Iconsets

Het programma kan verschillende iconsets gebruiken, zoals de standaard zwart-witte, de rood-witte, of de wit-transparante. Deze staan in een (optionele) map Resources, naast de data-map. Als deze map niet gevonden wordt, worden de zwart-witte icons gebruikt voor de knoppen op een InfoView.

Deze methode bleek niet helemaal waterdicht: als MapView opgestart wordt vanuit het OnwijsMenu, wordt de werkmap niet meegegeven, waardoor de Resources-map niet door het programma gevonden wordt.
Dat is in deze versie opgelost.

Waar eerst de Resources-map werd gezocht in de “current directory”, wordt nu gebruik gemaakt van de lokatie van het configbestand. Deze wordt bij het opstarten van MapView bepaald en geeft altijd de juiste map weer. Op deze manier werkt ook de truc door een werkmap op te geven via een data.txt-bestand (maar dat is alleen zinvol voor ontwikkeldoeleinden).

Advertisements