Logo’s

Er zijn een paar kleine dingen gewijzigd zodat de logo’s ook op de goede plaats komen te staan als er een andere afbeelding wordt gebruikt dan het standaard (Onwijs-)logo.
Het vervangen van het logo kan door een andere afbeelding in de map Misc te zetten met de naam logo.png.

 

Tekstvakken (2)

De optie om tekstvakken een ander uiterlijk te geven door de achtergrond of de rand te vullen met een afbeelding is uitgebreid met het volgende attribuut:

TextBackgroundTileMode

Dit bepaalt hoe de afbeelding getoond wordt op de achtergrond. Opties zijn:
– Tile (de standaardoptie): de afbeelding wordt als tegel weergegeven, ervan uit gaande dat de afbeelding geschikt is om als patroon gebruikt te worden.
– FlipXY: de afbeelding wordt als tegel weergegeven maar per rij en kolom omgedraaid. Dit werkt beter voor afbeeldingen die niet goed werken als patroon.
– Stretch: de afbeelding wordt uitgerekt om het tekstvak te vullen.

Voor de rand om de tekst is er een soortgelijk attribuut:

TextBorderTileMode

 

Punten dupliceren

In MapMaker kunnen punten op exact dezelfde plaats gezet worden door ze te dupliceren. Als dit vergeten wordt kunnen de punten net een paar pixels naast elkaar staan.
In deze versie is een optie toegevoegd om de punten die minder dan vijf pixels van elkaar staan automatisch op dezelfde plek te zetten:

AlignPoints="true"

Deze staat standaard aan en kan als het echt nodig is hiermee uitgezet worden.

 

Wrijving

De mate waarin InfoViews bij beweging door kunnen bewegen was sterk beperkt om op overgevoelige schermen geen al te druk beeld te geven. Vanaf deze versie kan dit afremmen ingesteld worden met het attribuut:

DecelerationFactor="0.01"

Deze kan een waarde hebben tussen 0 en 1, maar groter dan 0. Een hele kleine waarde betekent weinig wrijving, dus weinig afremmen. Een waarde rond de 0.01 of 0.02 geeft een aardig effect. Hogere waardes geven al gauw het resultaat dat een item snel stil ligt.

 

Randen

Er was een mogelijkheid om randen om een InfoView met een afbeelding of video te zetten. Deze optie is weinig gebruikt en werkte ook niet meer toen de standaardinstelling voor InfoViews werd dat ze standaard transparant zijn. Deze standaard is aangepast, zodat de randen daadwerkelijk getoond worden.

Verder is deze functionaliteit uitgebreid zodat de kleur en dikte van de randen kan worden aangepast. Voor een InfoView met een afbeelding zijn er de volgende attributen:

ImageBorder="true"
ImageBorderColor="#FFFFFF"
ImageBorderThickness="8"

De eerste zet de rand aan, de twee geeft hem een kleur en de derde bepaalt de dikte van de rand.

Voor een InfoView met een video zijn er vergelijkbare attributen:

VideoBorder="true"
VideoBorderColor="#FFFFFF"
VideoBorderThickness="8"

 

Advertisements