Search

– – – Update – – –

OnwijsMenu 3.1

De belangrijkst verandering in deze versie is de optie om te schakelen tussen instellingen (overbed of tafel). Verder zijn er wat hele kleine dingen aangepast en een enkele bugfix.

 

Bugfix

Er was een foutje bij de functionaliteit die er voor zorgt dan een menu maar één keer kan starten, waardoor het menu soms crashte of submenu’s niet wilde openen. Die fout is opgelost.

 

TipTile

Bij de installatie van een TipTile wordt de settings.dat niet meer gedownload omdat die overbodig is. Alle instellingen staan standaard al op de goede waarde en kunnen waar nodig in de config aangepast worden (maar dat komt vrijwel nooit voor).

 

OnwijsMonitor

Er is een nieuwe versie van de OnwijsMonitor ingebouwd.

 

AppMode

Vanuit het pincode-scherm kan met de code MODE een venster geopend worden waar geschakeld kan worden tussen verschillende versies van de configs van applicaties. De standaard configs zijn bedoeld voor gebruik op een tafel-model (scherm plat) maar er kan hier ook gekozen worden voor een versie die geschikt is voor een verticaal scherm, zoals bij een overbedtafel.

Als hier een nieuwe instelling gekozen wordt, worden bij alle applicaties waar dat van toepassing is, de configs vervangen door de goede versie. Dit gebeurt per menu, dus niet in submenu’s.

De instelling staat opgeslagen in de menuconfig onder het attribuut:

AppMode="Flat"

Let op: deze moet niet handmatig in de config worden aangepast, maar alleen vanuit het instellingenscherm in het menu.

 

Advertisements

TipTile 3.7d

Bugfixes

 • bugfix voor de fout waarbij de TipTile crashte op het openen van een tekst
 • bugfix voor de combinatie TotalImage en BorderType. Eigenlijk is dit een onlogische combinatie, maar in de oude versie werd de achtergrond bij het sluiten van de tegel transparant . Nu houdt de achtergrond dezelfde kleur als de rand.

TipTile 3.7c

Bugfix

Er zijn een paar kleine (maar hardnekkige) fouten verholpen:

 •  De maximale maat waarop tegels uitgerekt kunnen worden is instelbaar met MaxSize. Dat werkte niet meer, vanaf deze versie weer wel.
 • Bij het afsluiten van een tegel met audio of video kon het gebeuren dat de afspeelknop ineens zichtbaar werd op de gesloten tegel. Via een vrij ingewikkelde oplossing om de mediaknoppen op de juiste manier te verbergen is dit verholpen.

 

OnwijsMenu 3.0

De 3.0-versie is een nogal belangrijke update vanwege de introductie van de . . .

OnwijsMonitor

De OnwijsMonitor is ingebouwd in het OnwijsMenu. Deze schakelt Verkenner uit zolang het OnwijsMenu open is en start hem weer op als het  menu wordt afgesloten. Hiermee wordt MetroKiller overbodig en vervallen er een aantal functies die het besturingsssyteem onder controle moeten houden.

De OnwijsMonitor gaat ook updates verzorgen. Dat betekent dat de updatefunctie in het menu overbodig is. De standaardwaarde van het AutoUpdate-attribuut is veranderd in false.

Voor het geval dat er op een systeem iets mis gaat met de OnwijsMonitor is de bestaande functionaliteit (met o.a. Metrokiller) nog gehandhaafd, als reserveoplossing. Deze kan ingeschakeld worden met het attribuut:

MonitorEnabled="false"

Hiermee wordt de monitor niet uitgeschakeld, blijft het bureaublad op de achtergrond beschikbaar en wordt Metrokiller ingeschakeld. Dit is een optie voor noodgevallen.

 

Vertaling

De ondersteuning voor andere talen is uitgebreid naar het instellingenscherm en de TipTile-installatie. De taal wordt ingesteld met het attribuut:

Language="EN"

Als deze gedefinieerd is zoekt het menu (in het geval van dit voorbeeld) het bestand language-EN.xml. Als dat niet bestaat wordt het aangemaakt, met alle in het programma gebruikte tekst in de standaardtaal (Nederlands). Deze kan gebruikt worden als basis voor een vertaling.

VideoView 1.1a

Bugfix

Als in de config een datamap staat opgegeven die niet bestaat, crashte het programma. Die fout is opgelost.

 

Beveiliging

De beveiliging van VideoView (en andere Viewers) ging standaard via de registry. Dat betekende dat je in één keer de applicatie kon ontsluiten voor verschillende toepassingen van VideoView. Dat is zinvol als je gebruikers de kans wilt geven om zelf VideoViews toe te voegen en te vullen.

Voor een toepassing waar VideoViews deel uitmaken van een pakket met vaste inhoud is dat niet handig. Om die reden is het programma nu ook te beveiligen via de config. Voorlopig is dat de standaardoplossing (ingebouwd in de OnwijsActivator).

Om een toepassing te beveiligen, moet er wel een configbestand zijn, met inhoud (bestaande uit meerdere onderdelen). In VideoView stond de hele configuratie op één regel en werkte dat niet. Om die reden is in de OnwijsActivator (voorlopig) een functie toegevoegd waarbij er bij de beveiliging automatisch een regel wordt toegevoegd met een nep-sleutel:

 <Activation>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48Q29uZmlnIFBhZ2VVcmw9Ilx2aWRlbyIgQ2xvc2VCdXR0b25zPSJUcnVlIiBTY3JlZW5XaWR0aD0iMTkyMCIgU2NyZWVuSGVpZ2h0PSIxMDgwIiBTdGF5T25Ub3A9IlRydWUiIFJvdGF0ZUJ1dHRvbnM9IlRydWUiIE51bVg9IjIiIE51bVk9IjIiIENvcHk9Imh0dHBzOi8vbmF0dXVyYmVlbGRlbi5vcGVuYmVlbGRlbi5ubC8iIC8+</Activation>

Die dient alleen als basis voor het berekenen en controleren van de activatie.

 

MapView 1.87

Bugfix

Er is een extra foutafhandeling toegevoegd bij het laden van statistieken bij aanraken van het scherm. Als er met het statistiekbestand iets niet helemaal klopt (bijvoorbeeld omdat de kaart is aangepast) crashte het programma hier op.

 

SpotView

Een SpotView moet idealiter de afmetingen, of in elk geval de hoogte-breedte-verhouding hebben van het beeldscherm waarop de applicatie bekeken wordt. In verreweg de meeste gevallen is dat 1920 x 1080 pixels (FullHD).

Als de verhouding afwijkt moet de “kaart”-afbeelding geschaald worden naar het optimale formaat. Dit gaat via een animatie na het laden van de punten. In vorige versies had dit als resultaat dat de kaart te klein werd geschaald. Dat is in deze versie aangepast.

 

OnwijsMenu 2.4g

Bugfix

 • met ApplistEnabled op false crashte het menu als je een TipTile wilde overschrijven. Die fout is opgelost.
 • de proefversie-melding is iets verplaatst

 

Beheer

Met de statistieken wordt nu ook de pakketversie, het land, het pakketID en de taal meegestuurd. Om verwarring te voorkomen wordt MenuVersion hernoemd. De nieuwe attributen zijn:

PackageVersion="1.1d"
PackageID="BT"
PackageCountry="EN"

Het eerste is het versienummer, de tweede het pakket waar het menu deel van uit maakt en het derde geeft het taalgebied aan waar het pakket voor bedoeld is.

 

Proefversie

De proefversie-functionaliteit kan nu definitief uitgeschakeld worden met de code DEMY in het pincode-venster.

De relevante codes zijn dan:

 • DEMO – de proefperiode start, het pakket moet nog wel geactiveerd worden
 • DEMX – de proefperiode wordt geforceerd afgesloten, het pakket wordt geactiveerd en op het scherm verschijnt een melding
 • DEMY – de proeffunctie wordt uitgeschakeld, het pakket blijft geactiveerd en de melding wordt van het scherm verwijderd

 

Volume

Het volume wordt na afsluiten terugezet op het originele systeemvolume.

TipTile 3.7b

Bugfix

Een kleine aanpassing: bij het laden van een media-item wordt het volume op 0 gezet en pas terug gezet als het afspelen begint, om een klik bij het laden te voorkomen

TipTile 3.7a

Bugfixes

Deze versie bevat een aantal fixes voor kleine en grotere problemen:

 • in een TipTile met een beveiliging met pincode gaat het achtergrondgeluid (als dat er is) pas spelen als de goede pincode is ingevoerd.
 • bij een TipTile met FullSize- of Thumbs-afbeeldingen wordt de orientatie in alle versies van een afbeelding gecorrigeerd (voorheen werd dat in de alternatieve versies niet gedaan)
 • bij het afsluiten van de TipTile worden spelende mediabestanden (vooral geluid) direct gestopt (voorheen bleven ze soms wat langer doorspelen)

 

Speedratio

Let op: de speedratio-functie blijkt niet te werken zoals zou moeten.

Er zijn een aantal problemen die af en toe optreden, in elk geval in het geval van audio-bestanden, maar waarschijnlijk ook bij mediabestanden.

 • het bestand start helemaal niet – dit probleem is in deze versie waarschijnlijk verholpen.
 • het bestand start niet helemaal aan het begin (de eerste één of twee seconden worden overgeslagen). Hier is nog geen oplossing voor.
 • het bestand wordt vervormd afgespeeld. Ook hier is nog geen oplossing voor.

Deze fouten treden alleen op als de snelheid aangepast is. Vooralsnog zijn er geen oplossingen en is het beter om de optie niet te gebruiken of pas na goed testen of alles naar behoren werkt.

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑