Starten

Aan het einde van de startanimatie verspringen soms de punten. Dit heeft te maken met een bug in de opstartroutine: het bepalen van de minimale en maximale maten van de kaart, het inlezen en op de kaart zetten van de punten en de startanimatie.
De fout zit ergens in de animatie, die zou opnieuw opgezet moeten worden.
Daardoor mogen de minimale breedte of hoogte niet groter zijn dan de referentiematen die gebruikt worden bij het schalen van de applicatie. Deze zijn (historisch bepaald) respectievelijk 1024 en 768.

De snelle oplossing is om de waarden die uit de config worden ingelezen te begrenzen tot deze maxima. Dat betekent dat je in MapMaker een waarde kunt opgeven, maar dat elke waarde groter dan de referentiewaarde wordt afgekapt. MapMaker wordt hierop aangepast.

Uiteindelijk zou het mooi zijn om de startroutine opnieuw op te zetten.

 

Afsluiten

Door het aanraken van de logo’s kan het afsluitscherm worden opgeroepen. De standaardoptie is dat hiervoor twee logo’s tegelijkertijd aangeraakt moeten worden.
Hier lijkt iets mis te gaan waardoor het scherm al verschijnt bij één aanraking.

Om dit te voorkomen is het programma zo aangepast dat in elk geval twee verschillende logo’s aangeraakt moeten worden.

 

 

Advertisements