Nieuw attribuut in de config in deze versie:

HighLightColor

De kleur van de achtergrond van een ikoon als het aangetikt wordt. De standaardkleur is #8000ff00 (groen).

Logo

Aan het logo zijn twee attributen toegevoegd:

RotateTime

Hiermee gaat het logo (of de afbeelding) ronddraaien. De waarde is het aantal seconden dat één rotatie duurt.

Opacity

Deze geeft met een waarde tussen de 0 en de 1 de transparantie aan van een logo (waarbij 0 helemaal transparant is).

Layout

In het Layout-gedeelte is dit attribuut toegevoegd aan de items:

Opacity

Deze geeft met een waarde tussen de 0 en de 1 de transparantie aan van een item of image (waarbij 0 helemaal transparant is).

Advertisements