Search

– – – Update – – –

OnwijsMenu 3.5c

Bugfixes

Deze versie bevat alleen een hele reeks fixes en aanpassingen voor kleine en grote bugs:

 • bij de check van de sleutel in update.xml wordt de versie genegeerd
 • extra controle bij het starten van de installer van de SurfaceRuntime
 • meer informatie bij het crashen van de applicatie
 • extra controle bij het wegschrijven van een xml-bestand voor het geval dat al in gebruik (locked) is
 • extra informatie bij fout met contact met SovaStats
 • extra controle op het laden van de MonitorConfig.xml
 • extra controle op het laden van de MenuConfig.xml
 • extra controle op het laden van de MenuSettings.xml en de backup
 • aanpassingen van het laden van statistieken om fouten te voorkomen
 • extra informatie bij een fout bij het versturen van de statistieken
Advertisements

SlideView 2.1

Bugfixes

 • fout in pad voor errorlog is opgelost
 • (mogelijke) fout bij het opslaan van de configuratie is opgelost

 

Achtergrondkleur

Nieuw in deze versie is een optie om de achtergrondkleur aan te passen met het attribuut:

BackgroundColor="#888888"

Standaard is de achtergrond zwart (was wit) en met de optie WhiteBackground kan die wit gemaakt worden. Nu zijn er dus meer kleuren mogelijk.

VideoView 1.4

Extra geluid

Nieuw in deze versie is de mogelijkheid om apart geluid toe te voegen, buiten de video’s om (in het geval er in de video geen of weinig geluid te horen is).
Als er naast de Resources-map een map Audio staat kijkt het programma daar welke geluidsbestanden er gevonden worden. Deze worden in willekeurige volgorde in een loop afgespeeld.

 

Geluidknop

Aanvullend hieraan is er de optie om geluidknoppen (al of niet) te laten zien. Dit kan vanuit het instellingenscherm in de applicatie, of direct in het config-bestand met het attribuut:

SoundButtons="true"

Deze staat standaard aan, maar de geluidknoppen kunnen hiermee verborgen worden.

Als er geen geluidbestanden zijn, worden de geluidknoppen sowieso niet getoond en deze knoppen hebben dus (op dit moment) geen invloed op eventueel geluid uit de video.

 

BugReports

De applicatie verstuurt vanaf deze versie (zonodig) bugreports naar SovaStats, met het kenmerk OVV.

OnwijsMenu 3.5b

Bugfixes

Deze versie bevat vooral een hele reeks fixes en aanpassingen voor kleine en grote bugs:

 • opgelost: fout in de Grow-animatie (in Up-mode) gecombineerd met RoundIcon
 • opgelost: fout waarbij de applicatie crasht op het activeren via een update.xml als er geen applist.xml is
 • opgelost: (oude) fout in het verwijderen van een TipTile (door een verkeerde verwijzing in de vertaling)
 • aangepast: andere manier om vertalingen te gebruiken (om fouten als de voorgaande te voorkomen)
 • opgelost: fout bij het laden van gegevens uit de monitorconfig – door een andere manier van laden zodat access-conflicten kunnen worden voorkomen)
 • aangepast: extra controle en/of meer informatie bij uiteenlopende fouten (meest voor de gebruiker onzichtbaar), zoals:
  – het laden van de MenuConfig.xml
  – het lezen van de statistieken
  – het activeren via een update.xml
  – het controleren of er een update beschikbaar is
  – het starten van applicaties
  – het communiceren met SovaStats
  – het sluiten van de OnwijsShell
 • aangepast: meer informatie bij een crash van de applicatie
 • fout met corrupt icon-bestand waardoor de applicatie crasht wordt afgevangen
 • fout met corrupte applist.xml wordt afgevangen
 • toetsenbordinput voor het afsluitscherm wordt geblokkeerd als dat scherm niet zichtbaar is
 • een aantal fouten veroorzaakt door een ontbrekend mediadevice/soundcontrol worden voorkomen

 

OnwijsMonitor

De OnwijsMonitor uit de vorige versie van het OnwijsMenu werd door Windows Defender geblokkeerd omdat die een virus zou bevatten. In deze versie van het menu zit een nieuw gecompileerde “schone” versie van de OnwijsMonitor v.2.5.5.

 

OnwijsMenu 3.5a

Bugfixes

Deze versie bevat een paar fixes en aanpassingen voor kleine en (een paar) grote bugs:
(Verdeeld over de versies 3.5a, 3.5a2 en 3.5a3)

 • opgelost: de applicatie crasht bij het checken naar een update als de monitorconfig.xml ontbreekt
 • opgelost: fout bij ontbrekende achtergrondafbeeldingen bij een wildcard-definitie
 • fout op ongeldige servicetags (deels) afgevangen
 • extra foutafhandeling in de functionaliteit waar naar een update wordt gezocht

 

Update check

Er zaten een aantal fouten in de functionaliteit waar naar een update wordt gezocht. Deze zijn grotendeels afgevangen, maar waar het mis blijft gaan kan deze functie uitgezet worden met het nieuwe attribuut:

CheckForUpdate="false"

 

OnwijsMonitor

Nieuw versie van de OnwijsMonitor is 2.5.5

 

OnwijsMenu 3.5

Bugs

Er zit een ernstige bug in versie 3.4q waardoor het menu direct na het opstarten crasht, als er geen wifi-verbinding beschikbaar is. Die fout is in deze versie verholpen.

Daarnaast werd er een verkeerde foutmelding gegenereerd bij het activeren van pakketten. De functie werkte daarbij wel. Ook dat is opgelost.

Verder is er in deze versie bij een aantal fouten wat uitgebreid aan de controle en foutafhandeling op een aantal punten.

 

Layout Items

De functionaliteit van de menu items in een layout is een beetje uitgebreid. Ten eerste hoeven de menu items niet meer per se vierkant te zijn. Voor rechthoekige items zijn er de nieuwe attributen:

Width="320"
Height="240"

waarmee voor elk item de exacte maat aangegeven kan worden.

Een andere toevoeging is de mogelijkheid om ronde items te definiëren met het attribuut:

Shape="Circle"

Normaal gesproken is deze leeg en wordt er uitgegaan van een vierkant (of rechthoek). Als Shape op Circle staat wordt bij de afhandeling van de touch (of muis) het item als cirkel behandeld. Dat betekent een nauwkeuriger reactie van de items.

Voorlopig is Circle nog de enige mogelijke waarde.

 

Documentatie

De documentatie is uitgebreid met secties voor de Layout en Layout Items.

TipTile 4.2

Bugfix

Er is een fout opgelost waarbij transparante tegels na het sluiten een witte achtergrond kregen.

 

Margins

De mogelijkheden om de breedte van de rand aan te passen (met Margin) is uitgebreid met opties om de randbreedte per zijde aan te passen. Hiervoor zijn de nieuwe attributen:

MarginLeft="96"
MarginRight="16"
MarginTop="96"
MarginBottom="16"

Hiermee kan een TipTile dus uit het midden gezet worden.

 

Grote tegels

In de eerste versies van TipTile zat een LargeTile-optie (alleen vanuit de code in te stellen) waarmee in het midden van een TipTile één dubbelgrote tegel getoond kan worden.
Deze functionaliteit is aangepast zodat er meerdere tegels groot gemaakt kunnen worden. Dit wordt aangegeven in het configbestand met het attribuut:

LargeTiles="1,6,9"

Dit is een lijst met tegels die dubbel groot worden getoond. De nummers zijn geteld van links naar rechts en van boven naar beneden.

Let op: tegels die naast of onder deze tegels staan worden hiermee onzichtbaar.

 

Fonts

Er is in deze versie ondersteuning toegevoegd voor het gebruik van niet geïnstalleerde fonts. Het fontbestand hoort in de datamap te staan.
Er zijn twee manieren waarop zo’n font te gebruiken is:

 • als het bestand dezelfde naam heeft als het font kan het automatisch geladen worden
 • met het attribuut InstallFonts wordt aangegeven of toegevoegde fonts geïnstalleerd moeten worden

(Deze functionaliteit is nog niet 100% uitgetest).

 

WebView 2.1a

Internetverbinding

Een WebView heeft alleen nut als er een internetverbinding is. Als die er niet is verschijnt er nu een melding in beeld en zijn alleen de sluitknoppen nog beschikbaar.

 

Beveiliging

De WebView is (net als andere viewers) uitgerust met beveiliging via de Windows Registry. Dat betekent dat de activatiecode daar wordt opgeslagen waardoor alle WebViews op een systeem automatisch geactiveerd zijn.

Als een WebView deel uit maakt van een pakket, of als losse applicatie wordt geleverd kan het noodzakelijk zijn om de beveiliging niet via de Registry te laten lopen. In dat geval is er het nieuwe attribuut:

UseRegistry="false"

Deze staat standaard aan, als UseRegistry op false staat moet de activatiecode in het configbestand staan. Daarmee is gelijk de inhoud van dat bestand beveiligd.

SlideView 2.0

Nieuwe opzet

Deze versie van SlideView heeft een andere opzet om de prestatie bij grotere aantallen afbeeldingen (pagina’s) te verbeteren. Met name het opstarten gaat een stuk sneller omdat niet eerst alle afbeeldingen geladen te hoeven worden. In deze opzet zijn er steeds maximaal vijf afbeeldingen geladen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om geluid aan een afbeelding te koppelen. Dit gaat simpelweg door naast het afbeeldingsbestand (dus in dezelfde map) een geluidsbestand met dezelfde naam te zetten.

Verder is in deze versie de BugReporter toegevoegd die foutmeldingen lokaal opslaat en doorgeeft aan SovaStats.

Powered by WordPress.com.

Up ↑