Search

– – – Update – – –

VideoView 1.2a

Bugfix: StayOnTop

Bij het opstarten van het programma stond het programma niet bovenop, dat werd pas gedaan na het inlezen van de config. Het gevolg was dat door snel tikken je de VideoView toch op de achtergrond opende.

Die fout is in deze versie opgelost.

Advertisements

TipTile 3.8f

Update/bugfix

Deze versie heeft twee kleine aanpassingen:

– de functionaliteit om vanuit een tegel een externe applicatie op te starten is aangepast zodat er niet twee keer op de knop getikt hoeft te worden.

– bij het invoeren van een pincode, wordt de pincode gemaskeerd weergegeven

OnwijsMenu 3.3f

OnwijsShell

Bij het afsluiten wordt gekeken of er al een OnwijsShell actief is en als dat zo is werd geprobeerd het venster van de OnwijsShell te laten zien. Dit werkte vaak niet goed, vandaar dat nu bij het afsluiten de OnwijsShell wordt afgesloten en opnieuw opgestart, zodat het venster zeker zichtbaar is.

 

CheckLocal

Voor ontwikkeldoeleinden is het heel vervelend als de OnwijsMonitor alle Explorer-vensters sluit. Om die reden zat er al een CheckLocal-functie in het menu, die keek of de lokale server (Bazinga) gevonden kon worden. Met het uitvallen van de Bazinga bleek dit een grote vertraging bij het starten van het menu op te leveren.

De check is nu veranderd, er wordt gekeken op de gebruikersnaam van de computer (deze kan worden gewhitelist).

Als CheckLocal true is wordt de OnwijsMonitor niet opgestart.

OnwijsMenu 3.3e

Ongelijke rijen

Als de MenuItems over meerdere rijen worden verdeeld zijn deze niet altijd even lang. In veel gevallen is dit niet echt een probleem, maar het ziet er toch beter uit als de items dan gecentreerd worden weergegeven. Dat kan vanaf deze versie met het attribuut:

CenterItems="true"

Deze staat standaard aan, d.w.z. dat vanaf deze versie de items gecentreerd worden. Als dat toch niet de bedoeling is kan CenterItems op false worden gezet.

 

Onderlinge afstand

De MenuItems bestaan uit een icoon en een titel die in een vak staan, waarbij de vakken vervolgens tegen elkaar staan. Op deze manier wordt de onderlinge afstand van de iconen (het zichtbare deel van de MenuItems) bepaald door de grootte van de iconen binnen het vak, ofwel de afstand tussen de iconen en de rand van het vak.

Deze afstand kan nu aangepast worden met het nieuwe attribuut:

RelItemMargin="0.15"

De standaardwaarde (zoals die voorheen hard gecodeerd gebruikt werd) is 0.15. Een kleinere waarde zet de ikonen dichter tegen elkaar (maakt ze groter binnen het vak).

Omdat het om een relatieve waarde gaat, past deze zich aan aan de grootte van de MenuItems (ItemSize). Het betekent ook dat als RelItemMarge groter of gelijk is aan 0.5 er geen icoon meer te zien is. Als RelItemMargin 0 is, staan de iconen tegen elkaar.

Let op: door het aanpassen van deze waarde verandert de afstand tussen icoon en tekst.

OnwijsMenu 3.3c

TipTile-installatie

De pincode om TipTile te installeren is aanpasbaar gemaakt met het nieuwe attribuut:

TipTilePinCode="4444"

De standaardcode is “TIPT” (de oude code, “EDIT” werkt ook nog), maar op deze manier kan de code aangepast worden naar een numerieke versie waardoor je geen toetsenbord meer nodig hebt om een TipTile te installeren.

Om diezelfde reden is er in het inlogscherm voor TipTile een knop toegevoegd waarmee je een schermtoetsenbord kunt laten verschijnen (vergelijkbaar met de OnwijsShell).

 

MenuSettings

De functionaliteit rond het MenuSettings-bestand is uitgebreid, met als doel dat in principe alle globale instellingen hier in gezet kunnen worden. Dat is vergelijkbaar met de Style-functie bij MapView en TipTile.

Voorheen waren er een paar attributen die hieruit gelezen werden, nu kun je dus elk attribuut hier in zetten, als het af moet wijken van de standaardinstellingen in MenuConfig.xml. Aangepaste instellingen als volume of andere pincodes moeten dus in  MenuSettings.xml staan.

Het idee is nog steeds dat het MenuConfig-bestand bij een update overschreven kan worden en dat de MenuSettings blijven staan.

 

Monitor en Shell

De OnwijsShell is bijgewerkt naar versie 1.1.2. Deze opent de standaardbrowser i.p.v. alleen maar Edge (die op oudere systemen nog niet aanwezig is).

De OnwijsMonitor is bijgewerkt naar versie 1.1.5. Deze activeert bij een update alle config-bestanden (en niet alleen config.xml) en laat bij het updaten een iets betere voortgangsbalk zien.

Inmiddels is versie 3.3c2 van het OnwijsMenu voorzien van versie 1.1.6 van de OnwijsMonitor.

Inmiddels is versie 3.3c3 van het OnwijsMenu voorzien van versie 1.1.7 van de OnwijsMonitor.

Inmiddels is versie 3.3c4 van het OnwijsMenu voorzien van versie 1.1.8 van de OnwijsMonitor.

 

TipTile 3.8e

Style

Het kan voorkomen dat er in een pakket een aantal TipTiles staan waarvan één of meerdere attributen aangepast moeten worden naar een waarde die specifiek is voor het systeem. Concrete voorbeelden: de introanimatie moet overgeslagen worden, de letters moeten groter, de idle-animatie moet uit, er moet een blockscreen getoond worden.

Dit kan per TipTile aangepast worden, wat in een wat groter pakket redelijk arbeidsintensief kan zijn. Als er een update komt voor het pakket waar die TipTiles deel van uitmaken, worden die aangepaste waarden weer overschreven door de standaardinstellingen.

Om dat op te lossen is er een optie bijgekomen om deze aangepast waarden in een extern configuratie-bestand te zetten. Dat is een xml-bestand waar dezelfde attributen kunnen worden gezet als in het originele xml-bestand. Dit bestand kan in de map staan van een TipTile, maar kan ook, veel handiger, een paar mappen hoger staan, waar het beschikbaar is voor meerdere TipTiles.

De locatie van het bestand wordt aangegeven met het nieuwe attribuut:

Style="..\..\TipTileStyle.xml"

De standaardlocatie (zoals hierboven) is dus twee mappen hoger dan waar het configuratiebestand staat, d.w.z. in het geval van een OnwijsMenu de data-map van dat menu.

De locatie of naam kan ook anders opgegeven worden, zo kunnen er meerdere style-bestanden naast elkaar staan.

Wat er in de praktijk gebeurt is dat het TipTile-programma de instellingen laadt uit het configuratie-bestand, vervolgens kijkt of er een style-bestand is en daar eventueel de aangepaste instellingen uit leest.

N.B. Stel dat er in een menu een aantal TipTiles zijn die gebruik maken van zo’n style-bestand, maar dat één TipTile dat juist niet moet doen. Dan kan er in de Style-definitie een ander bestand worden opgegeven of, in het geval dat er geen style-bestand gebruikt moet worden simpelweg “None” (of “null”, of een ander niet aan een bestand gekoppelde term).

TipTile 3.8d

Bugfix

  • Als een TipTile een pincode heeft zou de applicatie afgesloten moeten worden als het pincode-scherm wordt afgesloten (d.w.z. er is geen geldige pin ingevoerd). Daar bleef het programma hangen in een afsluitloop, waardoor het OnwijsMenu niet meer reageerde en er geen andere TipTiles meer gestart konden worden.
    In deze versie wordt bij het afsluiten van het pincode-scherm de applicatie ook direct afgesloten.
  • Het sluiten van het programma (via de sluitknoppen) duurt in sommige situaties nog steeds te lang. In deze versie wordt opgelost door het sluiten van het programma te forceren.

 

 

 

TipTile 3.8c

BlockScreen

Er zat een fout(je) in de BlockScreen-functie waardoor deze uitgeschakeld werd als er één item werd gesloten, ook als er meerdere items open zijn. Nu wordt het BlockScreen pas uitgeschakeld als alle items gesloten zijn. Ook dan pas begint de idle-animatie weer.

Powered by WordPress.com.

Up ↑