Idle-animatie

In de idle-animatie is de animatie met de punten uitgeschakeld als de punten gedraaid staan (PointAnimation of PointRotated) omdat de groeianimatie de punten van hun plek bewoog.

 

AppStart

Er is een functie toegevoegd waarmee vanuit de kaart andere applicaties kunnen worden opgestart, door het aanraken van een punt.

In de definitie voor een punt zijn daartoe deze attributen toegevoegd:

AppPath="C:\AppFolder"
AppExe="app.exe"
AppIcon="C:\AppFolder\icon.png"

Als een AppPath en AppExe zijn gedefinieerd kan de AppIcon gebruikt worden als plaatje op het punt (i.p.v. PointImage).

Advertisements