Search

– – – Update – – –

Category

MapView

MapView 1.97

Bughunt

Deze versie heeft een aantal bugfixes en kleine (soms onzichtbare) aanpassingen om het verhelpen van bugs beter mogelijk te maken:

 • twee backward-compatibiliteitsproblemen zijn opgelost:
  – in een “platte” kaart werd de tekst onder een doc-scroll (een serie afbeeldingen) niet getoond
  – in dezelfde situatie ging er ook iets mis bij het resizen van een InfoView
 • er is een fout opgelost bij het inlezen van numerieke waarden (#121)
 • bij een aantal fouten zijn er aanpassingen gedaan om de fout te voorkomen of in elk geval meer informatie door te geven (#22, #823, #841)
 • in versie 1.95 of 1.96 is de applicatie omgezet naar een 64-bits-versie. Hierdoor crashte de applicatie bij een kaart met een satellietmenu. Dit heeft te maken met een probleem in de Surface-omgeving (SurfaceRuntime), dus voorlopig is dit terug gezet naar 32-bits.

 

Advertisements

MapView 1.96

Kleine aanpassingen

 • de hoek waaronder items openen wordt nu standaard berekend aan de hand van de plaats op het scherm waar ze vandaan komen
 • input (touch en muis) buiten een item is gefikst, zodat de sluitknop buiten een item nog wel reageert
 • de Idle-animatie wordt nu onderbroken bij touch of muisactie (zodat de kaart niet verspringt) – werkte eerst niet goed, nu beter, maar niet als IsFrozen true is
 • fout bij het sluiten van een InfoView (#823) is opgelost

 

Minimale/maximale maat

Behalve de maximale maat (MaxItemSize) kan nu ook de minimale maat van een InfoView worden aangepast, met het attribuut:

MinItemSize="0"

Deze staat standaard op 0, wat betekent dat de minimale maat wordt berekend aan de hand van de maat waarop een item opent.

 

Stippellijnen

Van de lijnen tussen een InfoView en het punt op de kaart kan de kleur aangepast worden (met LineColor) en vanaf deze versie ook de weergave, met het nieuwe attribuut:

DashedLine="8,5"

Hier kunnen twee waarden opgegeven worden die de lengte bepalen van respectievelijk de strepen en de ruimte daartussen. Een stippellijn zou dus de waarde “1,1”  of “2,2” kunnen hebben.

 

Items openen onder een hoek

De manier waarop items openen is tot nu toe steeds bepaald aan de hand van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes: de plaats wordt berekend aan de hand van het aangeraakte punt op het scherm en de hoek krijgt een willekeurige waarde (op de Sur40 is de hoek afhankelijk van de hoek van het aanraakpunt).

In deze versie wordt ook de hoek berekend aan de hand van de plaats van het aanraakpunt. Op die manier is de kans groter dat een InfoView opent naar de gebruiker toe.

In sommige gevallen is het wenselijk om hier van af te wijken. Daarvoor zijn twee nieuwe attributen toegevoegd:

RandomAngle="false"

Als deze op true wordt gezet wordt de hoek echt op een willekeurige waarde gezet, de oude situatie dus.

RightAngle="false"

Als deze op true wordt gezet opent het item op een orthogonale hoek, d.w.z. een veelvoud van 90 graden.

 

Items openen op een vaste plaats

Als een punt vast is gezet op het scherm (FixedPoint=”true”) kunnen ook de plaats en de hoek waarop de bijbehorende InfoView opent exact bepaald worden. Deze optie wordt ingeschakeld met het attribuut:

UseTargetPoint="true"

Als deze aan staat kunnen plaats en hoek bepaald worden met:

TargetX="25w"
TargetY="25h"
TargetAngle="75"

Let op: de relatieve plaatsbepaling (met h en w) zorgt er voor dat de plaatsen kloppen op veschillende schermresoluties.

 

 

MapView 1.95

Bugfix

Een fout in de taalondersteuning voor InfoViews in een satellietmenu is in deze versie opgelost.

 

Style

De functionaliteit van het style-bestand is uitgebreid, er kunnen nu ook InfoViews in gedefinieerd worden. In de praktijk betekent dat dat je een template voor een MapView kan maken, met plaatsen en andere opties voor de punten. In de aparte config-bestanden van een kaart kan dan de invulling van een InfoView ingesteld worden.

 

Sluitknoppen

Er is een optie toegevoegd om de plaatjes voor de sluitknoppen te vervangen door alternatieve afbeeldingen. Naam (sluit.png en sluit2.png) en maat (half vierkant, vierkant) en staan vast. De alternatieve afbeeldingen moeten in de map Resources staan.

MapView 1.94

Bugfix

In deze versie zit een tweede poging om de fout in het opslaan van de statistieken (#244) te verhelpen.

 

Dubbele punten

Van punten die op dezelfde plaats staan wordt alleen de eerst gedefinieerde getoond, d.w.z. er wordt maar één icoon (plaatje) weergegeven.

 

Vaste punten

Een nieuwe optie is om punten vast te zetten op het scherm. Dat wil zeggen dat de positie niet bepaald wordt ten opzichte van de kaart, maar ten opzichte van het scherm.

Dit kan ingesteld worden met het nieuwe attribuut:

FixedPoint="true"

Deze kan zowel globaal (voor alle punten) als per punten worden ingesteld.

 

Coördinaten

Aanvullend op de FixedPoint-optie is de manier waarop coördinaten van punten worden gedefinieerd uitgebreid.

Ten eerste is er de mogelijkheid om relatieve coördinaten op te geven, ten opzichte van de schermresolutie. Dit is vanzelfsprekend vooral interessant voor vaste punten.

X="75w"
Y="15h"

De toevoegingen w en h (of W en H) geven aan dat dit een percentage is van respectievelijk de breedte en de hoogte van het scherm.

 

Daarnaast kan de opgegeven positie nog aangepast worden met een verschuiving:

DeltaX="100"
DeltaY="10h"

Hiermee worden de punten vanaf de opgegeven waarde opgeschoven. Dit kan met name handig zijn om punten ten opzichte van elkaar te plaatsen (bijvoorbeeld in een rij of raster).

 

 

MapView 1.93

Bugs

 • bugfix (poging) in opslaan van statistieken (#244)
 • bugfix in transparantie van textitems (InfoViews met alleen tekst)

MapView 1.92

Kleine aanpassingen

 • bij een SpotView wordt de beginanimatie overgeslagen
 • functionaliteit voor de BugReporter is toegevoegd waarmee vanaf deze versie foutmeldingen lokaal worden opgeslagen en worden doorgestuurd naar SovaStats

MapView 1.91

Animatie-bugs

Deze versie heeft twee aanpassingen aan de (idle-) animaties:

 • een irritante bug met verspringen van punten bij beginanimatie (door te grote MinMapSize) is verholpen
 • bug met vastlopen van de ronddraaiende idle-animatie is verholpen

MapView 1.90

Maximale maat

In deze versie zit maar één kleine toevoeging, die gaat over beperkingen op de maat van een geopende InfoView.

Om de maximale maat in te stellen is er het nieuwe attribuut:

MaxItemSize="0"

Standaard staat deze op 0, wat betekent dat het programma de optimale maat berekent aan de hand van de schermresolutie (niet groter dan het scherm). Met deze optie kan die beperking uitgeschakeld worden.

NB In principe hoeft deze maat alleen in speciale gevallen worden aangepast.

 

 

MapView 1.89

Style

Er is een nieuwe optie, Style, waarmee een extra xml-bestand instellingen in de config kan aanvullen of aanpassen. Hiermee is het mogelijk om in het geval van meerdere MapView-applicaties dezelfde instellingen op één plek te kunnen definiëren.

De plaats van het extra xml-bestand wordt opgegeven in het nieuwe attribuut:

style="..\..\MapView_style.xml"

Er kan een absoluut of (zoals in het voorbeeld) een relatief pad (ten opzichte van het config-bestand) worden aangegeven.

NB. Instellingen die in dit style-bestand staan overschrijven eventuele instellingen in het config-bestand.

 

Background item

Er is een kleine aanpassing in de verwerking van de tekst in een Background Item: als een regel leeg is of een volgende regel begint met een “~”, dan wordt de regelafstand verkleind met een kwart (handig voor afgebroken regels).

Dit is een cosmetische truc om de regelafstand mooier te kunnen regelen.

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑