Search

– – – Update – – –

OnwijsMenu 2.3

Bugfixes

 • De fout met het ontbrekende audioapparaat die in de vorige versie al werd afgevangen, bleek ook op te treden bij het instellen van het volume in het paarse scherm. Daar wordt nu een melding gegeven als het audioapparaat niet gevonden is. Het aanpassen van het volume is dan niet mogelijk (en zinloos).
 • Bij een logo-afbeelding kan een hoek (oriëntatie) opgegeven worden. Die werkte niet, maar vanaf deze versie wel.
 • Er was een fout met het controleren van de applist waardoor deze altijd opnieuw werd aangemaakt. Dat is in deze versie opgelost.
 • Het programma crasht op het aanmaken van een applist bij bestandsnamen waar een ‘ (apostrof) in voorkomt.

 

ServiceTag

Om apparaten te kunnen identificeren maken we gebruik van een servicetag. Deze wordt met een sticker op het apparaat zelf aangegeven, maar moet ook beschikbaar zijn in de software, o.a. om statistieken te kunnen doorgeven.

Als een systeem nog geen servicetag heeft verschijnt bij het opstarten van het menu een invulvenster waarin om de tag gevraagd wordt. Dit gebeurt alleen op onze eigen locatie (via een check of er verbinding gemaakt kan worden met de Bazinga).

Als het systeem op een andere plek staat of er geen verbinding is met de server kan het invulvenster handmatig opgeroepen worden door de code SERV in te vullen in het (paarse) pincode-scherm.

De servicetag wordt opgeslagen in een apart bestand op een gedeelde locatie (meestal: C:\Gebruikers\[UserName]\AppData\Local) en is beschikbaar voor alle menu’s. Hij hoeft dus ook maar één keer ingevoerd te worden.

De tag is zichtbaar rechts onderin het pincode scherm. Als daar geen code staat moet er dus nog een ingevoerd worden.

 

Statistieken

De servicetag is onder andere nodig bij het versturen van de statistieken naar de SovaStats server. Elke keer dat het menu wordt opgestart worden de tot dan toe verzamelde statistieken opgestuurd.

Deze functionaliteit is nog in ontwikkeling. Voorlopig kunnen de resultaten bekeken worden op www.sovastats.nl, waar je kunt inloggen met de servicetag. Je kunt de resultaten daar per menu bekijken.

In principe stuurt elk menu van elk systeem dat verbonden is met internet de gegevens door. Dat betekent dat we er vanuit gaan dat elke eigenaar daarmee akkoord gaat. Mocht dat niet zo zijn, dan is het versturen ook te stoppen met dit attribuut:

SendStats="false"

Deze is standaard true, maar als die op false wordt gezet worden er geen gegevens verstuurd.

 

TipTile

Het installeren van TipTiles is verbeterd om bij het downloaden beter om te kunnen gaan met (veel en grote) mediabestanden. Er wordt een voortgang per hele TipTile én per bestand getoond en de mediabestanden worden ook getoond in de lijst met gedownloade bestanden.

 

Lokaal?

Het OnwijsMenu checkt standaard of het programma lokaal (in de ontwikkelomgeving) draait of niet. Hiermee wordt voorkomen dat bij het ontwikkelen Metrokiller per ongeluk wordt gestart.
In een heel enkel geval lijkt het of deze check problemen op kan leveren op een netwerk.
Daarvoor is nu een oplossing met het nieuwe attribuut:

CheckLocal="true"

Deze staat standaard op true (dus ook als hij niet in het config-bestand staat). In geval van problemen bij het opstarten, kan de check uitgezet worden door CheckLocal op “false” te zetten.

 

Ikonen

In de oerversies van het OnwijsMenu werden de plaatjes van de ikonen helemaal getoond, ook als ze niet vierkant waren. Ergens is dat aangepast, zodat de afbeeldingen afgesneden worden naar een vierkant.

Om in menu’s met oude applicaties (m.n. TipTiles) de ikonen toch goed te laten zien is er een nieuw attribuut:

StretchIcon="true"

Deze is standaard “true” zodat de afbeeldingen van ikonen het hele vlak vullen en als vierkant worden afgesneden. Om de afbeeldingen helemaal te laten zien kan deze op “false” gezet worden.

Advertisements

OnwijsMenu 2.2b

Deze versie bevat vooral weer een paar bugfixes, maar ook een nieuwe functie: de screensaver.

 

Bugfixes

 • een fout bij het verwijderen van een applicatie is opgelost
 • een fout waarbij het menu in sommige gevallen vast liep op een ongeldige applist is opgelost
 • een mogelijke fout met een ontbrekend audioapparaat wordt afgevangen
 • bug bij het inloggen op tiptile.com met gebruikersnaam is opgelost
 • de oplossing uit de vorige versie waarbij het updaten naar de achtergrond was verplaatst kon fouten opleveren. Dat is in deze versie opgelost.

 

Screensaver

Er was een vraag bij klanten om het menu wat actiever gebruikers te laten lokken als het een tijdje niet wordt gebruikt. Om die reden is er een screensaver-functie toegevoegd die na een bepaalde tijd van niet gebruik een applicatie uit het menu opstart. Dit kan ingesteld worden met de volgende attributen:

ScreensaverApp="BallonTik"
ScreensaverTime="300"

ScreensaverApp is de naam van de applicatie zoals die ook in het menu is te zien.
ScreensaverTime is de tijd (in seconden) waarna de screensaver start.

OnwijsMenu 2.2a

Bugfixes

Er zijn in deze versie een hele rij fouten en problemen aangepakt, vooral bij het installeren van TipTiles en de automatische update-functie en een paar algemene:

 • in het geval van een submenu werd bij het afsluiten Metrokiller ook afgesloten. Nu wordt dat alleen vanuit het hoofdmenu gedaan.
 • de layout-functie is in een van de eerdere updates corrupt geraakt. Die werkt nu weer zoals het hoort.
 • in de layout-functie viel de video-animatie uit omdat er een fout zat in het maken van de lijst met video’s. Die fout is opgelost.

 

Bugfixes – TipTile

 • bij het inloggen op TipTilePro is het e-mailadres of de gebruikersnaam niet meer case-sensitive
 • een fout met TipTiles waar een punt in de naam voorkomt is opgelost
 • een fout met het installeren van een TipTile waarbij de achtergrondmuziek niet werd gedownload is opgelost
 • uitgebreidere foutafhandeling op het downloaden en installeren van TipTiles om te voorkomen dat het menu crasht of blijft hangen
 • als bij het installeren van een TipTile het icon-bestand niet geladen kan worden (zoals voorkwam in het geval waar icon.png een mp3-bestand bleek te zijn) wordt dat afgevangen en wordt er een standaard ikoon voor in de plaats gezet.

 

Bugfixes – Update

Het automatisch updaten is een doorlopend probleem geval. Er waren een paar veel voorkomende problemen:

 • Als een update mislukte bleef de update-functie steeds opnieuw proberen te updaten wat resulteerde in een oneindige lus. Dit is verholpen door een check te doen wanneer de laatste update was. Als dat minder dan vijf minuten geleden is wordt de update afgebroken.
 • De bovenstaande oplossing leverde een nieuw probleem op: het updaten is een twee-stappenproces en bij een afgebroken update (zoals die nu dus kan optreden) word de tweede stap stelselmatig overgeslagen. Het effect is dat er wel een nieuwe versie word gedownload en gestart, maar dat de oude versie niet word vervangen. Ook dat is nu opgelost…
 • Er bleken regelmatig problemen te zijn met de update-functie op locatie, die waarschijnlijk te maken hebben met het plaatselijke netwerk en de beveiligingsinstellingen.
  De aanvankelijke opzet was om eerst de update te laten uitvoeren (dit duurt in de meeste gevallen hooguit een paar seconden) om daarna pas het menuscherm te tonen (dit voorkomt dat het menu afsluit als het menuscherm al zichtbaar is).
  Er zat een timer op de functie om er voor te zorgen dat, als de update te lang duurde, het menuscherm wel werd getoond. Het effect hiervan was dat op sommige locaties elk menu pas na 10 seconden werd geopend, elke keer opnieuw.
  Om dit te voorkomen is de updatefunctie omgezet naar een proces dat op de achtergrond draait, zodat het menuscherm in elk geval direct getoond wordt.

OnwijsMenu 2.2

Bugfixes

 • de code voor de automatische update is uitgebreid met een check op de tijd van de laatste update-poging. Hiermee kan een update-loop voorkomen worden.
 • de manier waarop statistieken worden opgeslagen is aangepast zodat de bestanden niet meer corrupt worden als het systeem verkeerd wordt afgesloten
 • er was een bug waardoor een submenu niet op de voorgrond kwam als het aanroepende menuscherm herhaaldelijk aangetikt werd. Dat is nu opgelost.

N.B. Er leek een fout te zijn waardoor programma’s die gestart waren niet op de voorgrond kwamen. Dit zit niet in het OnwijsMenu, maar in de instellingen van die specifieke programma’s. Bij de meeste gaat het om het bestand settings.xml, waar dit zou moeten staan:

TopMostType="Always"

Bij enkele andere (VeegFoto, Vormen) staat deze instelling in het config-bestand als:

AlwaysOnTop="true"

 

Versie

Er is een nieuw attribuut waarin de versie kan worden opgeslagen van het pakket waar het menu deel van uit maakt:

MenuVersion="1.0"

De naam kan een beetje verwarrend zijn omdat het lijkt alsof het gaat om de versie van het menuprogramma, maar die wordt automatisch weergegeven in het paarse venster.

Dit versienummer slaat op de versie van het pakket en is te zien links onderin op het menuscherm. Zo moet het makkelijker worden om inzicht te krijgen in de pakketversies.

 

Ikonenvak

Het vak met de ikonen wordt automatisch geschaald. In de laatste paar versies werkte dit niet helemaal goed zodat het vak tot de rand van het scherm kwam. De standaardmaat is nu teruggezet naar 85% van het scherm.

Er was een optie om de maat van dit vak aan te passen. Deze werkte aanvankelijk alleen als de ikonen op een willekeurige plek stonden (RandomPlaces=”true”). Nu werkt dit in alle gevallen.

De relatieve maat van het scherm kan aangepast worden met het attribuut:

RelAppAreaSize="85"

 

Verder zijn de highlights over de ikonen wat duidelijker en wat consistenter in gedrag gemaakt. Je ziet nu beter welk ikoon je geselecteerd (aangeraakt) hebt. Dit werkt ook bij muisbewegingen over de ikonen.

 

Volumebalk

Er zat een foutje in de balk waarmee het volume ingesteld kan worden. Deze kon niet lager dan 1 en niet hoger dan 99. Nu loopt de balk zoals het hoort: van 0 tot 100.

Bovendien is de functie uitgebreid zodat de stappen sneller gaan als de knoppen (+ of -) langer worden ingedrukt.

 

Achter de schermen

Er zijn een aantal aanpassingen in de code die aan de voorkant niet direct zichtbaar zijn, maar die eventueel wel zouden helpen de applicatie robuuster te maken. Bovendien is er wat meer functionaliteit die het gebruik kunnen vereenvoudigen.

Er was al een attribuut (CreateSchema) om een xml-schema aan te kunnen maken. Daar is een nieuw attribuut bijgekomen:

CreateDocumentation="true"

waarmee een documentatie kan worden gemaakt. In principe is deze niet nodig omdat die documentatie inmiddels online staat en hier te vinden is.

 

 

OnwijsMenu 2.1c

Bugfix

Er zat een bug in het menu waardoor de idle-animatie in een eindeloze lus terecht kwam als er maar één programma in het menu staat. Die is in deze versie opgelost.

 

Dubbel menu

Als een menu handmatig opgestart wordt (met klikken of eerder nog met tikken) gebeurt het regelmatig dat het menu twee of meer keer tegelijk start. Dat kan behoorlijk verwarrend zijn voor gebruikers, heeft invloed op de performance en geeft zelfs een risico op fouten, bijvoorbeeld bij het opslaan van gegevens (statistieken).

Vanaf deze versie kan een menu maar één keer tegelijk draaien vanaf een bepaalde locatie. Dat betekent dat submenu’s dus wel gewoon tegelijk werken met een hoofdmenu.

 

N.B. deze aanpassingen zijn eigenlijk alleen relevant voor heel specifieke gevallen, meestal voor intern gebruik. Deze versie wordt daarom alleen opgenomen in de interne automatische update-cyclus en (nog) voor klanten.

 

 

OnwijsMenu 2.1b

Webfunctionaliteit

Er zijn een aantal websites die niet of slecht werken in de WebView-applicatie. Om die reden is er in het menu een functie ingebouwd waarmee een website gestart kan worden in een externe browser.

Er bleken nog wat problemen te zijn met deze functionaliteit, met name rond het gedrag van de vensters van het menu en de browser. Het menuvenster wordt uitgeschakeld, maar kwam soms toch over het browservenster heen te liggen waardoor de hele omgeving ontoegankelijk werd (zonder toetsenbord).

Deze versie van het OnwijsMenu heeft daarvoor de volgende aanpassingen:

 • er wordt nu standaard gebruik gemaakt van Internet Explorer (dit is de meest robuuste oplossing)
 • het menu wordt uitgeschakeld als de browser open is en wordt “verduisterd”
 • bij het opstarten wordt het browservenster op fullscreen gezet

Aanvankelijk werd het menuvenster ook geminimaliseerd waardoor het bureaublad toegankelijk werd. Dat is duidelijk een onveilige en dus onwenselijke situatie, daarom is er nog een truc uitgehaald: bij het openen van het browservenster blijft het menu op de achtergrond zichtbaar en er wordt een externe applicatie gestart die zorgt dat het browservenster altijd zichtbaar blijft over het menu.

 

Hoe kun je dit zien?

 • Als je de browser hebt geopend en het venster minimaliseert wordt die gelijk weer geopend.
 • Als je de grootte van het venster aanpast zie je op de achtergrond het menu. Als je dit aantikt kan het even over het browservenster heen komen (dat gebeurt niet altijd), maar vervolgens wordt de browser weer getoond.
 • als het goed is, is de taakbalk verborgen zolang het OnwijsMenu draait. Als dat niet zo is, zie je een extra ikoontje met de naam OnwijsMenuHelper. Dit is het programmaatje dat dit regelt.

 

NB: deze aanpassing is alleen relevant voor heel specifieke gevallen en wordt niet opgenomen in de automatische update-cyclus.

TipTile 3.5b

BugFix

Er zat een miniem foutje in het programma: de scrollviewer die gebruikt wordt in ScrollMode was bij het starten van een TipTile vaag zichtbaar, ook als hij niet gebruikt werd. Die is nu niet meer te zien.

 

Versie

Er zijn vaak verschillende varianten van hetzelfde programma (executable + data) in omloop waarbij niet duidelijk is wat de meest recente is. Dit is een probleem bij de spellen, maar in een enkel geval ook bij TipTiles. Om wat meer zekerheid te geven over de status van een dataset (is het de meest recente, is het een variatie met een speciaal doel) is er een nieuw attribuut toegevoegd:

ConfigVersie="18-12-2017"

De invulling hiervan wordt voor het programma zelf niet gebruikt, maar kan informatie bevatten zoals de datum waarop een config voor het laatst is aangepast of dat het om een speciale versie gaat (ConfigVersie=”18-12-2017 verticaal”).

 

Naam

Een TipTile kan een naam hebben, die opgeslagen wordt in het configuratiebestand. Bij TipTileOnline wordt deze getoond in het overzicht, offline werd hier niets mee gedaan.

Dat is in deze versie veranderd, met het nieuwe attribuut:

ShowName="true"

Als deze op true wordt gezet (de standaardwaarde is false) wordt de naam van de TipTile op de achtergrond getoond, aan de twee zijkanten. In één speciaal geval, namelijk
de TipTiles die gemaakt zijn voor de Historische Canon, gebeurt dat automatisch.

 

Settings

TipTile leest een aantal instellingen uit een apart bestand, settings.dat. Dit is een historisch gegroeide situatie die eigenlijk niet meer logisch of nodig is. Vanaf deze versie kunnen de instellingen uit het settings-bestand in de config worden opgeslagen. Het gaat dan om deze attributen:

CloseButtons="true"
FullScreen="true"
SingleTouch="false"
StayOnTop="true"
SingleInstance="false"

Hierboven is aangegeven wat de standaardwaarden zijn. Dit zijn ook de waarden die eigenlijk altijd het meest voor de hand liggend zijn.

Dat betekent dat het settings.dat-bestand weggelaten kan worden. In het zeldzame geval dat een TipTile
– geen sluitknoppen moet hebben,
– in een venster moet draaien,
– in SingleTouch-modus moet starten,
– niet op de voorgrond moet blijven of
– vaker dan één keer tegelijk moet kunnen draaien
kan dit aangepast worden in het config-bestand.

 

 

TipTile 3.5a

Versie 3.5a bevat een aantal uitbreidingen die betrekking hebben op één eigenschap: FixedRotation.

FixedRotation

Met het bestaande attribuut FixedRotation kunnen tegels een vaste orientatie krijgen, bij het opstarten. In een heel enkel geval is dat handig voor een standaard TipTile, maar het wordt echt zinvol bij speciale toepassingen.
Bij FixedRotation kon een waarde opgegeven worden die teruggebracht werd tot een veelvoud van 90 graden. Probleem hierbij was dat de waarde 0 genegeerd werd.

Dat laatste is in deze versie opgelost. Bovendien worden waarden anders dan een veelvoud van 90 nu (beter) ondersteund. De tegels kunnen dus onder elke willekeurige hoek staan. Dit is niet aan te raden, maar kan soms goed uitkomen.

 

FullRotation

Met het attribuut FullRotation wordt de ronddraai-animatie zo aangepast dat tegels niet één kwartslag draaien, maar volledig ronddraaien. Dat betekent dat de tegels hun oorspronkelijke orientatie behouden, wat met name zinvol is bij FixedRotation.

Aanvankelijk werkt dit alleen voor orthogonale hoeken (veelvouden van 90 graden), maar in deze versie is dat aangepast. Bij een FixedRotation wordt altijd de opgegeven hoek gebruikt.

 

Jump

Ook de Jump-animatie is aangepast zodat een tegel met FixedRotation de goede kant op springt (t.o.v. de opgegeven rotatie).

 

Transparantie

Tegels konden met het attribuut Transparent een transparante achtergrond krijgen. Dit was een bijna doorzichtige achtergrond, die dus altijd een beetje zichtbaar was.

In deze versie is dat veranderd: transparante tegels zijn werkelijk transparant, in elk geval voor het zicht en deels ook voor de touch.

Er zijn situaties waarbij een standaardoplossingen “misbruikt” kunnen worden voor een speciaal effect. Een voorbeeld daarvan is de FullSize-functionaliteit. Normaal gesproken bevat de FullSize map een grote versie van de afbeelding die in de Content-map staat.

Het is mogelijk om dit te gebruiken voor een speciaal effect door in de Content-map een andere afbeelding te zetten als in de FullSize-map. Als deze twee afbeeldingen dezelfde hoogte-breedte-verhouding hebben is er niets aan de hand. Als dat niet zo is zijn er aan weerszijden (links-rechts of boven-onder) lege balken bij de geopende tegel.

Door de tegel op Transparent=”true” te zetten vallen deze weg, d.w.z. ze zijn niet zichtbaar, maar vangen ook geen touch meer af.

Wat betekent dit concreet? Transparante delen zijn vanaf deze versie werkelijk transparant voor het zicht. In het geval van een afwijkende hoogte-breedte-verhouding tussen standaard- en FullSize-afbeelding zijn de uitstekende stroken ook transparant voor de touch (d.w.z. niet aanraakgevoelig).
NB: Dit geldt dus niet voor transparante delen binnen een afbeelding.

 

Tegel-achtergrond

Voor het geval dat een transparante tegel toch een beetje zichtbaar moet zijn (zoals het in oudere versies was) kan de achtergrondkleur van een tegel gezet worden met het nieuwe attribuut:

 TileBackgroundColor="#20000000"

Standaard is deze waarden #00000000 (dus volledig transparant), de waarde boven was wat de vorige versies lieten zien.

 

Schaduw

Om tegels die over elkaar heen liggen en een zelfde achtergrondkleur hebben een beetje uit elkaar te halen kan er aan de tegels een schaduw toegevoegd worden met het nieuwe attribuut:

TileShadowSize="0"

Standaard is deze waarde 0, d.w.z geen schaduw. Er is geen maximum waarde, maar een aan te raden maar met een lage waarde (onder de 1) wordt er al een miniem randje getoond om de tegels en is het effect al afdoende.
Een (veel) hogere waarde heeft al gauw een behoorlijk negatieve invloed op de performance. Bovendien draait de schaduw mee met de tegel en dat ziet er nogal onnatuurlijk uit.

 

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑