SingleInstance

Om te voorkomen dat een TipTile twee keer tegelijk opstart is er een optie toegevoegd aan het bestand settings.dat:

SingleInstance = True

zorgt er voor dat het programma maar één keer tegelijk kan starten. De standaardwaarde is False.
Hiermee zouden eventueel problemen voorkomen kunnen worden met menuprogramma’s die dubbeltikken niet afvangen.

 

Advertisements