Ampersand

Het OnwijsMenu bevat functionaliteit om html-codes (of ampersandcodes) in de naam van een map om te zetten naar de bijbehorende tekens in de weergave. Helaas leverde dit een probleem op voor de mediafunctionaliteit in TipTile: de bestanden werden wel gevonden, maar speelden niet af.

Omdat dit een weinig voorkomende situatie zal zijn is het nu opgelost met een stoplap: een speciale aparte map voor mediabestanden. Deze map, TempVideo, moet naast de programmamap staan en de mediabestanden moeten hiernaar worden gekopieerd. Dat moet (in elk geval nu nog) handmatig gebeuren.
Als een tegel een mediabestand bevat zoekt het programma deze automatisch in deze nieuwe map.

Let wel: dit is alleen nodig als de bestandsnaam een ampersandteken (&) bevat.

Advertisements