probleem opgelost waardoor het menu niet startte als het in een map stond die dezelfde naam had als een menumap hoger in de mappenstructuur (bv Onwijs\data\Onwijs\).

 

OnwijsMenu 2.4d

Monitor

Dit is een versie gemaakt voor de eerste tests met de OnwijsMonitor.

Verder zijn er geen relevante toevoegingen.

OnwijsMenu 2.4c

Bugfixes

Er waren een paar onopvallende dingen die niet (goed) meer werkten, die in deze versie zijn opgelost:

  •  het verbergen van de taakbalk werkt nu weer.
  • de functie om de charmbars te onderdrukken werkt nu weer (maar is waarschijnlijk overbodig).

 

ProefVersie

De belangrijkste aanpassing in deze versie is de toevoeging van een demo-modus. In het paarse pincode-scherm kan deze geactiveerd worden met de code “DEMO”. Daarmee wordt een proefperiode gestart van 30 dagen. In het menuscherm wordt getoond dat het om een proefversie gaat en hoe lang die nog geldig is.

De demo-modus kan uitgeschakeld worden met de code “DEMX”. Als de demo-modus is afgelopen (of uitgeschakeld) wordt bij alle applicaties de activatie verwijderd en wordt in het menuscherm gemeld dat de proefperiode voorbij is.

 

Beheer

Voor het beheer zijn er een paar kleine toevoegingen. Een daarvan is dat in de statistieken de versie van het OnwijsMenu wordt opgeslagen en meegestuurd naar SovaStats.

Een menu (in de betekenis van een aantal programma’s) kan ook een versienummer hebben. Deze kan in de MenuConfig.xml worden opgeslagen met het attribuut:

MenuVersion="BT-FM-1.1d"

Deze kan elke waarde hebben (in dit geval BelevenisTafel – FotoMenu – v1.1d) en wordt weergegeven in het (paarse) pincode-scherm.
De bedoeling hiervan is voornamelijk om ook op een systeem bij te houden en zichtbaar te maken om welke versie van een menu of pakket het gaat.

 

AppList

De AppList wordt automatisch gegenereerd, maar kan ook handmatig aangepast worden. Soms gaat hierbij iets mis en dan is de uiteindelijke oplossing om een nieuwe AppList aan te maken en die opnieuw aan te passen. Om dat te voorkomen wordt er, als het laden van een AppList geslaagd is, een backup gemaakt (als die er nog niet is).

 

Verkenner

Er is een nieuw attribuut toegevoegd:

CloseExplorer="true"

De standaard waarde is false. Als deze op true staat wordt Explorer (Verkenner) afgesloten als het menu start en weer opgestart bij het afsluiten van het menu.

 

 

OnwijsMenu 2.4b

Bugfixes

  • Er was een fout geslopen in de installatie van TipTiles, waardoor de laatste tegel niet werd gedownload. Die fout is opgelost.
  • In het ronde menu (CircleLayout=”true”) werd het scherm niet goed ververst als de samenstelling van het menu veranderde (een programma erbij of eraf). Die fout is opgelost.

 

OnwijsMenu 2.4a

Applist

Om vooralsnog onverklaarbare reden kan heel af en toe de applist corrupt raken. Daardoor crashte het menu bij het laden. Dit probleem is in deze versie opgelost. In het geval van een corrupte applist.xml wordt deze genegeerd en wordt er een nieuwe aangemaakt.

 

StayOnTop

Om het menu goed te laten samenwerken met de applicaties in het menu moeten die laatste in hun instellingen hebben staan dat ze altijd boven alle andere vensters moeten komen te staan. Dit staat in de meeste gevallen in een settings-bestand. In het geval van een TipTile is dit settings.dat, in de andere gevallen settings.xml.

Er staan helaas af en toe spellen in een menu waar de TopMost- of StayOnTop-instelling niet goed staan, waardoor het kan voorkomen dat het spel op de achtergrond opent waardoor het lijkt alsof het menu is vastgelopen.

Om dit te voorkomen controleert het menu nu bij het opstarten van een applicatie of in het settings-bestand (.dat of .xml) de TopMost of StayOnTop goed staan en als dat niet zo is wordt die instelling gewijzigd.

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑