Deze versie bevat twee minimale updates.

Logo’s
De Onwijs-logo’s zin bij het opstarten niet meer zichtbaar. Dit is zinvol bij het weglaten of veranderen van de standaard logo’s.

Full screen
Als een TipTile op een tweede scherm wordt gestart, dat een andere resolutie heeft dan het primaire scherm, wordt de applicatie nu ook full screen getoond. Voorheen werden alleen de maten van het eerste scherm gebruikt.

Advertisements