Search

– – – Update – – –

Category

OnwijsMenu

OnwijsMenu 2.2

Bugfixes

 • de code voor de automatische update is uitgebreid met een check op de tijd van de laatste update-poging. Hiermee kan een update-loop voorkomen worden.
 • de manier waarop statistieken worden opgeslagen is aangepast zodat de bestanden niet meer corrupt worden als het systeem verkeerd wordt afgesloten
 • er was een bug waardoor een submenu niet op de voorgrond kwam als het aanroepende menuscherm herhaaldelijk aangetikt werd. Dat is nu opgelost.

N.B. Er leek een fout te zijn waardoor programma’s die gestart waren niet op de voorgrond kwamen. Dit zit niet in het OnwijsMenu, maar in de instellingen van die specifieke programma’s. Bij de meeste gaat het om het bestand settings.xml, waar dit zou moeten staan:

TopMostType="Always"

Bij enkele andere (VeegFoto, Vormen) staat deze instelling in het config-bestand als:

AlwaysOnTop="true"

 

Versie

Er is een nieuw attribuut waarin de versie kan worden opgeslagen van het pakket waar het menu deel van uit maakt:

MenuVersion="1.0"

De naam kan een beetje verwarrend zijn omdat het lijkt alsof het gaat om de versie van het menuprogramma, maar die wordt automatisch weergegeven in het paarse venster.

Dit versienummer slaat op de versie van het pakket en is te zien links onderin op het menuscherm. Zo moet het makkelijker worden om inzicht te krijgen in de pakketversies.

 

Ikonenvak

Het vak met de ikonen wordt automatisch geschaald. In de laatste paar versies werkte dit niet helemaal goed zodat het vak tot de rand van het scherm kwam. De standaardmaat is nu teruggezet naar 85% van het scherm.

Er was een optie om de maat van dit vak aan te passen. Deze werkte aanvankelijk alleen als de ikonen op een willekeurige plek stonden (RandomPlaces=”true”). Nu werkt dit in alle gevallen.

De relatieve maat van het scherm kan aangepast worden met het attribuut:

RelAppAreaSize="85"

 

Volumebalk

Er zat een foutje in de balk waarmee het volume ingesteld kan worden. Deze kon niet lager dan 1 en niet hoger dan 99. Nu loopt de balk zoals het hoort: van 0 tot 100.

Bovendien is de functie uitgebreid zodat de stappen sneller gaan als de knoppen (+ of -) langer worden ingedrukt.

 

Achter de schermen

Er zijn een aantal aanpassingen in de code die aan de voorkant niet direct zichtbaar zijn, maar die eventueel wel zouden helpen de applicatie robuuster te maken. Bovendien is er wat meer functionaliteit die het gebruik kunnen vereenvoudigen.

Er was al een attribuut (CreateSchema) om een xml-schema aan te kunnen maken. Daar is een nieuw attribuut bijgekomen:

CreateDocumentation="true"

waarmee een documentatie kan worden gemaakt. In principe is deze niet nodig omdat die documentatie inmiddels online staat en hier te vinden is.

 

 

Advertisements

OnwijsMenu 2.1c

Bugfix

Er zat een bug in het menu waardoor de idle-animatie in een eindeloze lus terecht kwam als er maar één programma in het menu staat. Die is in deze versie opgelost.

 

Dubbel menu

Als een menu handmatig opgestart wordt (met klikken of eerder nog met tikken) gebeurt het regelmatig dat het menu twee of meer keer tegelijk start. Dat kan behoorlijk verwarrend zijn voor gebruikers, heeft invloed op de performance en geeft zelfs een risico op fouten, bijvoorbeeld bij het opslaan van gegevens (statistieken).

Vanaf deze versie kan een menu maar één keer tegelijk draaien vanaf een bepaalde locatie. Dat betekent dat submenu’s dus wel gewoon tegelijk werken met een hoofdmenu.

 

N.B. deze aanpassingen zijn eigenlijk alleen relevant voor heel specifieke gevallen, meestal voor intern gebruik. Deze versie wordt daarom alleen opgenomen in de interne automatische update-cyclus en (nog) voor klanten.

 

 

OnwijsMenu 2.1b

Webfunctionaliteit

Er zijn een aantal websites die niet of slecht werken in de WebView-applicatie. Om die reden is er in het menu een functie ingebouwd waarmee een website gestart kan worden in een externe browser.

Er bleken nog wat problemen te zijn met deze functionaliteit, met name rond het gedrag van de vensters van het menu en de browser. Het menuvenster wordt uitgeschakeld, maar kwam soms toch over het browservenster heen te liggen waardoor de hele omgeving ontoegankelijk werd (zonder toetsenbord).

Deze versie van het OnwijsMenu heeft daarvoor de volgende aanpassingen:

 • er wordt nu standaard gebruik gemaakt van Internet Explorer (dit is de meest robuuste oplossing)
 • het menu wordt uitgeschakeld als de browser open is en wordt “verduisterd”
 • bij het opstarten wordt het browservenster op fullscreen gezet

Aanvankelijk werd het menuvenster ook geminimaliseerd waardoor het bureaublad toegankelijk werd. Dat is duidelijk een onveilige en dus onwenselijke situatie, daarom is er nog een truc uitgehaald: bij het openen van het browservenster blijft het menu op de achtergrond zichtbaar en er wordt een externe applicatie gestart die zorgt dat het browservenster altijd zichtbaar blijft over het menu.

 

Hoe kun je dit zien?

 • Als je de browser hebt geopend en het venster minimaliseert wordt die gelijk weer geopend.
 • Als je de grootte van het venster aanpast zie je op de achtergrond het menu. Als je dit aantikt kan het even over het browservenster heen komen (dat gebeurt niet altijd), maar vervolgens wordt de browser weer getoond.
 • als het goed is, is de taakbalk verborgen zolang het OnwijsMenu draait. Als dat niet zo is, zie je een extra ikoontje met de naam OnwijsMenuHelper. Dit is het programmaatje dat dit regelt.

 

NB: deze aanpassing is alleen relevant voor heel specifieke gevallen en wordt niet opgenomen in de automatische update-cyclus.

OnwijsMenu 2.1a

Bugfix

Met het toevoegen van de update-functie in het OnwijsMenu was er een fout bij het installeren van een TipTile ingeslopen. Die is in deze versie opgelost.

 

OnwijsMenu 2.0b

BugFix

Er zat een fout in de applicatie waardoor de applist-functie niet goed werkte als er een punt staat in de naam van de map (of het pad) waar het menu staat.

Die is nu opgelost.

 

Applist

TipTiles die geïnstalleerd zijn met de oude TipTileMaker verschijnen niet in het menu omdat ze niet toegevoegd zijn aan de applist. Om dat te omzeilen is er een nieuw attribuut toegevoegd aan de config:

ApplistEnabled="false"

Hiermee wordt de applist-functionaliteit uitgeschakeld. De standaardwaarde is true, maar voor een menu waarvan bekend is dat er TipTiles geïnstalleerd worden met de oude editor kan deze dus worden aangepast.

 

TipTile

De functionaliteit om een TipTile te installeren vanaf TipTilePro is niet in alle menu’s wenselijk. Om te voorkomen dat gebruikers per ongeluk een TipTile in het verkeerde menu installeren is deze functionaliteit nu standaard uitgeschakeld en kan worden geactiveerd met het nieuwe attribuut:

TipTileEnabled="true"

Hiermee kan de downloadfunctionaliteit ingeschakeld worden in de menu’s waar die werkelijk nodig is. Standaard staat de functie uit.

OnwijsMenu 2.0a

Ontbrekende iconen

Nieuw in deze versie is een default icoon voor applicaties met ontbrekende iconen. Dit kan een afbeelding zijn met de naam defaultIcon.png die in de zelfde map staat als het config-bestand van het menu. Als deze er niet is wordt een standaardicoon gebruikt dat in de applicatie zit.

Hiermee is de situatie waarbij een ontbrekend icoon een melding oplevert en een lege plek in het menu verleden tijd.

 

Applist

Een vrij ingrijpende vernieuwing is de toevoeging van de applist. Normaal gesproken scant het menu bij het opstarten de onderliggende map en laat de gevonden applicaties zien. In deze versie wordt de gevonden lijst vervolgens opgeslagen in een bestand met de naam applist.xml. Bij de volgende keer opstarten worden de applicaties daaruit geladen.

Dit biedt twee interessante voordelen:

 • het opstarten zou sneller kunnen gaan. In sommige gevallen leek het opstarten lang te duren en het zou kunnen dat dat wordt veroorzaakt door het scannen van een uitgebreide mappenstructuur (of een langzaam opslagmedium).
 • de volgorde van de applicaties wordt uit de applist gehaald. Dat betekent dat die in het applist-bestand kan worden aangepast door de regels daar te verplaatsen.
  (In de toekomst kan dit vanuit het menu worden gedaan.)

Er is ook een interessant nadeel: met de hand toegevoegde applicaties worden niet automatisch in het menu getoond. De eenvoudige oplossing hiervoor is het verwijderen van het applist-bestand, er wordt dan een nieuwe aangemaakt.
(Ook het toevoegen van willekeurige applicaties zou in de toekomst vanuit het menu moeten gebeuren.)

De applist bestaat uit een opsomming van de applicaties met een aantal attributen. De definitie van een applicatie ziet er ongeveer zo uit:

 <AppData AppName="TipTile Kleuren" AppPath="KleurenTipTile" AppExe="TipTile.exe" IconPath="data\icon.png" />

met de volgende attributen:

AppName – de naam van de applicatie zoals die in het menu getoond wordt
AppPath – de map waar de applicatie staat (in de datamap van het menu)
AppExe – de executable van de applicatie
IconPath – de lokatie in de applicatiemap van het ikoon dat in het menu getoond wordt

Let op: de applist wordt automatisch aangemaakt als die er niet is. De volgorde van de applicaties kan worden aangepast, maar bijvoorbeeld ook de AppName (de naam die weergegeven wordt). Het veranderen van de andere attributen is niet echt zinvol.

Als een applist door het aanpassen corrupt is geraakt zal het menu niet goed of helemaal niet starten. Het verwijderen van de applist is dan een simpele oplossing.

 

Bugfixes

Met de introductie van de TipTile-downloadfunctionaliteit en de applist zijn er wat bugs geslopen in de weergave van het menu. Dit kan vooral optreden bij het toevoegen of verwijderen van een applicatie. De meeste van deze bugs zijn opgelost, maar wellicht (waarschijnlijk) nog niet allemaal.

OnwijsMenu 2.0

TipTile Pro

Versie 2.0 is uitgebreid met een belangrijke nieuwe functie, waarmee een TipTile kan worden gedownload en geïnstalleerd van de nieuwe online TipTile Pro editor.
Dit is onderdeel van de nieuwe edit-functionaliteit, waarmee de samenstelling van een menu kan worden aangepast zonder het menu te verlaten. Dit gedeelte is nog in ontwikkeling.

 

Edit

Tik om bij de edit-functionaliteit te komen op het stopscherm de code EDIT. Hierna verschijnt het edit-venster. Vooralsnog is hier alleen mogelijk om een applicatie uit de lijst te verwijderen.
Als een applicatie is verwijderd is het nog mogelijk om deze direct weer terug te zetten.
In een latere versie zal het sowieso mogelijk zijn om applicaties toe te voegen.

 

TipTile Pro (deel 2)

De enige toevoeging die nu nog mogelijk is, is een TipTile via de knop Nieuwe TipTile in het edit-venster. Hiermee wordt de TipTile Lader geopend. Na het (succesvol) inloggen verschijnt een lijst met TipTiles die geïnstalleerd kunnen worden.
Tijdens het installeren wordt de TipTile gedownload, inclusief de meest recente versie van de TipTile-viewer, en in het menu toegevoegd.

 

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑