Search

– – – Update – – –

OnwijsMenu 3.3a

Fixes

Een paar kleine aanpassingen rond de MenuSettings:

 • SaveStats is verplaatst naar MenuSettings
 • Afhandeling van verkeerde rootnode in MenuSettings (settigns i.p.v. settings)
 • Fout bij de installatie van TipTile waardoor het installatiepad werd verhaspeld is verholpen

 

Update

Bij een update kunnen er aan een menu applicaties toegevoegd worden die nog geactiveerd moeten worden. Dit kan via de OnwijsMonitor gebeuren, maar vooralsnog is er een oplossing in het OnwijsMenu om dit af te handelen.

Via een apart programmaatje (UpdatePrepare.exe) wordt voor een update een bestandje aangemaakt (update.xml) dat aan de update toegevoegd moet worden (als laatste bestand in de lijst). Als het OnwijsMenu dit bestand vindt en heeft geverifieerd worden alle applicaties automatisch geactiveerd en wordt het bestand weer verwijderd.

Advertisements

OnwijsMenu 3.3

Layout

Deze versie bevat een aantal aanpassingen in de weergave van (de tekst bij) de MenuItems en de algemene layout:

Logo-afbeeldingen (extra afbeeldingen op het menuscherm) kunnen bovenop geplaatst worden met het nieuwe attribuut:

OnTop="true"

Standaard staat deze instelling uit, maar in sommige gevallen kan het handig zijn om een afbeelding (deels) over de rest van het scherm inclusief de MenuItems te tonen.

Een ander nieuw attribuut voor een logo-afbeelding is:

DoubleSided="false"

Deze heeft alleen nut als ThreeSixtyInterface op true staat. In dat geval worden alle afbeeldingen twee keer, gespiegeld op het scherm gezet. Als DoubleSided op false staat gebeurt dit niet. Zo kun je ook bij een 360° interface een afbeelding één keer laten weergeven. Dit kan voor layout/versiering doeleinden zinvol zijn.

Zowel in de standaard menuweergave als in de variant met een layout-gedeelte kan de tekstweergave op verschillende manieren aangepast worden.

De fontgrootte kan op twee manieren bepaald worden, met deze attributen:

RelFontSize="0.83"
FontSize="16"

Met RelFontSize wordt de grootte van de tekst gerelateerd aan de maat van het item.
Met FontSize wordt de tekstgrootte absoluut bepaald.

Verder kan de kleur worden aangepast met het attribuut:

FontColor="#000000"

De standaardkleur is wit, maar kan dus aangepast worden naar elke gewenste kleur.

In de standaard weergave is er ook de mogelijkheid om het lettertype aan te passen met het attribuut:

FontFamily="Segoe UI"

Hier kan een geïnstalleerd font worden aangegeven met de interne fontnaam, of een los bijgeleverd font met de naam van het font-bestand (*.ttf). Dit font moet in de Resources map van het menu staan.

NB. er is nog een probleem met het laden van sommige lettertypen.

 

OnwijsShell

Naast de OnwijsMonitor is in deze versie ook de OnwijsShell ingebouwd. Dit programma start automatisch als het laatste menu afsluit.

Het starten van de shell kan geblokkeerd worden met het attribuut:

ShellEnabled="false"

Deze staat (net zoals MonitorEnabled) in de MenuSettings en de standaardwaarde is true.

 

Settings

Het al of niet starten van de OnwijsMonitor en de OnwijsShell kan vanuit het menu geregeld worden in het Settingsscherm (pincode = SETT).

 

OnwijsMonitor

Deze versie van het menu bevat versie 1.1.4 van de OnwijsMonitor.

 

VideoView 1.1b

Bugfix

Er zat een bug in de nieuwe opzet van de VideoView waardoor bij een weergave met maar één video, het geluid niet meer afspeelde. Dat is in deze versie verholpen.

OnwijsMenu 3.2

Bugfixes

 • als een TipTile op TipTile Pro aanhalingstekens in de naam had, crashte het menu bij het installeren. Die fout is afgevangen (de aanhalingstekens worden vervangen door een veiliger alternatief).
 • titels van TipTile worden gecontroleerd op ongeldige tekens in de naam en waar nodig worden deze vervangen door ampersand-codes.
 • kleine foutjes in de vertaalfunctionaliteit zijn verholpen
 • de manier waarop het volume wordt geladen en opgeslagen is aangepast. Een negatief volume (mute) wordt op 0 gezet. (Hiermee wordt feitelijk de mute-stand van het systeem – niet van het scherm – uitgeschakeld zolang het OnwijsMenu open is.)

 

AppMode

De functionaliteit rond de AppMode is uitgebreid naar het menu zelf. Niet alleen de configs van applicaties worden aangepast ook een aantal waarden uit de MenuConfig worden na het laden aangepast, als de AppMode op Up staat.

 • als AnimationType op Rotate staat wordt deze veranderd in Grow
 • als ThreeSixtyInterface op True staat wordt deze veranderd in False.

Let op: deze veranderingen worden niet opgeslagen, dus zijn niet terug te vinden in de MenuConfig.

 

MenuSettings

Het configuratiebestand MenuConfig.xml is opgesplitst in twee delen, MenuConfig.xml en MenuSettings.xml. In de tweede worden gegevens opgeslagen die vanuit het menu aangepast kunnen worden, zoals het volume, de scherminstelling (AppMode: Flat-Up) en de gegevens m.b.t. een proefversie.

Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan bij wegschrijven van gegevens waardoor de MenuConfig.xml “beschadigd” raakt. Bovendien voorkomt het problemen bij het updaten van de MenuConfig. Deze kan overschreven worden zonder dat door een gebruiker ingestelde waarden worden overschreven.

De MenuSettings.xml wordt ook gebruikt om op te slaan welke applicaties (of menus) verborgen moeten worden.

 

Applicaties verbergen

Met de nieuwe pincode SETT kun je naar een scherm waar je applicaties (of menus) kunt verbergen of terug zetten. Dit kan handig zijn als een pakket volledig wordt uitgeleverd, maar niet alle onderdelen geactiveerd en zichtbaar moeten zijn. Omdat ze wel aanwezig zijn kunnen ze gewoon via de automatische manier geupdate worden.

De verborgen applicaties blijven in de Applist staan, dus deze kan ook worden geupdate zonder dat dat effect heeft. Ze staan opgeslagen in het nieuwe configuratie-bestand MenuSettings.xml, in een node die HiddenApps heet.

NB: Het is wel mogelijk maar niet handig om dit handmatig in de MenuSettings aan te passen. Dat werkt veiliger vanuit het menu.

 

OnwijsMonitor

Deze versie van het menu bevat versie 1.1.3 van de OnwijsMonitor.

TipTile 3.8

Bugfixes

 • na het afsluiten van een TipTile bleef het programma nog een tijdje actief (waardoor het OnwijsMenu nog inactief bleef) totdat het programma echt afgesloten was. De oorza(a)k(en) van het probleem zijn gevonden en aangepakt.
 • bij het opstarten kon er een heel korte hapering optreden, deze is verholpen.
 • bij het laden van een TipTile wordt de achtergrond sneller getoond (niet echt een bugfix)
 • je kunt TipTile starten zonder data-map om te zien om welke versie het gaat. Dit leverde in een aantal gevallen een crash op, die is verholpen.

 

AppStart

Er is functionaliteit toegevoegd waarmee met een knop op een tegel een externe applicatie gestart kan worden. In de item-definitie is daarvoor het nieuwe attribuut:

App="04_Hommage à Apollinaire\MapView.exe"

Hier kan een volledig (absoluut) pad worden ingevuld of een gedeeltelijk (relatief) pad.
Als deze een geldige waarde heeft (oftewel: het bestand waar naar verwezen wordt bestaat) dan wordt er een knop getoond, waarmee de externe applicatie wordt gestart.

Het pad naar de applicatie wordt berekend vanaf de locatie van het config-bestand. Op globaal niveau kan er een andere startlocatie worden opgegeven met het attribuut:

AppBasePath="..\.."

Ook dit kan weer een absoluut pad zijn, of een relatief (zoals in het voorbeeld).

De plaats van de knop op de tegel kan aangepast worden met het (globale) attribuut:

AppButtonAlignment="Right"

De standaardwaarde hier van is “Right” wat betekent dat de knop in de hoek linksonder komt te staan. Andere opties zijn “Left” en “Center”.
Let op: “Center” kan een probleem opleveren als er op een tegel ook tekst en/of media gedefinieerd zijn.

 

 

 

OnwijsMenu 3.1

De belangrijkst verandering in deze versie is de optie om te schakelen tussen instellingen (overbed of tafel). Verder zijn er wat hele kleine dingen aangepast en een enkele bugfix.

 

Bugfix

Er was een foutje bij de functionaliteit die er voor zorgt dan een menu maar één keer kan starten, waardoor het menu soms crashte of submenu’s niet wilde openen. Die fout is opgelost.

 

TipTile

Bij de installatie van een TipTile wordt de settings.dat niet meer gedownload omdat die overbodig is. Alle instellingen staan standaard al op de goede waarde en kunnen waar nodig in de config aangepast worden (maar dat komt vrijwel nooit voor).

 

OnwijsMonitor

Er is een nieuwe versie van de OnwijsMonitor ingebouwd.

 

AppMode

Vanuit het pincode-scherm kan met de code MODE een venster geopend worden waar geschakeld kan worden tussen verschillende versies van de configs van applicaties. De standaard configs zijn bedoeld voor gebruik op een tafel-model (scherm plat) maar er kan hier ook gekozen worden voor een versie die geschikt is voor een verticaal scherm, zoals bij een overbedtafel.

Als hier een nieuwe instelling gekozen wordt, worden bij alle applicaties waar dat van toepassing is, de configs vervangen door de goede versie. Dit gebeurt per menu, dus niet in submenu’s.

De instelling staat opgeslagen in de menuconfig onder het attribuut:

AppMode="Flat"

Let op: deze moet niet handmatig in de config worden aangepast, maar alleen vanuit het instellingenscherm in het menu.

 

TipTile 3.7d

Bugfixes

 • bugfix voor de fout waarbij de TipTile crashte op het openen van een tekst
 • bugfix voor de combinatie TotalImage en BorderType. Eigenlijk is dit een onlogische combinatie, maar in de oude versie werd de achtergrond bij het sluiten van de tegel transparant . Nu houdt de achtergrond dezelfde kleur als de rand.

TipTile 3.7c

Bugfix

Er zijn een paar kleine (maar hardnekkige) fouten verholpen:

 •  De maximale maat waarop tegels uitgerekt kunnen worden is instelbaar met MaxSize. Dat werkte niet meer, vanaf deze versie weer wel.
 • Bij het afsluiten van een tegel met audio of video kon het gebeuren dat de afspeelknop ineens zichtbaar werd op de gesloten tegel. Via een vrij ingewikkelde oplossing om de mediaknoppen op de juiste manier te verbergen is dit verholpen.

 

OnwijsMenu 3.0

De 3.0-versie is een nogal belangrijke update vanwege de introductie van de . . .

OnwijsMonitor

De OnwijsMonitor is ingebouwd in het OnwijsMenu. Deze schakelt Verkenner uit zolang het OnwijsMenu open is en start hem weer op als het  menu wordt afgesloten. Hiermee wordt MetroKiller overbodig en vervallen er een aantal functies die het besturingsssyteem onder controle moeten houden.

De OnwijsMonitor gaat ook updates verzorgen. Dat betekent dat de updatefunctie in het menu overbodig is. De standaardwaarde van het AutoUpdate-attribuut is veranderd in false.

Voor het geval dat er op een systeem iets mis gaat met de OnwijsMonitor is de bestaande functionaliteit (met o.a. Metrokiller) nog gehandhaafd, als reserveoplossing. Deze kan ingeschakeld worden met het attribuut:

MonitorEnabled="false"

Hiermee wordt de monitor niet uitgeschakeld, blijft het bureaublad op de achtergrond beschikbaar en wordt Metrokiller ingeschakeld. Dit is een optie voor noodgevallen.

 

Vertaling

De ondersteuning voor andere talen is uitgebreid naar het instellingenscherm en de TipTile-installatie. De taal wordt ingesteld met het attribuut:

Language="EN"

Als deze gedefinieerd is zoekt het menu (in het geval van dit voorbeeld) het bestand language-EN.xml. Als dat niet bestaat wordt het aangemaakt, met alle in het programma gebruikte tekst in de standaardtaal (Nederlands). Deze kan gebruikt worden als basis voor een vertaling.

Powered by WordPress.com.

Up ↑